Zobowiązania a należności

Zobowiązania a należności

autor wpisu
Julia Wierciło
25 lipca 2023

Spis treści:

 1. Zobowiązanie - co to jest?
 2. Należność - co to jest?
 3. Zobowiązanie i należność - jaka jest różnica?
 4. 
Konsekwencje niespłacania zobowiązań
Zwiń spis treści

Zobowiązanie - co to jest?

Zobowiązanie jest kwotą lub usługą, którą jedna strona jest zobowiązana dostarczyć lub zapłacić drugiej stronie. Może to być na przykład pożyczka, faktura za towar czy faktura za usługę.

Zobowiązanie to formalna umowa lub deklaracja finansowa, w której jedna strona czyli dłużnik przyjmuje odpowiedzialność za uregulowanie określonej kwoty lub dostarczenie określonych dóbr lub usług w przyszłości na rzecz drugiej strony czyli wierzyciela. Dłużnik, podpisując umowę wyraża zgodę na zapłatę lub wykonanie określonych działań w ustalonym czasie lub zgodnie z warunkami umowy. Oznacza to, że zobowiązanie jest po prostu obowiązkiem zapłaty lub dostarczenia usługi. Sprawdźmy jak wygląda zobowiązanie w codziennym życiu.

Przykłady zobowiązań:

 • zaciągnięcie pożyczki – osoba, która zaciąga pożyczkę zobowiązuje się do regularnych spłat rat w umówionych wcześniej terminach,
 • zakupy na kredyt – kupując produkt na kredyt w sklepie zobowiązujemy się do spłaty należnej kwoty w przyszłości. Należy zrobić to zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • wydanie faktury – wystawienie faktury zobowiązuje klienta do uregulowania należności za określone towary czy usługi.

Należność - co to jest?

Należność to kwota lub usługa, której jedna strona ma prawo oczekiwać od drugiej strony i powstaje ona w wyniku wcześniejszej transakcji lub umowy. Mogą to być na przykład pieniądze, które dłużnik jest zobowiązany spłacić wierzycielowi.

Należność jest własnością osoby udzielającej, która decyduje się na czasowe udostępnienie bądź przekazanie drugiej osobie. Oznacza to, że należność jest dobrem, którego wierzyciel obecnie nie posiada, ale inna osoba ma obowiązek zwrócenia. Sprawdźmy jak może wyglądać należność w codziennych sytuacjach.

Przykłady należności:

 • opłata czynszu – jest to należność wobec właściciela mieszkania, które wynajmujemy,
 • wystawiona faktura – otrzymanie faktury jest wezwaniem klienta do uregulowania należności za określone towary czy usługi,
 • należności od klientów – firma świadcząca usługi lub sprzedająca towary ma prawo do oczekiwania zapłaty czyli należności od swoich klientów za dostarczone produkty lub świadczone usługi.

Zobowiązanie i należność - jaka jest różnica?

Zobowiązanie i należność to dwa różne pojęcia związane z finansami. Określają one relacje między dwiema stronami. Sprawdźmy jakie są główne różnice pomiędzy nimi.

Główne różnice pomiędzy zobowiązaniem i należnością:

 1. Przykłady:
 • zobowiązanie – zobowiązanie to pożyczka, zadłużenie na karcie kredytowej, spłata faktury za zakup towarów lub usług,
 • należność – należności ściągane są od klientów za sprzedane towary lub usługi. Należnością mogą być także odsetki od pożyczki.

2. Stan finansowy:

 • zobowiązanie – zobowiązania są zwykle uznawane za obciążenie dla dłużnika, ponieważ muszą one zostać uregulowane w przyszłości. Może to wpłynąć na ich płynność finansową,
 • należność – należności są postrzegane jako aktywa dla wierzyciela, ponieważ reprezentują środki, które mają zostać otrzymane w przyszłości, co wpływa pozytywnie na ich stan finansowy.

3. Przepływ środków:

 • zobowiązanie – w przypadku zobowiązania, przepływ środków występuje od dłużnika do wierzyciela, czyli dłużnik jest zobowiązany do zapłaty lub dostarczenia określonej wartości wierzycielowi,
 • należność – w przypadku należności, przepływ środków występuje od wierzyciela do dłużnika, czyli wierzyciel ma prawo do otrzymania określonej wartości od dłużnika w wyniku transakcji lub umowy.


Konsekwencje niespłacania zobowiązań

Zaciągnięcie zobowiązania oznacza zobowiązanie się do zapłaty. Należy pamiętać, że niewywiązywanie się z niego niesie za sobą konsekwencje prawne. Brak spłaty może wiązać się z przykrymi skutkami, które dzielą się na poszczególne etapy:

 • wysyłanie ponagleń do dłużnika – w tym momencie naliczane zostają odsetki karne. Nie warto jednak ignorować wiadomości od wierzyciela ponieważ ten etap pozwala nam na rozpoczęcie negocjacji i ustalenie nowych warunków spłaty. Jeżeli nie wiemy jak ustalić plan spłaty możemy skorzystać z darmowej pomocy fundacji pomagających wyjść z długów,
 • zgłoszenie sprawy do firmy windykacyjnej,
 • droga prawna – ten etap wiąże się z egzekucją komorniczą i jest już ostatnim krokiem. W tym momencie nie mamy już możliwości negocjacji innych warunków spłaty naszego zadłużenia.

Zaciągając kredyt lub pożyczkę należy pamiętać o ciążącym na nas obowiązku spłaty. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe i nieprzyjemne. Jeśli jednak nie radzimy sobie ze spłatą kilku zaległych zobowiązań finansowych możemy skorzystać z opcji kredytu konsolidacyjnego. Takie rozwiązanie może być pomocne przy wychodzeniu z kilku spłat jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Szczecinek
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Szczecinek

Credit Agricole w Sandomierzu
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 lipca 2019

Credit Agricole w Sandomierzu

Emerytura minimalna 2022
Emerytura
autor wpisu
Marta Janusz
28 grudnia 2021

Emerytura minimalna 2022

Niedziele handlowe 2022 – wykaz, kalendarz
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
10 maja 2022

Niedziele handlowe 2022 – wykaz, kalendarz

Pożyczka 0% w T-Mobile Usługi Bankowe
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
09 marca 2016

Pożyczka 0% w T-Mobile Usługi Bankowe

Porównaj