Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje

Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje

author
10 marca 2020

Niemal każdy Konsument, który stara się o zaciągniecie kredytu na sporą kwotę, musi zdecydować się na którąś z form zabezpieczenia zobowiązania. Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych form zabezpieczania kredytu, jakie uznawane są przez banki komercyjne działające w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Zabezpieczenie kredytu – co to jest?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego, jak zapewnienie bankowi rekompensaty lub zwrotu należności z tytułu udzielonego przez tę instytucję kredytu. Takie zabezpieczenie  ma zapewnić bankom nie tylko płynność finansową, lecz także wypłacalność i stabilną pozycję na rynku.

Instytucja zabezpieczenia kredytu może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się ze swych zobowiązań finansowych wobec banku, czyli np. nie spłaci zaciągniętego kredytu lub złamie fundamentalne postanowienia umowy. Ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski rynek bankowy, gdyby Konsumenci przestali wywiązywać się ze swych zobowiązań, a banki nie miałyby zagwarantowanego żadnego zabezpieczenia.

Jak zabezpieczyć kredyt?

Przygotowaliśmy listę najpopularniejszych form ustanawiania zabezpieczenia kredytu, jakie uznawane są na polskim rynku bankowym:

1. Poręczenie kredytu

Poręczenie, zwane inaczej żyrowaniem, polega na ustanowieniu podmiotu odpowiedzialnego za los danego zadłużenia, który przejmie pieczę nad finansowymi zobowiązaniami kredytobiorcy w chwili, gdy ten przestanie spłacać swój kredyt.

Mówiąc prościej, osoba która poręczy za nas kredyt, czyli pomoże w jego uzyskaniu i wywalczeniu dobrych warunków kredytowych dzięki własnej, wysokiej zdolności kredytowej, będzie miała obowiązek przejęcia na siebie zadłużenia Kredytobiorcy, który przestanie spłacać swe zobowiązania.

Podmiot ten nazywany jest w terminologii bankowej poręczycielem lub żyrantem. Z jego instytucji korzysta wielu Konsumentów, którzy sami nie są w stanie uzyskać kredytu.

2. Zastaw

Kolejną często stosowaną formą zabezpieczenia kredytu jest zastaw, czyli ograniczone prawo rzeczowe. Może być on stosowany przede wszystkim na rzeczach (np. zastaw samochodu czy maszyn), lecz czasami także na zwierzętach czy prawach zbywalnych (np. obligacjach czy akcjach).

Zastaw funkcjonuje tylko wtedy, gdy istnieje wierzytelność. Oznacza to, że jeśli dany Kredytobiorca regularnie spłaca swe zobowiązanie i nie ma żadnego długu wobec banku, nie musi się on martwić o los dóbr, jakimi ustanowił swój zastaw.

Jeśli jednak Konsument nie wywiąże się ze swego zobowiązania względem banku, wierzyciel będzie miał prawo odebrać mu to, czym zabezpieczył swój kredyt jako zastawem.

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych kredytów dla zadłużonych: https://www.zadluzenia.com/artykul/405,kredyt-dla-zadluzonych/

 

3. Hipoteka

Zabezpieczenie w postaci hipoteki stosowane jest zwykle w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągane są właśnie w celu budowy, kupna lub remontu danej nieruchomości.

Mówiąc prościej: jeśli zaciągasz kredyt konsumencki, czyli taki, jakim zwykle jest właśnie kredyt hipoteczny, cel Twojego kredytowanie będzie jednocześnie stanowił zabezpieczenie całego zobowiązania.

Jeśli przestaniesz spłacać kredyt hipoteczny, bank odbierze Ci hipotekę, jako właściwą dla danej umowy formę zabezpieczenia. Warto o tym pamiętać, podczas przygotowań do pierwszego kredytu hipotecznego.

4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jest to forma zabezpieczenia zbliżona swym kształtem do wskazanego powyżej zastawu, jednak wymaga ona mniejszej ilości formalności i tzw. „papierologii”.

Przewłaszczenie polega na przepisaniu własności danego dobra z Kredytobiorcy na kredytodawcę i ustanowienia takiego stanu rzeczy do czasu, w którym Konsument nie ureguluje swych zobowiązań i nie spłaci zaległych rat kredytu.

W prostych słowach: przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na odebraniu prze bank pewnego dobra Konsumentowi (np. jego samochodu) i przepisaniu tejże własności na wierzyciela – aż do momentu zamknięcia wierzytelności czyli wywiązania się przez Kredytobiorcę z zobowiązań.

 

Sprawdź najlepsze oferty kredytów gotówkowych na naszej stronie: https://www.zadluzenia.com/kredyt-gotowkowy/

 

5. Kaucja

Instytucja kaucji polega na wpłaceniu pewnej, określonej w umowie kredytowej sumie pieniędzy (czasem także książeczek lub bonów oszczędnościowych, a także innych dóbr wartościowych), która przepadnie na rzecz banku w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Oznacza to, że jeśli raz wpłacimy kaucję na rzecz ustanowienia zabezpieczenia kredytu, możemy ją odebrać tylko wtedy, gdy kredyt zostanie przez nas całkowicie, terminowo i bezproblemowo spłacony.

W innym wypadku nasza kaucja nieodwracalnie przepadnie i stanie się własnością banku – każda kaucja bowiem jest bezzwrotna. Jeśli raz zostanie nam potrącona, niemal niemożliwym jest jej ponowne odzyskanie.

6. Blokada środków na koncie

Ta forma zabezpieczenia kredytu jest podobna w swym kształcie i zakresie działania co instytucja kaucji, jednak w przeciwieństwie do niej nie zakłada bezpowrotnego potrącenia naszych środków w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

Blokada polega na wskazaniu pewnej, znajdującej się na rachunku bankowym Kredytobiorcy sumy pieniędzy, jaka zostanie zablokowana w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązania.

Wraz z uregulowaniem zadłużenia owa kwota zostanie odblokowana przez bank, co oznacza, że Kredytobiorca znów będzie mógł nią dysponować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Z czego składa się numer rachunku bankowego ?
Ekonomia
author
08 lipca 2017

Z czego składa się numer rachunku bankowego ?

Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?
Świadczenia socjalne
author
07 lutego 2020

Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?

Pożyczki bez zaświadczeń Skierniewice
Pożyczki miasta
author
20 lipca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Skierniewice

Bank Pekao w Ciechanowie
Oddziały
author
03 sierpnia 2019

Bank Pekao w Ciechanowie

Alior Bank w Inowrocławiu
Oddziały
author
03 lipca 2019

Alior Bank w Inowrocławiu