Znalezienie dowodu osobistego okazuje się często bardziej problematyczne, niż pomocne - już na początku pojawiają się wątpliwości, co w ogóle z takim dokumentem powinniśmy zrobić. Często podejmujemy niewłaściwe decyzje i na przykład umieszczamy fotografie dokumentu w portalach społecznościowych, przez co później mogą spotkać nas nieprzyjemności. Sprawdziliśmy, co zgodnie z prawem należy zrobić w sytuacji znalezienia dowodu osobistego.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.07.2018
Udostępnij:

Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem osobistym, dlatego wszelkie procedury związane z jego tworzeniem, uszkodzeniem, utraceniem i znalezieniem opisane są szczegółowo w Ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. W kwestii znalezienia dowodu osobistego szczególne zastosowanie ma jeden z artykułów tej ustawy:

Art. 49.
1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
źródło: Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131.
 

Znalezienie dowodu osobistego – co zrobić?

SPOSÓB I – JEŚLI NIE ZNAMY WŁAŚCICIELA
Niezwłocznie zgłaszamy się:
– na Policję,
– do organu gminy,
– do organu administracji publicznej,
– do konsula (za granicą).
Podajemy swoje dane osobowe i przekazujemy znaleziony dokument.

SPOSÓB II – JEŚLI ZNAMY WŁAŚCICIELA
Niezwłocznie kontaktujemy się z właścicielem dowodu osobistego (o ile znalezienie właściciela nie wymaga upublicznienia jego danych w publicznym miejscu) i osobiście przekazujemy dokument.

Zgubienie dowodu osobistego to duży problem – zapisane są w nim wszystkie najważniejsze dane osobowe. Niestety ktoś może posłużyć się nim i wziąć na przykład popularne pożyczki na dowód albo próbować w inny sposób wykorzystać naszą tożsamość. Niewłaściwe zachowanie po znalezieniu zgubionego dowodu może jednak przysporzyć nam również sporo kłopotów.

Co zrobić, gdy znajdziemy dowód w kraju? 

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego w granicach Polski, mamy obowiązek zgłosić się do:
– dowolnego posterunku, komisariatu lub komendy Policji,
– organu gminy, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
– organu administracji publicznej, czyli np.: jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, wojewodowie.

Co zrobić, gdy znajdziemy dowód za granicą?

W przypadku znalezienia dowodu osoby trzeciej za granicą, należy niezwłocznie zgłosić się do polskiej placówki konsularnej. Konsul ma obowiązek przyjęcia dokumentu i przekazania go do kraju już w następnym dniu roboczym, dlatego ten sposób zwrócenia dokumentu będzie szybki i pozbawi nas niepotrzebnego stresu. 

Czy powinniśmy szukać właściciela? 

To pytanie, które zadaje sobie wielu użytkowników Internetu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze poszukiwania nie mogą naruszać praw właściciela dowodu osobistego, co oznacza, że nie możemy w celu poszukiwania upubliczniać jego danych osobowych w sieci (w szczególności na portalach społecznościowych typu Faceebok). 

Poszukiwanie właściciela poprzez zamieszczenie zdjęć dokumentu może sprowadzić na nas kłopoty, dlatego najlepiej – jeżeli nie znamy osobiście właściciela dowodu osobistego – nawet nie rozpoczynać poszukiwań. Mimo tego, że liczy się dla nas czyjeś dobro, powinniśmy dbać w tym wypadku przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. 

Czy znalezienie dowodu ma jakieś konsekwencje? 

Zwrot znalezionego dowodu nie podlega żadnym opłatom (nie podlega także opłatom za poszukiwanie właściciela przez odpowiednie organy). Zwracający nie powinien jednak oczekiwać żadnego znaleźnego ze strony organów zobowiązanych do przyjęcia znalezionego dokumentu. 
 

Komentarze (2)
POLAK SS lipiec 2019, 8 lipca 2019 o 15:45

ja zgubiłem ponad rok temu, przyniósł mi go sąsiad rzekomo do skrzynki na listy mu podrzucono. chciał wyłudzić pieniądze za zwrot, na hasło idź na policję, od razu oddał.

rok temu w Sopocie przy takiej pieknej kawiarence dranie ukradły mi porfel, do tej pory nikt nie oddał mi dowodu!!!!!! ten swiat schodzi na psy!!!!!