Gdy nasza rodzina się powiększa, niemal każdego dnia znajdujemy powody do radości. Uszczęśliwić nas może nie tylko nowo narodzone dziecko, lecz także dodatkowe wsparcie, jakie z racji narodzin malca oferuje nam państwo. Jednym z rodzajów tego wsparcia jest zasiłek rodzinny.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 26.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest zasiłek rodzinny?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek rodzinny 2018?
4. Jak otrzymać zasiłek?
5. Zasiłek rodzinny – jaki dochód?
6. Wymagane dokumenty.

 

CO TO JEST ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego celem jest choć częściowe wsparcie rodziny w zakresie opieki nad dzieckiem. Zasiłek rodzinny otrzymuje się w jednym z trzech wariantów uzależnionych od wieku dziecka.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego zasiłek rodzinny przyznawany jest przez państwo w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to bez dwóch zdań wspiera politykę prorodzinną kraju.

Głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego danej osobie, jest kryterium dochodu liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – czyli w jednej rodzine.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje przede wszystkim rodzicowi lub rodzicom dziecka, lecz także jego prawnemu lub faktycznemu opiekunowi (o ile wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). 
 

W takim przypadku zasiłek otrzymywać można do czasu, gdy dziecko ukończy 18 rok życia. Jeśli potomek zechce kontynuować naukę, można liczyć na zasiłek do momentu osiągnięcia przez niego 21 lat, a jeśli uczące się dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia przez nie 24 lat.

Na zasiłek rodzinny może liczyć także ucząca się osoba do 24 roku życia (np. w trakcie studiów wyższych), jeśli nie pozostaje ona dłużej na utrzymaniu rodziców. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w przypadku śmierci rodziców lub w związku sądowym ustaleniem czy też sądową ugodą w sprawie prawa do alimentów.

 

ILE WYNOSI ZASIŁEK RODZINNY W 2018?

 
Do dnia 31. października 2018 wysokość miesięcznie przyznawanego zasiłku rodzinnego wynosi:

1. 95,00 zł na dziecko w wieku poniżej lub równym 5-go roku życia;

2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia – aż do ukończenia 18 roku życia;

3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Z dniem 1. listopada pojawią się nowe stawki świadczeń rodzinnych.
 

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek (Wniosek o zasiłek rodzinny SR-1) i przygotować wszystkie niezbędne zaświadczenia, o których piszemy w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów składa się we właściwym pod względem miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, jeśli znajduje się tam dział świadczeń społecznych. 
 

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego złożyć można także w wielu innych instytucjach gminnych – m.in. w powiatowych centrach rodziny i w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

 

ZASIŁEK RODZINNY – JAKI DOCHÓD?

Dochód jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Wyliczany jest na podstawie średniego dochodu osiągniętego przez każdego członka danej rodziny (gospodarstwa domowego), a w przypadku uczącego się dziecka niepozostającego pod opieką rodziców – na podstawie jego dochodu.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, gdy owy dochód ten nie przekracza progu 674,00 zł, a w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 764,00 zł.

Co istotne, jeśli dochód nasz przekracza wskazany limit, zastosowany zostanie mechanizm tzw. ,,złotówki za złotówkę’’. Polega on na tym, że w przypadku przekroczenia dochodu zasiłek rodzinny przyznawany jest w pomniejszeniu o kwotę, o jaką przekroczono wymagany dochód.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego dołączyć należy przede wszystkim kopię skróconego aktu urodzenia potomka oraz kserokopię dowodów osobistych rodziców lub opiekunów. Wprzypadku, gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, przedłożyć należy oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły lub na uczelnię wyższą.

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne w stopni umiarkowanym lub znacznym, niezbędne okaże się także przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

By potwierdzić spełnienie kryterium dochodowego wnioskujący musi także dostarczyć oświadczenie o dochodach członków rodziny, na podstawie którego urząd przyjmujący wniosek zatwierdzi lub odrzuci zgłoszenie o zasiłek. 

 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

duzo waruhnkow trzeva spelniac by otrzymac zasilki w tym kraju