UOKiK zachęca do kredytów hipotecznym o stałym oprocentowaniu  

UOKiK zachęca do kredytów hipotecznym o stałym oprocentowaniu  

author
Halszka Gronek
18 czerwca 2018
Jak wynika z dziś opublikowanego przez UOKiK apelu, Urząd ten chciałby, aby banki oferowały swym Konsumentom kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Takie rozwiązanie miałoby zapewnić szerszą ochronę Klienta na czas spłaty zobowiązania. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na straży dobra stron wszelkich transakcji między podmiotami gospodarczymi.

Do jednego z zadań tego organu należy analiza bieżących działań banków polskich na rynku krajowym – m.in. obsługi konsumenckiej w procesie wypłacania kredytów hipotecznych.

Zbadanie tego właśnie aspektu działalności banków w Polsce zaniepokoiło ekspertów z UOKiK i skłoniło do wydania oficjalnego apelu na stronie internetowej Urzędu.

Zastrzeżenia UOKiK 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaniepokoił się dwoma parametrami ofert kredytów hipotecznych.

Pierwszy z nich dotyczy sposobu informowania Klientów banku o ryzyku związanym z zaciąganiem kredytów złotówkowych o zmiennej stopie oprocentowania.

Drugi – brak ofert bankowych proponujących kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem przez cały czas trwania umowy lub chodź znaczącej jego części.

Oczekiwania UOKiK 
Urząd antymonopolowy liczy na to, iż dzięki publicznemu apelowi banki zdecydują się na wprowadzenie do swej oferty kredytowej rozwiązań, jakie zapewnią Konsumentom należytą ochronę i bezpieczeństwo.

Największy nacisk UOKiK kładzie na kwestię ryzyka związanego ze wzrostem stóp procentowych, jakie wchodzą w skład oprocentowania kredytu hipotecznego.

Po drugie – instytucje finansowe powinny bardziej kompleksowo i rzetelnie powiadamiać swych Klientów o ryzyku, z jakim wiąże się konkretna oferta kredytowa. Wszak nie każdy Konsument jest znawcą finansów i bankowości.

Niezbędny system ostrzeżeń 
Jak dowiadujemy się z treści oświadczenia, UOKiK rekomenduje bankom wypracowanie i wdrożenie systemu szybkiego informowanie Klientów o zwiększeniu się ryzyka kredytowego lub innych przewidywanych okolicznościach niesprzyjających.

Eksperci finansowi podkreślają, iż wdrożenie tego typu mechanizmów nie będzie jedynie wsparciem dla Konsumentów, lecz dla całego sektora bankowego i jego stabilizacji rynkowej.

Nowy punkt odniesienia 
Jak dowiadujemy się, obecnie jedyną instytucją, na której poradach i sugestiach opierają swe decyzje instytucje bankowe, jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Zdaniem UOKiK uznanie kolejnego punktu odniesienia, jakim jest polski urząd antymonopolowy, jedynie wzmocni sektor bankowy i podwyższy standardy jego funkcjonowania. 

Urząd oczekuje od banków działających na polskim rynku odpowiedzi na wystosowane w apelu rekomendacje i zalecenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Kaliszu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
07 lipca 2019

ING Bank Śląski w Kaliszu

Santander Bank Polska w Ostrołęce
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Santander Bank Polska w Ostrołęce

Pół miliona mniej mandatów Policji
Wpisy
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2018

Pół miliona mniej mandatów Policji

Pożyczka Szerokopasmowa w Alior Banku
Pożyczki
autor wpisu
Sienkiewicz
02 października 2017

Pożyczka Szerokopasmowa w Alior Banku

mBank wśród liderów spółek bazujących na ESG
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 grudnia 2019

mBank wśród liderów spółek bazujących na ESG

Szybkie pożyczki Czeladź
Pożyczki miasta
autor wpisu
Marta Janusz
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Czeladź

Porównaj