Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje

Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
23 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niemal każdy Konsument, który stara się o zaciągniecie kredytu na sporą kwotę, musi zdecydować się na którąś z form zabezpieczenia zobowiązania. Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych form zabezpieczania kredytu, jakie uznawane są przez banki komercyjne działające w Polsce. Sprawdź szczegóły.

Zabezpieczenie kredytu – co to jest?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Takie zabezpieczenie  ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku.

Instytucja zabezpieczenia kredytu może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku, czyli np. nie spłaci zaciągniętego kredytu lub złamie fundamentalne postanowienia umowy. Ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski rynek bankowy, gdyby Konsumenci przestali wywiązywać się ze swych zobowiązań, a banki nie miałyby zagwarantowanego żadnego zabezpieczenia.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Jak zabezpieczyć kredyt?

Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych form ustanawiania zabezpieczenia kredytu, jakie uznawane są na polskim rynku bankowym:

1. Poręczenie kredytu

Poręczenie, zwane inaczej żyrowaniem, polega na ustanowieniu podmiotu odpowiedzialnego za los danego zadłużenia, który przejmie pieczę nad finansowymi zobowiązaniami kredytobiorcy w chwili, gdy ten przestanie spłacać swój kredyt.

Mówiąc prościej, osoba która poręczy za nas kredyt, czyli pomoże w jego uzyskaniu i wywalczeniu dobrych warunków kredytowych dzięki własnej, wysokiej zdolności kredytowej, będzie miała obowiązek przejęcia na siebie zadłużenia Kredytobiorcy, który przestanie spłacać swe zobowiązania. Podmiot ten nazywany jest w terminologii bankowej poręczycielem lub żyrantem. Z jego instytucji korzysta wielu Konsumentów, którzy sami nie są w stanie uzyskać kredytu.

2. Zastaw

Kolejną często stosowaną formą zabezpieczenia kredytu jest zastaw, czyli ograniczone prawo rzeczowe. Może być on stosowany przede wszystkim na rzeczach (np. zastaw samochodu czy maszyn), lecz czasami także na zwierzętach czy prawach zbywalnych (np. obligacjach czy akcjach).

Zastaw funkcjonuje tylko wtedy, gdy istnieje wierzytelność. Oznacza to, że jeśli dany Kredytobiorca regularnie spłaca swe zobowiązanie i nie ma żadnego długu wobec banku, nie musi się on martwić o los dóbr, jakimi ustanowił swój zastaw. Jeśli jednak Konsument nie wywiąże się ze swego zobowiązania względem banku, wierzyciel będzie miał prawo odebrać mu to, czym zabezpieczył swój kredyt jako zastawem.

3. Hipoteka

Zabezpieczenie w postaci hipoteki stosowane jest zwykle w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągane są właśnie w celu budowy, kupna lub remontu danej nieruchomości.

Mówiąc prościej: jeśli zaciągasz kredyt konsumencki, czyli taki, jakim zwykle jest właśnie kredyt hipoteczny, cel Twojego kredytowanie będzie jednocześnie stanowił zabezpieczenie całego zobowiązania. Jeśli przestaniesz spłacać kredyt hipoteczny, bank odbierze Ci hipotekę, jako właściwą dla danej umowy formę zabezpieczenia. Warto o tym pamiętać, podczas przygotowań do pierwszego kredytu hipotecznego.

4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jest to forma zabezpieczenia zbliżona swym kształtem do wskazanego powyżej zastawu, jednak wymaga ona mniejszej ilości formalności i tzw. „papierologii”.

Przewłaszczenie polega na przepisaniu własności danego dobra z Kredytobiorcy na kredytodawcę i ustanowienia takiego stanu rzeczy do czasu, w którym Konsument nie ureguluje swych zobowiązań i nie spłaci zaległych rat kredytu. W prostych słowach: przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na odebraniu prze bank pewnego dobra Konsumentowi (np. jego samochodu) i przepisaniu tejże własności na wierzyciela – aż do momentu zamknięcia wierzytelności czyli wywiązania się przez Kredytobiorcę z zobowiązań.

5. Kaucja

Instytucja kaucji polega na wpłaceniu pewnej, określonej w umowie kredytowej sumie pieniędzy (czasem także książeczek lub bonów oszczędnościowych, a także innych dóbr wartościowych), która przepadnie na rzecz banku w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Oznacza to, że jeśli raz wpłacimy kaucję na rzecz ustanowienia zabezpieczenia kredytu, możemy ją odebrać tylko wtedy, gdy kredyt zostanie przez nas całkowicie, terminowo i bezproblemowo spłacony. W innym wypadku nasza kaucja nieodwracalnie przepadnie i stanie się własnością banku – każda kaucja bowiem jest bezzwrotna. Jeśli raz zostanie nam potrącona, niemal niemożliwym jest jej ponowne odzyskanie.

6. Blokada środków na koncie

Ta forma zabezpieczenia kredytu jest podobna w swym kształcie i zakresie działania co instytucja kaucji, jednak w przeciwieństwie do niej nie zakłada bezpowrotnego potrącenia naszych środków w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

Blokada polega na wskazaniu pewnej, znajdującej się na rachunku bankowym Kredytobiorcy sumy pieniędzy, jaka zostanie zablokowana w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązania. Wraz z uregulowaniem zadłużenia owa kwota zostanie odblokowana przez bank, co oznacza, że Kredytobiorca znów będzie mógł nią dysponować.

Podsumowanie

Zabezpieczenie kredytu jest kluczowym elementem transakcji kredytowej, mającym na celu zminimalizowanie ryzyka dla banków oraz umożliwienie im udzielania kredytów o niższym oprocentowaniu. Jest to proces, w którym Kredytobiorca zapewnia bankowi pewne formy gwarancji lub zabezpieczenia, aby ten miał pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie spłacone zgodnie z umową.

Jedną z popularnych form zabezpieczenia jest poręczenie kredytu. To polega na zaangażowaniu podmiotu trzeciego, zwanej poręczycielem, który w razie niewypłacalności Kredytobiorcy przejmuje na siebie długi. Poręczyciel zazwyczaj posiada dobrą zdolność kredytową, co ułatwia uzyskanie korzystnych warunków kredytowych. Kolejnym sposobem jest zastaw, gdzie Kredytobiorca przedstawia określone mienie jako zabezpieczenie dla banku. W przypadku braku spłaty, bank ma prawo przejąć te mienie i użyć go w celu spłaty kredytu. Kredyty hipoteczne często są zabezpieczane poprzez hipotekę na nieruchomości. To oznacza, że ​​w przypadku niewywiązania się z umowy, bank może przejąć nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to inna forma zabezpieczenia, w której Kredytobiorca przekazuje bankowi własność pewnego mienia do czasu spłaty kredytu. Kaucja to wpłata pewnej sumy pieniędzy, która zostaje zabezpieczona przez bank i może zostać użyta do spłaty kredytu w razie potrzeby. Blokada środków na koncie jest podobna do kaucji, ale nie obejmuje bezpowrotnego utraty środków. Bank blokuje pewną kwotę na koncie Kredytobiorcy i odblokowuje ją po spłacie kredytu.

Warto zrozumieć, że zabezpieczenie kredytu ma na celu nie tylko zminimalizowanie ryzyka dla banku, ale także umożliwienie Kredytobiorcy uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych. To ważny element procesu kredytowego, który zapewnia stabilność i pewność transakcji zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Pytania i odpowiedzi

Zabezpieczenie kredytu to gwarancja lub zabezpieczenie, które Kredytobiorca udziela bankowi w zamian za udzielenie kredytu. Jest ważne, ponieważ pomaga bankom ograniczyć ryzyko niewypłacalności i utrzymać stabilność finansową.

Popularnymi formami zabezpieczenia kredytu są poręczenie kredytu, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja oraz blokada środków na koncie.

Poręczenie kredytu polega na zaangażowaniu osoby trzeciej, zwanej poręczycielem, która przejmuje odpowiedzialność za spłatę kredytu, gdy Kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić.

Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, w którym Kredytobiorca przedstawia swoje mienie jako zabezpieczenie. W przypadku niewypłacalności, bank może przejąć to mienie i użyć go do spłaty kredytu.

Hipoteka jest często stosowana w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu. Gdy Kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank może przejąć nieruchomość.

Kaucja to wpłata pewnej sumy pieniędzy lub innych wartościowych dóbr, która przepadnie na rzecz banku, jeśli Kredytobiorca nie spełni warunków umowy kredytowej.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przekazaniu własności dobra z Kredytobiorcy na bank do czasu spłaty kredytu, podczas gdy zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, które nie wymaga przekazania własności.

Blokada środków na koncie pozwala bankowi zabezpieczyć się przed niewypłacalnością Kredytobiorcy, ale nie wymaga bezpowrotnego utraty tych środków. Po spłacie kredytu środki zostają odblokowane.

Brak zabezpieczenia kredytu może zwiększyć ryzyko banku i skutkować wyższym oprocentowaniem lub odmową udzielenia kredytu Kredytobiorcy.

Zabezpieczenie kredytu zapewnia bankowi bezpieczeństwo finansowe i umożliwia udzielanie kredytów o niższym oprocentowaniu. Dla Kredytobiorcy może oznaczać uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Wieluniu

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Wieluniu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
10 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komornicy otrzymują fałszywe tytuły wykonawcze

Fałszywe wnioski egzekucyjne napływają do kancelarii komorniczych. Krajowa Rada Komornicza apeluje o wzmożoną ostrożność. W nieprawdziwych wnioskach oszuści podrabiają przede wszystkim tytuły wykonawcze, na które KRK zaleca zwracać szczególną uwagę.

author
Patryk Byczek
14 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

15 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm w Pekao

Bank Pekao poinformował w komunikacie o wprowadzeniu do swojej oferty kolejnych gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego na zobowiązania kredytowe dla firm. Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, dzięki której średnie i dużym przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych.

author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Darmowy Smartfon LG od Citibanku

W Banku Citi Handlowy wystartowała atrakcyjna promocja. Do zgarnięcia smartfon LG K8 LTE o wartości 549 zł.

author
Patryk Byczek
08 lipca 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wkrótce trzy banki znikną z rynku

W najbliższym czasie z mapy banków w Polsce znikną trzy instytucje. Nie skorzystamy już z usług Deutsche Banku, Raiffeisen Polbanku i Eurobanku. Mniejsza konkurencja na rynku może oznaczać wyższe opłaty dla klientów.

author
Aneta Jankowska
19 listopada 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Czy BLIK jest bezpieczny?

System płatności BLIK niewątpliwie spełnia oczekiwania osób żyjących w XXI wieku, oferując wygodną i szybką metodę dokonywania płatności kodem BLIK z aplikacji bankowej. Jednakże, wraz z postępem technologicznym, pojawiają się także obawy dotyczące bezpieczeństwa tej nowoczesnej usługi. Czy BLIK jest rzeczywiście bezpieczny?

author
Dominika Byczek
06 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj