Joanna Erdman z ING Banku Śląskiego dołącza do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Joanna Erdman z ING Banku Śląskiego dołącza do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

author
Patryk Byczek
07 czerwca 2020

Joannę Erdman, pełniącą funkcję wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, powołano na członka zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kadencja Pani Erdman na nowym stanowisku będzie trwała trzy lata.

Wierzę, że w nowej roli będę mogła jeszcze bardziej angażować się w działanie stowarzyszenia i szerzenie idei CSR. To istotne, aby koncepcja odpowiedzialnego biznesu znajdowała odzwierciedlenie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce, a ich liderzy aktywnie włączali się w jej rozwój.

– mówiła cytowana w komunikacie Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Praca w zarządzie ING

Pani Joanna Erdman pełniąc funkcję wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego odpowiada za, między innymi, realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, będącej integralną częścią strategii biznesowej instytucji. Realizując Strategię Zrównoważonego Rozwoju, ING Bank Śląski kieruje swoje działania w trzech kierunkach:

– #ING dla klimatu,
– #ING dla przedsiębiorczych,
– #ING dla równych szans.

Joanna Erdman ponadto przewodniczy Sustainability Forum, gdzie ambasadorzy prowadzą systematyczne zyskuje o postępach realizacji strategi, a także planują wszelkie przyszłe poczynania.

W 2019 roku, Joanna Erdman inicjowała oraz angażowała się w wiele wydarzeń, między innymi:

– CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju, współorganizowane przez Global Compact Network Poland,
okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju,
konferencję „Odpowiedzialność Ekologiczna Polskiego Biznesu”, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta i Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo jest stałą panelistka biorącą udział w Open Eyes Economy Summit oraz Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Działania i inicjatywy Pani Joanny Erdman pozwoliły ING Bankowi Śląskiemu na prowadzenie współpracy z partnerami na płaszczyźnie budowy smart cities, natomiast w 2019 roku Bank otrzymał od Ministerstwa Finansów pozwolenie na przeprowadzenie emisji zielonych obligacji denominowanych w euro. Warto także wspomnieć, że nowa członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest Przewodniczącą Rady Fundacji ING Dzieciom, a także patronką konkursu wolontariackiego ING Dobry Pomysł. W ubiegły roku zostałą członkiem Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB.


ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.


źródła:

https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/522174/ing-kontynuuje-zbiorke-na-rzecz-ochrony-zdrowia

https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1104233

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Biłgoraju
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
05 czerwca 2019

Alior Bank w Biłgoraju

Kasa Stefczyka Pruszków
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 października 2020

Kasa Stefczyka Pruszków

Koniec współpracy Orange Polska i mBank
Aktualności
author
Patryk Byczek
19 czerwca 2018

Koniec współpracy Orange Polska i mBank

PKO BP w Krośnie Odrzańskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 sierpnia 2019

PKO BP w Krośnie Odrzańskim

Gdzie trzymamy oszczędności ? Raport Deutsche Banku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
05 czerwca 2018

Gdzie trzymamy oszczędności ? Raport Deutsche Banku

Porównaj