Zakłady Specjalne – nowość w Lotto

Zakłady Specjalne – nowość w Lotto

author
Patryk Byczek
01 listopada 2018
W związku z setną rocznicą uzyskania przez Polskę niepodległości, w punktach LOTTO można skorzystać z Zakładów Specjalnych. Sprzedaż gry trwa do 10 listopada 2018 roku.

Zakłady Specjalne to wyjątkowo przygotowana gra liczbowa, z której minimum 5% stawek kwoty łącznej zostanie przekazane na cele dobroczynne i społeczne.


źródło grafiki: https://www.lotto.pl/zaklady-specjalne/#home

Warto pamiętać, że im większa liczba kupionych zakładów, tym większe pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. 
 

Najważniejsze informacje 

1. Jak grać?
– w punkcie LOTTO należy zakupić Zakład specjalny
– następnie skreślamy 5 spośród 45 cyfr lub wybieramy opcję na „chybił trafił”
– po każdej grze trzeba zachować kupon, ponieważ to on jest potwierdzeniem udziału.

2. Ile można wygrać?

– Zakłady Specjalne, podobne jak Mini Lotto, oferują trzy stopnie wygranej
– wysokość nagrody zależy od łącznej kwoty stawek wpłaconych przez graczy.

Za:
– 3 trafione liczby to 30% wygranej puli trzeciego stopnia 
– 4 trafione liczby to 40% wygrabe puli drugiego stopnia
– 5 trafionych liczb to 50% wygranej puli pierwszego stopnia.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której żaden Uczestnik nie trafi głównej wygranej, cała pula zostanie przeznaczona na wygrane niższych stopni:
– 40% na wygrane drugiego stopnia
– 60% na wygrane trzeciego stopnia.

3. Jak odebrać wygraną? 
– nagroda wynosząca mniej niż 2280 złotych możliwa jest do odebrania w punktach LOTTO
– w Kasach Totalizatora Sportowego można odebrać wygraną w każdej wysokości.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada o godzinie 21:40 na antenie TVP podczas programu na żywo lub na stronie internetowej www.lotto.pl.

Program Stypendialny 100 na 100

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to również szansa dla stu najlepszych studentów, którzy mogą otrzymać stypendia o łącznej wartości 1 500 000 złotych. Akcja skierowana jest do najbardziej ambitnych osób, których postawa życiowa motywuje do tego, aby zmierzać się z nowymi wyzwaniami. Program ma docenić nie tylko wzorowe stopnie, lecz także bogate zainteresowania i chęć niesienia pomocy innym. Patronami Stypendium są Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

– są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka
– są na minimum drugim roku studiów mający poniżej 26 lat
– posiadają średnią ocen wynoszącą przynajmniej 4.0 za ostatni rok
– realizują swoje zainteresowania pozanaukowe 
– angażują się społecznie i mają postawę patriotyczną
– nie posiadają stypendium od firm z kapitałem prywatnym.

Kryteria ocen i wysokość stypendium

Wnioski ocenia się w czterech kategoriach, posiadających różną skalę punktową:
– osiągnięcia naukowe – od 0 do 10 punktów
– osiągnięcia pozanaukowe – od 0 do 7 punktów
– zaangażowanie społeczne – od 0 do 7 punktów
– motywacja – od 0 do 6 punktów.

Roczna kwota stypendium to 1250 złotych brutto, podzielona na równe raty, przyznawana do grudnia przyszłego roku.

Stypendium może zostać przeznaczone na dalszy rozwój studenta, czyli:
– kursy
– szkolenia
– sprzęt sportowy
– instrumenty muzyczne
– wyjazdy edukacyjne
– obozy sportowe
– obozy językowe
– uczestnictwo w wydarzeniach branżowych
– opłaty za zgłoszenia na konkursy
– opłaty rekrutacyjne na studia
– sprzęt komputerowy
– specjalistyczne oprogramowanie
– zakwaterowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ze względu na większe możliwości rozwoju.


źródło grafiki: https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/

Regulamin Programu Stypendialnego

Pełen regulamin można przejrzeć i pobrać na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/wp-content/uploads/Regulamin_Programu_Stypendialnego_100na100_ED_ost.pdf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Jejkowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 lipca 2019

Bank Pekao w Jejkowicach

Kredyt hipoteczny Gdynia
Kredyty miasta
autor wpisu
Maciej_Stanko
28 maja 2014

Kredyt hipoteczny Gdynia

Profi Credit w Mińsku Mazowieckim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 czerwca 2019

Profi Credit w Mińsku Mazowieckim

Porównaj