W życiu każdego z nas zdarzyć się może tak, iż znajdziemy się w potrzebie złożenia wniosku o przyznanie bezpłatnego urlopu. Sprawdziliśmy więc, w jakich przypadkach może on przysługiwać i z jakimi konsekwencjami się wiąże.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 11.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest bezpłatny urlop?
2. Podstawa prawna urlopu bezpłatnego.
3. Komu przysługuje?
4. Kiedy można wykorzystać?
5. Jak otrzymać urlop bezpłatny – wniosek.
6. Czas trwania urlopu.
7. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy.
8. Urlop bezpłatny – ubezpieczenie.

 

CO TO JEST BEZPŁATNY URLOP?

Bezpłatny urlop to przerwa w świadczeniu pracy, za okres której pracownikowi nie przysługuje prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Przywilej ten rozpatrywany jest na podstawie wniosku złożonego przez samego zainteresowanego.

Urlop bezpłatny dotyczyć może nie tylko pracowników, którzy zatrudnieni są w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ale także każdej większej grupy osób – na podstawie szczególnych i pozakodeksowych przepisów.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy trwa nadal, jednak ulega zawieszeniu. Wzięcie takowego urlopu wiąże się także z innymi konsekwencjami – m.in. z przerwaniem okresu ubezpieczeniowego.

 

PODSTAWA PRAWNA URLOPU BEZPŁATNEGO

Kwestia urlopu bezpłatnego została poruszona i uregulowana w treści artykułów 174. oraz 174(1). działu siódmego pt. „Urlopy pracownicze” Kodeksu pracy, jaki wszedł w życie 5. lipca 1974 roku.

Ten akt prawny znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 1974 numer 24, przy pozycji 141. Treść odpowiednich artykułów jest następująca:


fot. prawo.money.pl

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Na mocy polskich przepisów prawnych pracownikom zwyczajowo przysługuje bezpłatny urlop na wniosek pracownika. Bywa też tak, iż urlop ten udzielany zostaje przez pracodawcę – w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Urlop bezpłatny udzielany jest także na mocy szczególnych przepisów – np. w przypadku osób wykonujących działalność związkową, pełniących funkcje radnego, posła lub senatora, w czasie trwania dziennych studiów doktoranckich, a także w ramach pełnienia służby konsularno-dyplomatycznej i zawodu policjanta.

Urlop przysługuje także pracownikowi, który uzupełnia swą wiedzę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Co warto wiedzieć, pracodawca może – ale nie musi – udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

 

KIEDY MOŻNA WYKORZYSTAĆ?

Pracownik, któremu zależy na uzyskaniu bezpłatnego urlopu, może złożyć wniosek do swego pracodawcy niemal w każdym momencie. Nie musi on uzasadniać swojego wniosku o urlop, choć każda tego typu informacja jest mile widziana i może pomóc w podjęciu przez pracodawcę pozytywnej decyzji urlopowej.

Pracownik może więc składać odpowiedni wniosek o urlop bezpłatny w celu podjęcia innej pracy, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, a nawet w celu odpoczynku – kiedy nie ma już prawa do urlopu wypoczynkowego.

Warto jednak mieć na uwadze, iż pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi przyznania urlopu bezpłatnego bez podawania jakiejkolwiek decyzji.

 

JAK OTRZYMAĆ URLOP BEZPŁATNY – WNIOSEK

Poprawnie przygotowany wniosek o przyznanie urlopu bezpłatnego powinien zawierać informacje na temat planowanego czasu trwania owego urlopu.

Co ważne, pracownik nie ma obowiązku uzasadniania swego wniosku i podawania przyczyny ubiegania się o tej urlop – choć warto zaznaczyć, iż odpowiednie uargumentowanie swego wniosku może przyczynić się do przychylnego rozpatrzenia go przez pracodawcę.

Pracodawca, który nie wyrazi zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego, nie ma obowiązku uzasadnienia swej decyzji – a pracownik nie może tejże decyzji zaskarżyć.

 

CZAS TRWANIA URLOPU

Przepisy Kodeksu Pracy nie wskazują jednoznacznie na żadną maksymalną długość trwania urlopu bezpłatnego. Mówiąc prościej – urlop bezpłatny nie jest limitowany czasowo.

Warto jednak pamiętać o tym, że okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia wszelkie pracownicze – nie wlicza się go także do stażu pracy pracownika.

Dodatkowo przebywanie na urlopie bezpłatnym nie jest uznawane za właściwy okres ubezpieczeniowy, co oznacza, iż czas przebywania na takim urlopie stanowi przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

URLOP BEZPŁATNY A URLOP WYPOCZYNKOWY

Choć czas, na jaki przyznany może być bezpłatny urlop, nie jest limitowany, warto pamiętać o tym, iż korzystanie z urlopu bezpłatnego wiąże się z koniecznością ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, co najmniej miesięczna nieobecność pracy (z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym) skutkuje proporcjonalnym obniżeniem przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Zanim więc złożymy u swego pracodawcy wniosek o przyznanie bezpłatnego urlopu, powinniśmy zastanowić się, czy w przyszłości nie będziemy żałować tej decyzji.

 

URLOP BEZPŁATNY – UBEZPIECZENIE

Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z bezpłatnego urlopu, powinien być świadomy konsekwencji, które płynąć będą z takiego posunięcia.

Jednym ze skutków udzielenia nam bezpłatnego urlopu przez pracodawcę jest zmiana w obrębie naszego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Przebywanie na urlopie bezpłatnym nie jest bowiem uważane za właściwy okres ubezpieczeniowy. W związku z tym czas przebywania na urlopie stanowi przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (2)

Wyczerpujący artykuł. Są w nim wszelkie informacje

to jest słabe że ten okres ubezpieczeniowy się przerywa, potem nagle po latach brakuje kilku dni przez takie urlopy