Zasiłek rodzinny

author
Halszka Gronek
10 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Gdy nasza rodzina się powiększa, niemal każdego dnia znajdujemy powody do radości. Uszczęśliwić może nas nie tylko nowo narodzone dziecko, lecz także dodatkowe wsparcie, które z racji narodzin malca oferuje nam państwo. Jednym z rodzajów tego wsparcia jest zasiłek rodzinny. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na jego przyznanie i jaka jest aktualna wysokość świadczenia.

Spis treści:

 1. Ile wynosi zasiłek rodzinny?
 2. Zasiłek rodzinny - czym jest?
 3. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
 4. Jak otrzymać zasiłek rodzinny?
 5. Zasiłek rodzinny - jaki dochód?
 6. Zasiłek rodzinny - wymagane dokumenty
 7. Zasiłek rodzinny - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym z tych świadczeń, które od dawna nie doczekało się waloryzacji. Oczywiście do jego kwoty można także wnioskować o liczne dodatki, na przykład o dodatek wychowawczy czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Kwota przyznawanego świadczenia od dnia 1 listopada 2018 niezmiennie wynosi:

 1.  95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku poniżej lub równym 5. roku życia;
 2. 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia – aż do ukończenia 18. roku życia;
 3. 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny - czym jest?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego celem jest – choć częściowe – wsparcie rodziny w zakresie opieki nad dzieckiem. Zasiłek rodzinny otrzymuje się w jednym z trzech wariantów uzależnionych od wieku dziecka. Zgodnie z przepisami prawa polskiego zasiłek rodzinny przyznawany jest przez państwo w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to bez dwóch zdań wspiera politykę prorodzinną kraju. Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego danej osobie, jest kryterium dochodu liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – czyli w jednej rodzinie. Pozostałe wymogi niezbędne do spełnienia wskazujemy w dalszej części artykułu. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

 1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
 2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim rodzicowi lub rodzicom dziecka, lecz także jego prawnemu lub faktycznemu opiekunowi (o ile wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). W takim przypadku zasiłek otrzymywać można do czasu, gdy dziecko ukończy 18. rok życia. Jeśli potomek zechce kontynuować naukę, można liczyć na zasiłek do momentu osiągnięcia przez niego 21 lat, a jeśli uczące się dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia przez nie 24 lat. Na zasiłek rodzinny może liczyć także ucząca się osoba do 24 roku życia (np. w trakcie studiów wyższych), jeśli nie pozostaje ona dłużej na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w przypadku śmierci rodziców lub w związku sądowym ustaleniem czy też sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów. Drugim kryterium przyznania zasiłku rodzinnego jest dochód. Progi kwotowe zostały uregulowane w ustawie:

Art. 4. Cel zasiłku rodzinnego i podmioty uprawnione do jego pobierania

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom […], jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jak otrzymać zasiłek rodzinny?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek (Wniosek o zasiłek rodzinny SR-1) i przygotować wszystkie niezbędne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty. Komplet dokumentów składa się we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, jeśli znajduje się tam dział świadczeń społecznych. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego złożyć można także w wielu innych instytucjach gminnych – m.in. w powiatowych centrach rodziny i w lokalnych ośrodkach pomocy społeczne, ale również elektronicznie poprzez portal PUE ZUS. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

Zasiłek rodzinny - jaki dochód?

Dochód jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Wyliczany jest on na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego), a w przypadku uczącego się dziecka niepozostającego pod opieką rodziców – na podstawie jego dochodu. Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy ów dochód nie przekracza progu 674,00 zł netto miesięcznie, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 764,00 zł netto miesięcznie. Co istotne, jeśli dochód nasz przekracza wskazany limit, zastosowany zostanie mechanizm tzw. ,,złotówki za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu zasiłek rodzinny przyznawany jest w pomniejszeniu o kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

Potrzebujesz pilnie gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki na dowód osobisty – szybko i bez zaświadczeń

Kredyty online – do 300 000 złotych

Zasiłek rodzinny - wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zasiłek rodzinny SR-1;
 • kopia skróconego aktu urodzenia dziecka;
 • kserokopia dowodów osobistych rodziców lub opiekunów dziecka;
 • świadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły lub na uczelnię wyższą;
 • zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka;
 • oświadczenie o wysokości dochodów.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego dołączyć należy przede wszystkim kopię skróconego aktu urodzenia potomka oraz kserokopię dowodów osobistych rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, przedłożyć należy oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły lub na uczelnię wyższą. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopni umiarkowanym lub znacznym, niezbędne okaże się także przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. By potwierdzić spełnienie kryterium dochodowego wnioskujący musi także dostarczyć oświadczenie o dochodach członków rodziny, na podstawie którego urząd przyjmujący wniosek zatwierdzi lub odrzuci zgłoszenie o zasiłek.

Zasiłek rodzinny - najważniejsze informacje

 1. Zasiłek rodzinny przyznawany jest przez państwo w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka.
 2. Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego, jest kryterium dochodowe liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie. 
 3. Zasiłek otrzymywać można do czasu, gdy dziecko ukończy 18. rok życia. Jeśli potomek zechce kontynuować naukę, można liczyć na wypłatę zasiłku do momentu osiągnięcia przez niego 21 lat.
 4. W niektórych prawnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest także otrzymywanie zasiłku rodzinnego do chwili ukończenia przez potomka 24. roku życia. 
 5. Wysokość wypłacanego zasiłku zależy od wieku dziecka. Na potomka w wieku do 5 lat przysługuje świadczenie w kwocie 95 zł miesięcznie.
 6. Na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia rodzic otrzyma zasiłek w wysokości 124 zł. W przypadku pełnoletniego potomka przysługuje natomiast kwota równa 135 zł.
 7. Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy dochód w przeliczeniu na jedną osobę  nie przekracza progu 674,00 zł miesięcznie.
 8. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dochód w przeliczeniu na jednego członka nie może wynosić więcej niż  764,00 zł.
 9. Jeśli nasz przekracza wskazany limit dochodowy, zastosowany zostanie mechanizm tzw. ,,złotówki za złotówkę’’.
 10. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię przyznawania zasiłku rodzinnego, jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Źródła:

https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/wiadczenia-dla-rodziny-z-zus

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jowita
jowita
2018-08-03 12:02:54

duzo waruhnkow trzeva spelniac by otrzymac zasilki w tym kraju

Podobne artykuły

Bank Pekao w Lipsku

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Lipsku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
10 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Coraz chętniej odkładamy na emeryturę

Z 1 600 000 Polaków posiadających Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczeń Emerytalnych, ponad 500 000 osób regularnie odkłada na nie pieniądze. Według KNF jest to historyczny rekord.  

author
Patryk Byczek
21 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki bez zaświadczeń Inowrocław

Potrzebujesz pożyczki dostępnej bez zaświadczeń dla osób mieszkających w Inowrocławiu? Sprawdź najnowszy ranking najlepszych firm, które nie wymagają dokumentów potwierdzających dochód.

author
Dominika Byczek
18 marca 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

„Wspieramy rozwój Polski i Polaków” – nowa strategia PKO BP

W ramach swojej najnowszej strategii, którą eksperci PKO Banku Polskiego przygotowali na lata 2020-2022, spółka zapowiedziała, że będzie kontynuować swoją drogę do cyfrowej transformacji. „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, jak nazwano wspomnianą strategię, przewiduje dalsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w bankowości.

author
Alicja Hirsekorn
20 listopada 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Profi Credit w Końskich

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Końskich.

author
Dominika Byczek
05 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Umowa przedwstępna z kandydatem do pracy – poradnik

Znalazłeś atrakcyjniejszą ofertę pracy, ale z obecnym pracodawcą wiąże Cię długi okres wypowiedzenia? W takiej sytuacji korzystnym wyjściem może okazać się zawarcie z nowym szefem wiążącej umowy przedwstępnej o pracę. Jak działa tego typu umowa? Jakie dane powinna zawierać?

author
Halszka Gronek
28 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj