zadluzenia.com
zamknij

Zaświadczenie o niekaralności – jak uzyskać ?

Zaświadczenie o niekaralności jest często wymagane od kandydatów na określone stanowiska pracy. Wystawiane są one na podstawie Krajowego Rejestru Karnego. Dokument można otrzymać drogą internetową, w punkcie informacyjnym, a także listownie. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące zaświadczenia o niekaralności. 
 

Spis treści: 
1. Zaświadczenie o niekaralności – co to jest?
2. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności online.

3. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności w punktach stacjonarnych. 
4. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności listownie?
5. Gdzie złożyć wniosek?
6. Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niekaralności?

7.Jak opłacić wydanie zaświadczenia o niekaralności?
8. Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności? 
9. Co zawiera zaświadczenie?

10. Zaświadczenie o niekaralności – druk
 

Zaświadczenie o niekaralności - najważniejsze informacje 

 

źródło danych: Krajowy Rejestr Karny
sposoby wnioskowania: przez Internet, w Urzędzie, listownie
koszt:20-30 zł
czas oczekiwania: 0-14 dni

 


 

Zaświadczenie o niekaralności - co to jest?


Zaświadczenie o niekaralności, a właściwie zaświadczenie o osobie, to dokument potwierdzający fakt, że dana osoba nie była karana. Dokument taki jest konieczny w przypadku wykonywania niektórych zawodów, na przykład nauczyciela lub pracownika samorządowego. 

Żadne prawo nie nakłada powinności przedłożenia oficjalnego oświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - równie dobrze może być to ustne oświadczenie danej osoby, że nigdy nie była karana. Zależy to od indywidualnej polityki danej insytucji, jednak w praktyce najczęściej każda wymaga zaświadczenia z urzędu. 


 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności online?


Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet, należy posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. 

1. Wchodzimy na stronę Krajowego Rejestru Karnego (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). 
2. Zakładamy konto. 
3. Wypełniamy wniosek. 
4. Dokonujemy płatności przez system e-KRK.
5. Otrzymujemy zaświadczenie na nasze konto w systemie Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie będzie miało format pliku XML, dlatego nie możemy go wydrukować (jedynie w formie elektronicznej jest ono prawnym dokumentem). Jeżeli chcemy takie zaświadczenie komukolwiek przekazać, możemy zapisać je na nośniku pamięci (np.: pendrive lub płyta CD).


 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności w punktach stacjonarnych?


1. Pobieramy i wypełniamy zapytanie o udzielenie informacji o osobie (przejdź do sekcji DRUK). 
2. Opłacamy wydanie zaświadczenia.
3. Składamy wniosek i potwierdzenie płatności w:
- Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa),
- dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (lista dostępna pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20150323.pdf).


 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności listownie? 


1. Pobieramy i uzupełniamy danymi zapytanie o udzielenie informacji o osobie (przejdź do sekcji DRUK). 
2. Opłacamy wydanie zaświadczenia.
3. Wysyłamy wniosek i potwierdzenie płatności na adres: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego),
- dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (lista dostępna pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20150323.pdf).


 

Gdzie złożyć wniosek?


Wniosek przez Internet
Jeżeli chcemy złożyć wniosek online, możemy to zrobić na stronie Krajowego Rejestru Karnego (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Aby przejść poprawnie procedurę wnioskowania, musimy założyć konto, do którego wymagany jest profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany. 

Wniosek w punkcie stacjonarnym
Wniosek stacjonarnie możemy złożyć w:
- Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa),
- dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (lista dostępna pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20150323.pdf).

Wniosek drogą listowną
Wydrukowany wniosek możemy wysłać na adres:
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego),
- dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (lista dostępna pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punkty_krk_update20150323.pdf).
Wzór wniosku zamieściliśmy w sekcji Zaświadczenie o niekaralności - druk

 

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o niekaralności?


Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności zależy od tego, w jaki sposób je uzyskujemy. 

Zaświadczenie wystawiane przez Internet - 20 zł.
Zaświadczenie wystawiane w punkcie informacyjnym - 30 zł.
Zaświadczenie wystawiane drogą listowną - 30 zł

Kto nie musi płacić? 

Opłaty nie muszą ponosić osoby, które ubiegają się o zaświadczenie o niekaralności w celu zostania wolontariuszem na kolonii dla dzieci i młodzieży albo kierownikiem obozu. Wystarczy do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym znajdzie się potwierdzenie, że chcemy pełnić taką funkcję. 


 

Jak opłacić wydanie zaświadczenia o niekaralności?


Oferowane są 4 sposoby płatności za wydanie zaświadczenia o niekaralności:

- płatność gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości (adres: ul. Czerniakowska 100 w Warszawie),
- płatność gotówką w kasie dowolnego sądu,
- płatność elektronicznymi znakami opłaty sądowej,
- płatność przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku wnioskowania o zaświadczenie przez Internet, zapłacić możemy jedynie przez system e-KRK.

Dane do przelewu (ostatnia aktualizacja: 10.07.2018):
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
SWIFT (BIC): NBPLPLPW 

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz datę, która we wniosku jest datą wystawienia.


 

Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności?


Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy ubiegać się o wydanie zaświadczenia, powinny zostać one wystawione w dniu, w którym złożyliśmy wniosek. Czas doręczenia może być jednak różny.

W przypadku zaświadczeń wystawianych wpunktach stacjonarnych, dostaniemy je od razu do ręki, a zatem czas oczekiwania w większości przypadków może być skrócony do zera. W okresach dużego natężenia wniosków czas ten może zostać wydłużony - maksymalnie do 7 dni. 

Zaświadczenia wystawiane przez Internet będą również generowane tego samego dnia, w którym został złożony wniosek. Najpóźniej pojawią się one na naszym koncie w Krajowym Rejestrze Karnym w ciągu 7 dni. 

Najdłużej będziemy czekać na zaświadczenia o niekaralności, o które wnioskowaliśmy listownie. Urząd ma bowiem 7 dni na wysłanie dokumentu, a do tego doliczyć musimy jeszcze sam czas transportu przesyłki. W najgorszym wypadku na list możemy czekać nawet 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku.Czas oczekiwania - podsumowanie

Zaświadczenie wystawiane w punkcie informacyjnym - z reguły od ręki.
Zaświadczenie wystawiane przez Internet - do 7 dni.
Zaświadczenie wystawiane drogą listowną - do 2 tygodni
 

Co zawiera zaświadczenie o niekaralności?


Zaświadczenie o niekaralności zawiera:
- dane, które identyfikują osobę, o której wydawane jest zaświadczenie (nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, numer PESEL),
- dane informujące o skazaniu (prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe) albo o niekaralności,
- datę wydania,
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia,
- pieczęć urzędu.


 

Zaświadczenie o niekaralności - druk


Druk do listownej wysyłki wniosku można znaleźć pod adresem: 
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf


 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~aspers

Jest tu pewna błędna informacja. Oprócz umieszczenia w krk skazamych za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe umieszcza się tam też sprawców wypadków samochodowych z winy nieumyślnej, skazanych z art. 177. I zaświadczenia o niekaralności ktoś taki nie dostanie...   Odpowiedź

~joanna88

dzieki wielkie, potrzebowałam konkretnych odpowiedzi na pytania w sprawie tego zaświadczenia, by zostać wychowawcą kolonijnym   Odpowiedź