Zasiłek rodzinny

author
Halszka Gronek
10 lutego 2020

Gdy nasza rodzina się powiększa, niemal każdego dnia znajdujemy powody do radości. Uszczęśliwić może nas nie tylko nowo narodzone dziecko, lecz także dodatkowe wsparcie, które z racji narodzin malca oferuje nam państwo. Jednym z rodzajów tego wsparcia jest zasiłek rodzinny. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i jaka jest aktualna wysokość świadczenia.

 

CO TO JEST ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego celem jest – choć częściowe – wsparcie rodziny w zakresie opieki nad dzieckiem. Zasiłek rodzinny otrzymuje się w jednym z trzech wariantów uzależnionych od wieku dziecka. Zgodnie z przepisami prawa polskiego zasiłek rodzinny przyznawany jest przez państwo w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to bez dwóch zdań wspiera politykę prorodzinną kraju.

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego danej osobie, jest kryterium dochodu liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – czyli w jednej rodzinie. Pozostałe wymogi niezbędne do spełnienia wskazujemy w dalszej części artykułu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim rodzicowi lub rodzicom dziecka, lecz także jego prawnemu lub faktycznemu opiekunowi (o ile wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

W takim przypadku zasiłek otrzymywać można do czasu, gdy dziecko ukończy 18. rok życia. Jeśli potomek zechce kontynuować naukę, można liczyć na zasiłek do momentu osiągnięcia przez niego 21 lat, a jeśli uczące się dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia przez nie 24 lat.

Na zasiłek rodzinny może liczyć także ucząca się osoba do 24 roku życia (np. w trakcie studiów wyższych), jeśli nie pozostaje ona dłużej na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w przypadku śmierci rodziców lub w związku sądowym ustaleniem czy też sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów. Drugim kryterium przyznania zasiłku rodzinnego jest dochód. Progi kwotowe zostały uregulowane w ustawie:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom […], jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK RODZINNY W 2020?

Niezmiennie od dnia 1 listopada 2018 roku wysokość miesięcznie przyznawanego zasiłku rodzinnego wynosi:

  1.  95,00 zł na dziecko w wieku poniżej lub równym 5. roku życia;
  2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia – aż do ukończenia 18. roku życia;
  3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do tej kwoty można także wnioskować o liczne dodatki, na przykład o dodatek wychowawczy czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek (Wniosek o zasiłek rodzinny SR-1) i przygotować wszystkie niezbędne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów składa się we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, jeśli znajduje się tam dział świadczeń społecznych.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego złożyć można także w wielu innych instytucjach gminnych – m.in. w powiatowych centrach rodziny i w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

 

ZASIŁEK RODZINNY – JAKI DOCHÓD?

Dochód jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Wyliczany jest on na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego), a w przypadku uczącego się dziecka niepozostającego pod opieką rodziców – na podstawie jego dochodu.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy ów dochód nie przekracza progu 674,00 zł, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 764,00 zł.

Co istotne, jeśli dochód nasz przekracza wskazany limit, zastosowany zostanie mechanizm tzw. ,,złotówki za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu zasiłek rodzinny przyznawany jest w pomniejszeniu o kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego dołączyć należy przede wszystkim kopię skróconego aktu urodzenia potomka oraz kserokopię dowodów osobistych rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, przedłożyć należy oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły lub na uczelnię wyższą.

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopni umiarkowanym lub znacznym, niezbędne okaże się także przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

By potwierdzić spełnienie kryterium dochodowego wnioskujący musi także dostarczyć oświadczenie o dochodach członków rodziny, na podstawie którego urząd przyjmujący wniosek zatwierdzi lub odrzuci zgłoszenie o zasiłek.

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jowita
jowita
2018-08-03 12:02:54

duzo waruhnkow trzeva spelniac by otrzymac zasilki w tym kraju

Podobne artykuły

American Express zatrudni w Warszawie
Aktualności
author
Patryk Byczek
26 czerwca 2018

American Express zatrudni w Warszawie

Kasa Stefczyka Pułtusk
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 października 2020

Kasa Stefczyka Pułtusk

Ile zarabia headhunter?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
06 grudnia 2019

Ile zarabia headhunter?

Biuro Terenowe ZUS w Grajewie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Grajewie

Porównaj