Pożyczka rodzinna – najważniejsze informacje

Pożyczka rodzinna – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
14 maja 2018

Pożyczka od rodziny bywa zarówno najlepszym, jak i najgorszym rozwiązaniem naszych problemów finansowych. Przed jej zawarciem zawsze warto się zabezpieczyć – zadbać o wszelkie formalności i upewnić się, czy na naszym wsparciu finansowym nie zarobi urząd skarbowy. Zebraliśmy informacje, które objaśnią prawne niuanse pożyczek rodzinnych.

1. Co to jest pożyczka rodzinna?
2. Od kogo można pożyczyć?
3. Pożyczka rodzinna – wzór umowy.
4. Pożyczka rodzinna a podatek.

Gdy w popadamy w tarapaty finansowe, pierwszym i często najlepszym wyjściem, jakie przychodzi nam do głowy, bywa pożyczenie pieniędzy od bliskich. Takie rozwiązanie może zapewnić nam brak lub zaledwie symboliczną sumę odsetek oraz elastyczność spłat nalezności.

Zanim jednak podejmiemy decyzję o zaciągnięciu długu u rodziny, warto przemyśleć wszelkie „za” i „przeciw”. Pożyczanie od bliskich bywa bowiem bardzo problematyczne i zdarza się, że doprowadza do rodzinnych sporów i pogorszenia relacji między krewnymi.

Mimo zaufania do bliskich warto zabezpieczyć się przed wszelkimi ewentualnościami i formalnie udokumentować fakt zawarcia pożyczki. Uchroni to nas przed brakiem spłaty zadłużenia czy jego niesystematycznością, lecz także przed konsekwencjami odkrycia pożyczki przez skarbówkę.

OD KOGO MOŻNA POŻYCZYĆ?

Pieniądze pożyczyć można właściwie od każdego – zarówno od najbliższych krewnych, jak i od dalszych znajomych. W przypadku każdej z tych grup odrębna będzie jednak kwota zwolniona od podatku, a jedynym przepisem wspólnym będzie obowiązek sporządzenia pisemnej umowy pożyczki w przypadku kwoty większej niż 500 złotych.


fot. vivus.pl

W przypadku osób najbliższych, czyli tych, które w świetle prawa zaliczone są do I grupy podatkowej, kwotą pożyczki, przy której nie ma potrzeby obawiać się o żadne formalności, jest wartość 9637 złotych.

Do tej grupy bliskich zaliczani są:

 1. obecna małżonka lub obecny małżonek;
 2. zstępni (wnuki i dzieci – także pasierbica i pasierb);
 3. wstępni (dziadkowie i rodzice – także macocha i ojczym);
 4. rodzeństwo.

Osoby te mogą udzielać i przyjmować pożyczki rodzinne na wysokość 9637 złotych na 5 lat bez martwienia się o wszelkie formalności – zgłoszenia pożyczki do skarbówki i płacenia podatku.

W przypadku pożyczek na sumę wyższą niż 9637 złotych osoby z tej grupy mogą w dalszym ciągu ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania – wystarczy, że ich pożyczka zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego poprzez złożenie deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od udzielenia pożyczki.

Niezbędne do potwierdzenia pożyczki przez skarbówkę będzie także przedstawienie dowodu udzielenia pożyczki – np potwierdzenia przelewu bankowego.

Drugą grupą bliskich, wobec których zastosowanie mają odrębne przepisy prawne, są:

 1. teściowa i teść;
 2. synowa i zięć.

Osoby z tej grupy bliskich mogą, tak samo jak członkowie I grupy podatkowej, udzielać i pobierać pożyczki na kwotę 6937 złotych (na 5 lat) bez zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego.

Ta grupa nie ma jednak możliwości ubiegania się o zniesienie opodatkowania w przypadku wartości pożyczki wyższej ni wspomniane 9637 zł.

Ostatnią grupą bliskich są pozostali, dalsi członkowie rodzinny oraz znajomi.

W ich przypadku nieformalnie pożyczyć można kwotę nie większą 5000 złotych – od jednej osoby,  i nie więcej niż 25000 zł – w przypadku wielu pożyczkodawców.

Jeżeli wartości pożyczek w obrębie tej ostatniej grupy bliskich nie przekroczą powyższych wartości w ciągu 3 lat, nie będzie obowiązku zgłaszania ich do urzędu skarbowego i tym samym – płacenia podatku.

POŻYCZKA RODZINNA – WZÓR UMOWY

Co do treści i formy umowa pożyczki, opiewająca na sumę mniejszą niż 500 zł, może być zawarta w dowolny sposób: ustnie, pisemnie lub w formie aktu notarialnego.

Jeżeli wartość pożyczki rodzinnej wynosi równo lub więcej niż 500 zł, powinna być ona potwierdzona umową pisemną.

W umowie pożyczki rodzinnej należy określić:

 1.  dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy;
 2.  termin oraz sposób przekazania pieniędzy;
 3.  informacje dotyczące daty oraz sposobu zwrotu pożyczki;
 4. informację dotyczącą ewentualnych odsetek – ustawowych lub umownych.

Oto przykładowy wzór pożyczki:

POŻYCZKA RODZINNA A PODATEK

Kodeks cywilny przewiduje dla pożyczek rodzinnych zastosowanie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości pożyczki. Jednak w zależności od stopnia pokrewieństwa między stronami umowy ustawodawca określił odrębne wytyczne, zwalniające z płacenia PCC.
Jeżeli pożyczka dotyczy najbliższych krewnych, czyli:

 1. obecną małżonkę lub obecnego małżonka,
 2. zstępnych (wnucząt i dzieci – także pasierbicę i pasierba),
 3. wstępnych (dziadków i rodziców – także macochy i ojczyma),
 4. rodzeństwa,

nie ma obowiązku opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pożyczka została udzielona na kwotę niższą niż 9637 zł i na okres mniejszy niż 5 lat.

Jeśli pożyczka została udzielona na sumę wyższą niż 9637 złotych, osoby z tej grupy bliskich mają jednak możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z podatku.

By to zrobić muszą oni spełnić dwa warunki:

 1. złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego organu podatkowego w terminie 14 dni od podpisania umowy pożyczki rodzinnej;
 2. przedstawić dowód przekazania pieniędzy między stronami umowy o pożyczkę rodzinną.

By zabezpieczyć się przed ewentualnymi wątpliwościami Urzędu Skarbowego, dobrze jest pamiętać o właściwym zatytułowaniu przelewu z wartością pożyczki rodzinnej. Tytuł powinien zawierać słowo „pożyczka” i jednoznacznie określać strony umowy.


Jeśli chodzi o pożyczkę między dalszymi krewnymi, czyli między teściami a synową bądź zięciem, kwotą zwolnioną od podatku jest wartość pożyczki równa 9637 złotych.

Dług, zaciągnięty między krewnymi w obrębie tej grupy bliskich, na sumę wyższą niż 9637 złotych nie może być zwolniony z opodatkowania pod żadnym warunkiem.

Tak więc jeśli Pani Nowak pożyczy od swego teścia 10637 złotych, czyli o 1 tysiąc więcej, niż wynosi kwota wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie musiała zapłacić Urzędowi Skarbowemu 2% owej różnicy – a więc 50 złotych.

Jeżeli jednak pożyczkodawca nie kwalifikuje się do żadnej z powyższych grup, a więc jest dalekim krewnym bądź znajomym, może podpisać umowę pożyczkową na nie więcej niż 5000 zł.

Od każdej kwoty pożyczki rodzinnej, jaka przekroczy nieopodatkowany próg 5-tys złotych, skarbówka zażąda uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnej, równego wartości 2% różnicy.
Jeśli więc Pan Kowalski pożyczy od swego kuzyna 6000 złotych, czyli o 1 tysiąc więcej, niż wynosi kwota wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie musiał on zapłacić Urzędowi Skarbowemu 2% owej różnicy – a więc 50 złotych.

Na koniec warto także zaznaczyć, że jeśli urząd skarbowy odkryje niezgłoszoną pożyczkę rodzinną, opiewającą na sumę wyższą niż ta zwolniona od podatku, będzie mieć prawo zażądać zapłacenia nie 2, lecz aż 20% podatku od czynności cywilnoprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Legnicy
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 lipca 2019

Bank Pekao w Legnicy

Na świecie ubywa bankomatów
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 maja 2019

Na świecie ubywa bankomatów

Kredyt Inkaso – kontakt, infolinia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 lipca 2020

Kredyt Inkaso – kontakt, infolinia

Pocztylion Arka będzie zarządzać środkami w ramach PPK Poczty Polskiej
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 października 2019

Pocztylion Arka będzie zarządzać środkami w ramach PPK Poczty Polskiej

e-Tożsamość w PKO BP
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
11 października 2019

e-Tożsamość w PKO BP

Nowa kampania telewizyjna ubezpieczeń w PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 lipca 2021

Nowa kampania telewizyjna ubezpieczeń w PKO BP

Porównaj