Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu naszego konta bankowego, możemy złożyć wypowiedzenie rachunku i zlikwidować niechciane konto. Sprawdzamy, jak można zamknąć konto w mBanku. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.10.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Zamknięcie konta przez Internet.
2. Zamknięcie konta przez telefon.
3. Zamknięcie konta w placówce.
4. Zamknięcie konta listownie.
5. Najczęstsze pytania i odpowiedzi. 

mBank wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów i oferuje wiele dogodnych sposobów zamykania konta. Konto zamkniemy zarówno bez wychodzenia z domu, jak i sposobami bardziej tradycyjnymi – na przykład odwiedzając placówkę banku lub wysyłając wypowiedzenie listownie. 

JAK ZAMKNĄĆ KONTO PRZEZ INTERNET?

Aby zamknąć konto przez internet, musimy zalogować się poprawnie i w zależności od tego, z jakiej wersji systemu korzystamy, wykonać kolejno operacje:

DLA UŻYTKOWNIKÓW STAREJ WERSJI SERWISU

– wybieramy w menu Wnioski i dyspozycje

– przechodzimy do sekcji Dyspozycje

DLA UŻYTKOWNIKÓW NOWEJ WERSJI SERWISU

Dostępne są 3 drogi złożenia wniosku o wypowiedzenie rachunku:

– Pasaż → Usługi → Wypowiedzenie rachunku

– Pasaż → Usługi → Dyspozycje → Rachunki →Wniosek o wypowiedzenie rachunku

– Ekspert online → Wsparcie w obsłudze konta  → Rachunki  → Typ sprawy: Wypowiedzenie (przy tej opcji otrzymamy wsparcie od doradcy w procesie zamykania konta)

Zamykając konto przez Internet, zostaniemy przeprowadzeni automatycznie przez wszystkie kroki, które należy podjąć. Po złożeniu dyspozycji otrzymamy jeszcze telefon z banku – będziemy musieli wysłuchać pracownika, który przekaże nam informacje dotyczące dalszych etapów realizacji zamknięcia konta. Od dnia złożenia dyspozycji zamknięcia konta w serwisie transakcyjnym liczony jest miesiąc wypowiedzenia. 


JAK ZAMKNĄĆ KONTO PRZEZ TELEFON?

Aby zamknąć konto przez telefon, musimy skontaktować się z konsultantem mLinii. Możemy dzwonić pod jeden z dwu dostępnych numerów:
801 300 800 dla telefonów stacjonarnych z Polski,

(+48) 426 300 800 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych z Polski i zagranicy. 

Po pozytywnej weryfikacji naszej tożsamości będziemy mogli złożyć wypowiedzenie umowy w formie ustnej – konsultant poprowadzi nas przez cały proces. Następnie po rozłączeniu się z konsultantem, bank ponownie skontaktuje się z nami telefonicznie w celu przekazania informacji dotyczących kolejnych etapów zamykania konta w mBanku.

JAK ZAMKNĄĆ KONTO W PLACÓWCE?

Jeżeli chcemy zamknąć konto w placówce mBanku, wystarczy, że udamy się osobiście do któregokolwiek z oddziałów. Musimy jednak mieć na uwadze, że o ile w innych sprawach możemy udać się do Punktów Obsługi Aspiro S.A., o tyle punkty te nie mogą przyjąć dyspozycji zamykania konta w mBanku. 

Podczas wizyty w banku musimy oczywiście mieć ze sobą dokument tożsamości – wszystkie inne formalności zostaną dopełnione na miejscu. Od dnia podpisania dyspozycji liczony jest miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

JAK ZAMKNĄĆ KONTO LISTOWNIE?

Osoby, które nie mogą udać się do banku i nie posiadają dostępu do Internetu, mogą złożyć wypowiedzenie umowy o konto drogą listowną. Wypowiedzenie musi zawierać:
– imię i nazwisko posiadacza lub posiadaczy rachunku,
– numer PESEL posiadacza lub posiadaczy rachunku,
– numer rachunku, na które mają być przelane środki z zamykanego rachunku,
– określenie trybu, w jakim umowa ma być rozwiązana (z reguły jest to tryb miesięczny). 

Wypowiedzenie musimy napisać własnoręcznie i wysłać je na adres korespondencyjny banku: 
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Własnoręcznie musimy złożyć także podpis – bardzo ważne jest, by był on zgodny z tym, który jest w mBanku wskazany za wzór naszego podpisu. Jeżeli podpisy te nie będą się zgadzały, zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ile trwa okres wypowiedzenia?
Okres wypowiedzenia trwa standardowo miesiąc. Liczony jest od dnia złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku. 

Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?
Tak, mBank oferuje możliwość szybszego rozwiązania umowy, ale tylko wtedy, kiedy wynika to z woli Posiadacza rachunku i tylko jeżeli nie zawarł on Umowy o korzystanie z kart płatniczych mBanku albo zawarł Umowę o korzystanie z kart płatniczych mBanku, ale nie wydano mu tej karty i jednocześnie:
– spełnił wszystkie zobowiązania, które wynikają z umowy,
– nie posiada takiego kredytu, którego zabezpieczeniem spłaty byłaby blokada środków zabezpieczonych na tym rachunku.

Czy wypowiedzenie muszą złożyć wszyscy współposiadacze?
Nie, wystarczy wypowiedzenie jednego ze współposiadaczy rachunku, by konto zostało zlikwidowane.

Źródło:
https://www.mbank.pl/pomoc/faq/oferta-indywidualna/konta/wypowiedzenie-rachunku/

Komentarze