Urlop bezpłatny 2020 – najważniejsze informacje

Urlop bezpłatny 2020 – najważniejsze informacje

author
24 lutego 2020

W życiu każdego z nas zdarzyć się może tak, iż znajdziemy się w potrzebie złożenia wniosku o przyznanie bezpłatnego urlopu. Sprawdziliśmy więc, w jakich przypadkach może on przysługiwać i z jakimi konsekwencjami się wiąże. Zapraszamy do lektury!

 

CO TO JEST BEZPŁATNY URLOP?

Bezpłatny urlop to przerwa w świadczeniu pracy, za okres której pracownikowi nie przysługuje prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Przywilej ten rozpatrywany jest na podstawie wniosku złożonego przez samego zainteresowanego.

Urlop bezpłatny dotyczyć może nie tylko pracowników, którzy zatrudnieni są w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ale także każdej większej grupy osób – na podstawie szczególnych i pozakodeksowych przepisów. Mowa między innymi o zleceniodawcach  czy osobach zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy trwa nadal, jednak ulega zawieszeniu. Wzięcie takowego urlopu wiąże się także z innymi konsekwencjami – m.in. z przerwaniem okresu ubezpieczeniowego.

 

PODSTAWA PRAWNA URLOPU BEZPŁATNEGO

Kwestia urlopu bezpłatnego została poruszona i uregulowana w treści artykułów 174. oraz 174(1). działu siódmego pt. „Urlopy pracownicze” Kodeksu pracy. Dokument ten  wszedł w życie 5 lipca 1974 roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 1974 numer 24, przy pozycji 141.

Poniżej przestawiamy najważniejsze kwestie dotyczące  urlopu bezpłatnego i ch prawnego omówienia:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 174. Udzielanie urlopu bezpłatnego

§ 1.
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§ 2.
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 3.
Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 4.
Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych kredytów na oświadczenie: https://www.zadluzenia.com/kredyt-na-oswiadczenie/

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Na mocy polskich przepisów prawnych pracownikom zwyczajowo przysługuje bezpłatny urlop na wniosek pracownika. Nie ma potrzeby  udowadniania przyczyny czy konieczność wzięcia urlopu bezpłatnego, choć z praktyk prawodawczej wynika, iż jest to mile wdziane.

Bywa też tak, iż urlop bezpłatny udzielany zostaje przez pracodawcę konkretnie w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Prawo dopuszcza tego  typu działalność:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1741. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy

§ 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.


Źródło: Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Urlop bezpłatny udzielany jest także na mocy szczególnych przepisów – np. w przypadku osób wykonujących działalność związkową, pełniących funkcje radnego, posła lub senatora, w czasie trwania dziennych studiów doktoranckich, a także w ramach pełnienia służby konsularno-dyplomatycznej i zawodu policjanta.

Urlop przysługuje także pracownikowi, który uzupełnia swą wiedzę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Co warto wiedzieć, pracodawca może – ale nie musi – udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

 

KIEDY MOŻNA WYKORZYSTAĆ?

Pracownik, któremu zależy na uzyskaniu bezpłatnego urlopu, może złożyć wniosek do swego pracodawcy niemal w każdym momencie. Nie musi on uzasadniać swojego wniosku o urlop, choć każda tego typu informacja jest mile widziana i może pomóc w podjęciu przez pracodawcę pozytywnej decyzji urlopowej.

Pracownik może więc składać odpowiedni wniosek o urlop bezpłatny w celu podjęcia innej pracy, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, a nawet w celu odpoczynku (kiedy nie ma już prawa do urlopu wypoczynkowego).

Warto jednak mieć na uwadze, iż pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi przyznania urlopu bezpłatnego bez podawania jakiejkolwiek decyzji. Co  więcej, przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, pracodawca ma prawo odwołania pracownika z urlopu (przerwania jego wolnego i “ściagnięcia” go ponownie do pracy. W tym wypadku  będzie on musiał jednak powołać  się na  ważne  przyczyny  (na przykład zbyt poważną dysorganizację pracy w zakładzie z powodu długiej nieobecności podwładnego).

 

JAK OTRZYMAĆ URLOP BEZPŁATNY – WNIOSEK

Poprawnie przygotowany wniosek o przyznanie urlopu bezpłatnego powinien zawierać informacje na temat planowanego czasu trwania owego urlopu. Najlepiej wniosek złożyć w formie papierowej, choć warto w tym miejscu dodać, iż Kodeks pracy nie wprowadza obostrzeń w kwestii formy dostarczonego wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego.

Co ważne, pracownik nie ma obowiązku uzasadniania swego wniosku i podawania przyczyny ubiegania się o tej urlop. Niemniej jednak odpowiednie uargumentowanie swego wniosku może przyczynić się do przychylnego rozpatrzenia go przez pracodawcę.

Pracodawca, który nie wyrazi zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego, nie ma obowiązku uzasadnienia swej decyzji – a pracownik nie może tejże decyzji zaskarżyć.

 

CZAS TRWANIA URLOPU

Przepisy Kodeksu Pracy nie wskazują jednoznacznie na żadną maksymalną długość trwania urlopu bezpłatnego. Mówiąc prościej – urlop bezpłatny nie jest limitowany czasowo.

Warto jednak pamiętać o tym, że okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia wszelkie pracownicze. Nie wlicza się go także do stażu pracy pracownika.

Dodatkowo przebywanie na urlopie bezpłatnym nie jest uznawane za właściwy okres ubezpieczeniowy, co oznacza, iż czas przebywania na takim urlopie stanowi przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Z wyżej wymienionych powodów zbyt długie przebywanie na urlopie bezpłatnym nie jest zalecane. Ponadto jeśli urlop trwa dłużej niż 3 miesiące, pracodawca ma prawo w dowolnej chwili przerwać wolne. W  takim wypadku konieczne będzie jednak podanie przez zakład pracy ważnego powodu  przerwania urlopu (na przykład problemy z prawidłowym funkcjonowaniem firmy z powodu długiej nieoceności pracownika).

 

URLOP BEZPŁATNY A URLOP WYPOCZYNKOWY

Choć czas, na jaki przyznany może być bezpłatny urlop, nie jest limitowany, warto pamiętać o tym, iż korzystanie z urlopu bezpłatnego wiąże się z koniecznością ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, co najmniej miesięczna nieobecność pracy (z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym) skutkuje proporcjonalnym obniżeniem przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Zanim więc złożymy u swego pracodawcy wniosek o przyznanie bezpłatnego urlopu, powinniśmy zastanowić się, czy w przyszłości nie będziemy żałować tej decyzji.

 

URLOP BEZPŁATNY – UBEZPIECZENIE

Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z bezpłatnego urlopu, powinien być świadomy konsekwencji, które płynąć będą z takiego posunięcia.

Jednym ze skutków udzielenia nam bezpłatnego urlopu przez pracodawcę jest zmiana w obrębie naszego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Przebywanie na urlopie bezpłatnym nie jest bowiem uważane za właściwy okres ubezpieczeniowy. W związku z tym czas przebywania na urlopie stanowi przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli zachorujemy, nie będziemy mogli liczyć na darmową pomoc ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia – a  to zaledwie jeden z długiej listy niekorzystnych skutków braku objęcia  ubezpieczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

R. Mazur
R. Mazur
2020-03-22 13:57:55

"Jeśli zachorujemy, nie będziemy mogli liczyć na darmową pomoc ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia" Wszystko pięknie tylko, że konsultanta z ZUS twierdzi, że jeżeli będę na urlopie bezpłatnym do jednego miesiąca to nadal mam prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Kto ma rację?

Lukas
Lukas
2019-05-16 12:57:10

Wyczerpujący artykuł. Są w nim wszelkie informacje

mnbvc
mnbvc
2018-08-07 15:42:53

to jest słabe że ten okres ubezpieczeniowy się przerywa, potem nagle po latach brakuje kilku dni przez takie urlopy

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Piasecznie
Oddziały
author
24 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Piasecznie

Santander Bank Polska w Zamościu
Bez kategorii
author
24 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Zamościu

Kondycja sektora bankowego na koniec lipca
Bez kategorii
author
03 września 2019

Kondycja sektora bankowego na koniec lipca

Kredyt konsolidacyjny Olsztyn
Kredyty miasta
author
21 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Olsztyn

4 mln Polaków skorzystało z biura podróży
Wpisy
author
27 sierpnia 2018

4 mln Polaków skorzystało z biura podróży