Bank BPS poinformował w komunikacie prasowym, że Banki Zrzeszenia BPS znalazły się w samej czołówce rankingu instytucji finansowych, które udzielają kredytów technologicznych z unijnym dofinansowaniem małym i średnim firmom. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 09.09.2021
Udostępnij:

Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował działania odnośnie do „Kredytu na innowacje technologiczne”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i finansowany ze środków Funduszy Europejskich.

Grupa BPS w czołówce

Ostatni, siódmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wspomnianego wyżej programu zakończył się w styczniu 2021 roku. Właśnie w tej edycji do konkursu wpłynęły 923 wnioski na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 3 840 000 000 złotych. W związku ze zgłoszeniami przyznano 337 promes premii technologicznej na kwotę, która wyniosła ponad 1 470 000 000 złotych. Bardzo ważną rolę odegrały w tym zestawieniu Banki Spółdzielcze Grupy BPS, które w tej edycji konkursu wydały łącznie 114 promes kredytu technologicznego dla swoich klientów na łączną kwotę blisko 310 000 000 złotych. To właśnie dlatego znalazły się one na trzecim miejscu w rankingu wszystkich banków, które brały udział w procesie ich wydawania.

Zmiany technologiczne oraz globalna konkurencja stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego. Popularność kredytu technologicznego pokazuje, że małe i średnie firmy to dostrzegają i coraz chętniej inwestują w nowe technologie. Promesy kredytu, wydane przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS w ostatnim naborze, stanowią ponad jedną trzecią wszystkich promes od początku trwania programu. To pokazuje dużą aktywność naszych Klientów i świadomość, że rozwój technologiczny przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności i efektywności.

– mówił cytowany w komunikacie Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Bank BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości działa na polskim rynku od 1992 roku. Obecnie zrzesza w sobie 308 banków spółdzielczych, tworząc tym samym największe zrzeszenie banków spółdzielczych w naszym kraju. Oferta instytucji skierowana jest ku Klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Zarówno Bank BPS, jak i banki zrzeszone są bankami spółdzielczymi, które działają wyłącznie w ramach kapitału rodzimego. Instytucje również dbają i kultywują polski charakter.


Źródło: https://bankbps.prowly.com/154430-zrzeszenie-bps-wsrod-najlepszych-bankow-udzielajacych-kredytu-technologicznego

Komentarze