Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki

author
Halszka Gronek
03 października 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Wypowiedzenie pożyczki jest jednym z prawnie uregulowanych sposobów rozwiązywania pożyczki między jej stronami. Sprawdziliśmy, na czym polega owe wypowiedzenie, a także komu i w jakich sytuacjach przysługuje prawo do niego.

Spis treści:

 1. Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki
 2. Sposoby wypowiedzenia pożyczki
 3. Kto może skorzystać z wypowiedzenia?
 4. Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej
 5. Podsumowanie
 6. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej to nic innego, jak oświadczenie woli pożyczkodawcy, z którego wynika, iż chce on otrzymać zwrot pożyczonych pieniędzy.  Wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy zarówno umów pożyczki zawartych na czas nieokreślony, jak i tych, w których treści wyraźnie określono termin spłaty. Oba te przypadki będą jednak inaczej uregulowane prawnie.

Sama natomiast forma wypowiedzenia pożyczki nie jest zastrzeżona żadnymi przepisami, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto wypowiedzeniu nadać formę dokumentową (pisemną).

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Sposoby wypowiedzenia pożyczki

Standardowa umowa pożyczki może zostać wypowiedziana na trzy sposoby:

 1. w drodze porozumienia stron,
 2. na zasadach określonych w umowie,
 3. na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wybór każdego z tych rozwiązań będzie zależał od tego, na jakich warunkach podpisaliśmy umowę pożyczki.

1) Wypowiedzenie w drodze porozumienia stron

Rozwiązanie umowy w drodze wzajemnego porozumienia jest najprostszym, a zaraz najmnij problematycznym sposobem wypowiedzenia umowy pożyczki. Polega ono na ustaleniu przez obie strony umowy pożyczkowej warunków oraz terminu spłaty należności. Co istotne, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie jej trwania. Ten rodzaj wypowiedzenia jest także o tyle korzystny, że można go zastosować zarówno w przypadku pożyczki spisanej na czas określony, jak i bezterminowej. Jednak warto dodać, że jeśli w ramach umowy terminowej pożyczkobiorca nie zgodzi się na wypowiedzenie umowy, a nie dopuszczał się on żadnych uchybień w spłacaniu zaległości, pożyczkodawca nie ma prawa wypowiedzieć mu umowy. 

2) Wypowiedzenie na zasadach określonych w umowie

Bywa tak, że już w trakcie podpisywania umowy pożyczkowej ustalone zostały warunki oraz przesłanki do ewentualnego wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy zajdzie wskazana w treści umowy sytuacja (np. pożyczkobiorca będzie zalegał ze spłatą kolejnych trzech rat), pożyczkodawca będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy. Takie rozwiązanie także znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku umów podpisanych na czas określony, jak i tych bezterminowych.

3) Wypowiedzenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

To rozwiązanie będzie obowiązywało jedynie w przypadku umów spisanych na czas nieokreślony. Jeśli więc pożyczkodawcę łączy z pożyczkobiorcą umowa na czas nieokreślony, ma on prawo rozwiązać ją z zachowaniem 6-tygodni okresu wypowiedzenia. Termin ten liczy się od dnia doręczenia pożyczkobiorcy pisemnego oświadczenia woli wypowiedzenia umowy.

Kto może skorzystać z wypowiedzenia?

Polskie prawo zakłada, że wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić jedynie z inicjatywy pożyczkodawcy. Pożyczkodawca, którego łączyła z pożyczkobiorcą umowa zawarta na czas nieokreślony, ma prawo do jej rozwiązania, zachowując 6-tygodniowy okresu wypowiedzenia – chyba, że zapis umowy stanowi inaczej.

Według treści Ustawy o kredycie konsumenckim już dwie niespłacone raty są wystarczającym powodem, aby pożyczkodawca wypowiedział dłużnikowi umowę. Uprawnienie to przestaje jednak obowiązywać, jeśli w chwili zawierania umowy pożyczkodawca wiedział o złym stanie majątkowym drugiej strony. 

Wypowiedzenie umowy pożyczki prywatnej

Pożyczki prywatne, a więc te udzielone między członkami rodziny lub znajomymi, podlegają tym samym przepisom prawnym dotyczącym ich wypowiadania, co pożyczki wiążące Konsumenta z bankiem lub parabankiem. Sprawdź, czym jest i jakim regulacjom prawnym podlega pożyczka rodzinna. Jeśli pożyczka prywatna została spisana na czas nieokreślony, pożyczkodawcy przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 6-tygodni wypowiedzenia – chyba, że treść umowy zakłada inaczej.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej stanowi istotny aspekt w relacjach między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Jest to formalne oświadczenie woli pożyczkodawcy, którego celem jest żądanie zwrotu pożyczonych środków. Warto zaznaczyć, że procedury wypowiedzenia różnią się w zależności od rodzaju umowy pożyczki oraz jej warunków.

W artykule przedstawiliśmy trzy sposoby wypowiadania umowy pożyczkowej:

 1. wypowiedzenie w drodze porozumienia stron: ta metoda jest najprostsza i najsprawniejsza. Obejmuje uzgodnienie przez obie strony umowy pożyczkowej warunków oraz terminu spłaty pożyczki. Ta forma wypowiedzenia może mieć miejsce w dowolnym momencie trwania umowy, zarówno w przypadku umów na czas określony, jak i bezterminowych.
 2. wypowiedzenie na podstawie postanowień umowy: czasami umowy pożyczki zawierają klauzule określające warunki i przesłanki do wypowiedzenia umowy. W przypadku wystąpienia określonych sytuacji, takich jak opóźnienie w spłacie rat, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę.
 3. wypowiedzenie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego: ta opcja dotyczy umów na czas nieokreślony. Pożyczkodawca może rozwiązać taką umowę, przestrzegając 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia woli wypowiedzenia umowy pożyczkobiorcy.

Warto zaznaczyć, że według polskiego prawa to pożyczkodawca może zainicjować proces wypowiedzenia umowy pożyczki. Umowy na czas nieokreślony mogą być wypowiedziane z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, chyba że umowa stanowi inaczej. Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że już dwie niespłacone raty są wystarczającym powodem do wypowiedzenia umowy, jednakże to uprawnienie nie obowiązuje, jeśli pożyczkodawca wiedział o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy przy zawieraniu umowy.

Warto wspomnieć o specyficznych regulacjach dotyczących pożyczek prywatnych udzielanych w ramach relacji rodzinnych lub znajomości. Jeśli umowa takiej pożyczki jest zawarta na czas nieokreślony, pożyczkodawca może ją rozwiązać, przestrzegając 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

Pytania i odpowiedzi

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej to formalne oświadczenie woli pożyczkodawcy, które informuje o jego zamiarze odzyskania pożyczonych środków.

Nie, wypowiedzenie umowy pożyczki może dotyczyć zarówno umów na czas nieokreślony, jak i tych z określonym terminem spłaty. Oba przypadki są uregulowane inaczej prawnie.

Trzy główne sposoby wypowiadania umowy pożyczkowej to: drogą porozumienia stron, na podstawie postanowień umowy oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Formalnie, nie ma wymogu, aby wypowiedzenie było pisemne, ale dla bezpieczeństwa zaleca się nadanie mu formy dokumentowej, czyli pisemnej.

Zgodnie z polskim prawem, inicjatywę wypowiedzenia umowy pożyczkowej może podjąć jedynie pożyczkodawca.

Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki muszą być zgodne z tym, co zostało określone w umowie. Mogą obejmować np. opóźnienia w spłacie rat lub inne ustalone przesłanki.

Tak, jeśli umowa pożyczki zawiera odpowiednie klauzule, pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę bez konieczności podawania uzasadnienia.

Okres wypowiedzenia umowy pożyczki na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego wynosi 6 tygodni od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia woli wypowiedzenia pożyczkobiorcy.

Umowy pożyczki na czas określony i nieokreślony mają różne przepisy dotyczące ich wypowiadania. Umowy na czas określony są często wypowiadane na podstawie postanowień umowy, podczas gdy umowy na czas nieokreślony podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

Umowy pożyczki prywatnej podlegają podobnym zasadom wypowiadania co umowy pożyczki z instytucją finansową. Oba rodzaje umów mogą być wypowiedziane zgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami Kodeksu Cywilnego.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile kosztuje akademik w Warszawie?

Pytanie o cenę akademika nurtuje chyba wszystkich przyszłych studentów, a tym bardziej ich rodziców, na których często spada konieczność opłacania lokum swoich dzieci. Sprawdziliśmy, ile kosztuje mieszkanie w warszawskich akademikach w trakcie roku akademickiego 2019/2020.

author
Dominika Byczek
20 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

e-Tożsamość w PKO BP

W swoim najnowszym komunikacie PKO Bank Polski poinformował o technologii, która spowoduje zarówno ułatwienie logowania do e-bankowości, jak również korzystanie z funkcji administracji cyfrowej bez konieczności posiadania Profilu Zaufanego. Technologia ta otrzymała nazwę e-Tożsamość i już teraz jest dostępna dla klientów spółki dzięki jej współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

author
Alicja Hirsekorn
11 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Santander Bank Polska w Dąbrowie Górniczej

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Jeden z oddziałów bankowych mieści się w Dąbrowie Górniczej. Sprawdzamy godziny otwarcia, ofertę placówki oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
26 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

500 testów na koronawirus dla pracowników medycznych od BNP Paribas

Bank BNP Paribas jest partnerem akcji Badamy-Wspieramy, w związku z którą sfinansował pracownikom służb medycznych 500 testów na obecność koronawirusa. Tym samym liczba testów kupionych przez BNP Paribas wzrosła do tysiąca pięciuset sztuk.

author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Konkurs: „Odpowiedz na pytanie i wygraj bilet na BNP Paribas Sopot Open” z BNP Paribas

W BNP Paribas trwa konkurs, w którym można wygrać jeden z pięciu biletów na BNP Paribas Sopot Open. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod postem umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook. Konkurs trwa do 31 lipca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
24 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Autobusy elektryczne przyszłością transportu miejskiego

W swoim najnowszym komunikacie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował o ogromnym potencjale Polski w zakresie elektrycznego transportu publicznego. Do 2025 r. nasz kraj ma posiadać trzecią co do wielkości flotę e-autobusów w Europie. Lepsze mają być tylko Francja i Wielka Brytania. Do 2030 roku połowa autobusów w Europie ma być już elektryczna.

author
Alicja Hirsekorn
14 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj