Joanna Erdman z ING Banku Śląskiego dołącza do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Joanna Erdman z ING Banku Śląskiego dołącza do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

author
07 czerwca 2020

Joannę Erdman, pełniącą funkcję wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, powołano na członka zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kadencja Pani Erdman na nowym stanowisku będzie trwała trzy lata.

Wierzę, że w nowej roli będę mogła jeszcze bardziej angażować się w działanie stowarzyszenia i szerzenie idei CSR. To istotne, aby koncepcja odpowiedzialnego biznesu znajdowała odzwierciedlenie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce, a ich liderzy aktywnie włączali się w jej rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Praca w zarządzie ING

Pani Joanna Erdman pełniąc funkcję wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego odpowiada za, między innymi, realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, będącej integralną częścią strategii biznesowej instytucji. Realizując Strategię Zrównoważonego Rozwoju, ING Bank Śląski kieruje swoje działania w trzech kierunkach:

– #ING dla klimatu,
– #ING dla przedsiębiorczych,
– #ING dla równych szans.

Joanna Erdman ponadto przewodniczy Sustainability Forum, gdzie ambasadorzy prowadzą systematyczne zyskuje o postępach realizacji strategi, a także planują wszelkie przyszłe poczynania.

W 2019 roku, Joanna Erdman inicjowała oraz angażowała się w wiele wydarzeń, między innymi:

– CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju, współorganizowane przez Global Compact Network Poland,
okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju,
konferencję „Odpowiedzialność Ekologiczna Polskiego Biznesu”, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta i Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo jest stałą panelistka biorącą udział w Open Eyes Economy Summit oraz Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Działania i inicjatywy Pani Joanny Erdman pozwoliły ING Bankowi Śląskiemu na prowadzenie współpracy z partnerami na płaszczyźnie budowy smart cities, natomiast w 2019 roku Bank otrzymał od Ministerstwa Finansów pozwolenie na przeprowadzenie emisji zielonych obligacji denominowanych w euro. Warto także wspomnieć, że nowa członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest Przewodniczącą Rady Fundacji ING Dzieciom, a także patronką konkursu wolontariackiego ING Dobry Pomysł. W ubiegły roku zostałą członkiem Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródła:

https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/522174/ing-kontynuuje-zbiorke-na-rzecz-ochrony-zdrowia

https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1104233

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Revolut ostrzega przed oszustami
Bez kategorii
author
28 sierpnia 2019

Revolut ostrzega przed oszustami

Profi Credit w Rudzie Śląskiej
Wpisy
author
02 czerwca 2019

Profi Credit w Rudzie Śląskiej

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
01 października 2019

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie sesje przychodzące i wychodzące

Decyzja SN w sprawie kosztów rzeczoznawcy
Bez kategorii
author
11 grudnia 2019

Decyzja SN w sprawie kosztów rzeczoznawcy

Open Finance w Szczecinku
Wpisy
author
23 sierpnia 2014

Open Finance w Szczecinku