Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia

autor wpisu
m_szydlowski
30 grudnia 2012

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotną rolę, choć dość niewdzięczną, w powyższym procesie pełni pracodawca. Z jednej strony jest zobowiązany do skrupulatnych wyliczeń, dokonywania potrąceń i przekazywania środków pieniężnych do organu egzekucyjnego. Z drugiej natomiast, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub nawet karnej w przypadku naruszeń ciążących na nim obowiązków. Przyjrzyjmy się bliżej powyższej metodzie prowadzenia egzekucji.

Od którego momentu wynagrodzenie podlega zajęciu?

Od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli dostaliśmy wypłatę przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należności w drodze egzekucji z ruchomości. Jeżeli otrzymaliśmy przelew od pracodawcy przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należność w drodze egzekucji z rachunku bankowego.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji otrzymuje pracodawca oraz pracownik. Z reguły treść zawiadomień jest podobna, w zależności od adresata komornik zamieszcza wezwania i pouczenia.

Kwota wynagrodzenia podlegająca egzekucji

Kwotę wynagrodzenia podlegającą egzekucji oblicza pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pracodawca bierze pod uwagę przepisy kodeksu pracy dotyczące kwot wolnych od potrąceń. Szczegółowo temat opisany został w artykule pt. „czego nie może zająć komornik”. Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora “Ile może zająć komornik“.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pracodawca w ciągu 7 dni przesyła do komornika:

a) zestawienie wypłat z ostatnich 3 miesięcy z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe

b) harmonogram  tzn. termin i wysokość kwot przekazywanych wierzycielowi

c) ewentualne oświadczenia w razie istnienia przeszkód.

Jak widać egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się według ściśle określonego planu, o każdej zmianie w harmonogramie pracodawca zawiadamia komornika.

Jakie środki pieniężne od pracodawcy podlegają egzekucji?

  • płaca zasadnicza
  • premia (zarówno tzw. regulaminowa jak i uznaniowa)
  • „trzynastki”
  • nagrody roczne
  • nagrody okazjonalne
  • dodatki
  • dywidenda jeżeli jesteśmy posiadaczami akcji pracowniczych.

Czy środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do urlopu, zapomoga na święta) podlegają egzekucji ? Zdania są podzielone. Czasem dużo zależy od… księgowej i jej interpretacji. Naszym zdaniem, w kontekście stanowiska Ministra Sprawiedliwości z 2011 roku,  powyższe środki są wolne od egzekucji.

Egzekucja z wynagrodzenia a egzekucja z rachunku bankowego

Obecnie najbardziej popularnym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest przelew na rachunek bankowy. Zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, Komornik dokonuje zajęcia zarówno wynagrodzenia jak i rachunku bankowego Dłużnika. Pracodawca, po dokonaniu potrącenia dla komornika, przelewa na konto pozostałą część wynagrodzenia, która także zostaje zajęta z uwagi na zajęcie rachunku bankowego.

Jest to tzw. luka w postępowaniu egzekucyjnym i w takiej sytuacji koniecznie trzeba skierować wniosek do wierzyciela o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego w całości lub przynajmniej w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, wpływającej na rachunek bankowy.

Podobne artykuły

Yolo wstrzymuje sprzedaż pożyczek
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
10 kwietnia 2020

Yolo wstrzymuje sprzedaż pożyczek

W 2019 tylko 15 niedziel handlowych
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019

W 2019 tylko 15 niedziel handlowych

PKO BP w Rychwale
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Rychwale

Czy ratę kredytu można wliczyć w koszty?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 lutego 2019

Czy ratę kredytu można wliczyć w koszty?

Szybkie pożyczki Limanowa
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Limanowa

Cykl webinariów BNP Paribas Faktoring
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 października 2020

Cykl webinariów BNP Paribas Faktoring

Porównaj