Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastąpi dotychczasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tak zakłada projekt ustawy realizującej zasady nowego rozporządzenia o ochronie danych. Założenie to ma przynieść zmiany wszystkim podmiotom zbierającym i przetrwarzającym dane osobowe. Czy w praktyce zmieni się jednak coś poza nazwą?  

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.03.2018
Udostępnij:

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation) to dokument, nad którym w Parlamencie Europejskim dyskutowano 4 lata. Ostatecznie rozporządzenie zostało przyjęte w kwietniu 2016 roku – dopiero jednak w tym roku 25 maja mają wejść w życie w naszym kraju. Nowe przepisy zupełnie zmienią dotychczasowe  zasady przetrwarzania i przechowywania naszych danych. Do regulacji muszą dostosować się stopniowo wszystkie kraje należące do UE. Zamysłem RODO jest, aby prawo dotyczące ochrony danych osobowych było jednolite we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Kogo obejmą nowe przepisy RODO? 
Wszystkie podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe, czyli na przykład:
– małe firmy i przedsiębiorstwa rodzinne,
– duże firmy i korporacje,
– banki, ubezpieczalnie, firmy pożyczkowe,
– sklepy internetowe,
– miejsca świadczenia usług (np.: czyszczenie, salon urody). 

PUODO częścią RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) to propozycja nowego stanowiska w ramach Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Organem doradczym Prezesa będzie Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie powoływany przez Sejm. 

Lepsza ochrona danych
Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać nasze dane osobowe i zminimalizować ryzyko ich wycieku. Dlatego też do ustawy będą musiały dostosować się wszystkie podmioty. Wiceminister cyfryzacji, Marek Zagórski, doprecyzowuje: 
"Przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować”.

PRAWA I ZADANIA PUODO

Prezes będzie zobowiązany do przygotowywania i przeprowadzania wystąpień, które będą zmierzały do wzmocnienia ochrony danych osobowych. Kierować je będzie mógł do:
 

  • organów państwowych,
  • organów samorządu terytorialnego,
  • państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
  • podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
  • osób fizycznych i prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów. 

Prezes będzie mógł także: 
1. Wystąpić z inicjatywą ustawodawczą,
2. Wystąpić o zmianę aktów prawnych (dotycząch ochrony danych osobowych). 
3. Wydawać instrukcje i porady, jak właściwie zabezpieczać dane osobowe.
 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Co ważne, nikt nie poda przedsiębiorcom gotowego przepisu na ochronę danych – każdy będzie musiał we własnym zakresie na każdym polu swojej działalności stworzyć system ochrony danych, który sprosta nowym regulacjom. 

Nowa ustawa spowoduje, że moc prawną straci dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.  


 

Komentarze