BNP Paribas wystartował z promocją, w której za założenie karty kredytowej mamBONUS oraz spełnienie bardzo prostych warunków mogą zgarnąć 200 złotych w formie e-bonu do sieci sklepów Carrefour. Promocja trwa do 28 lutego 2021 roku. Sprawdź warunki promocji.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.01.2021
Udostępnij:

Kto może wziąć udział?

BNP Paribas przygotował swoją ofertę dla nowych Klientów. Regulamin mówi, że chodzi o osoby, które od 1 września 2019 roku nie posiadały żadnego konta osobistego w BNP Paribas. Zasady nie wykluczają jednak Klientów posiadających konta oszczędnościowego w BGŻOptima, karty kredytowej oraz innych podobnych produkty.

Jak wziąć udział w promocji?

Osoby zainteresowane ofertą muszą spełniać powyższe warunki oraz zostawić swoje dane kontaktowe na stronie promocji do 28 lutego 2021 roku.. W ciągu kilku dni od tego momentu do Klienta odezwie się konsultant Banku i przeprowadzi proces wnioskowania o kartę kredytową. Jeżeli BNP Paribas przyzna Klientowi kartę, Uczestnik promocji będzie musiał po prostu spełnić warunki promocji.

Jak zdobyć nagrody?

BNP Paribas podzielił nagrodę główną na dwie części.

Aby zdobyć pierwszą z nagrodę, czyli 100 złotych w formie e-bonu do sieci sklepów Carrefour należy wykonać kartą płatności na łączną kwotę wynoszącą przynajmniej 1000 złotych. Ten warunek należy spełnić w pierwszym pełnym miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę.

Aby zdobyć drugą nagrodę, czyli również 100 złotych w formie e-bonu do sieci sklepów Carrefour, należy spełnić ten sam warunek co w części pierwszej, z tą różnicą, że płatności należy wykonać w drugim pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcie umowy o kartę.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem nie są brane pod uwagę transakcje:

polegające na zasilaniu środkami pieniężnymi instrumentów płatniczych lub rachunków płatniczych lub innych instrumentów/rachunków […] lub podmiot pośredniczący w dokonaniu transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług za które odbywa się płatność […] lub podmiot, który świadczy usługi w zakresie przechowywania środków pieniężnych klientów […]


źródło grafiki: BNP Paribas

Co można otrzymać?

Za spełnienie wszystkich warunków promocji Klienci mogą zgarnąć 200 złotych w formie e-bonu do sieci sklepów Carrefour..

Przyznanie nagrody

Aby zdobyć nagrody Klienci będą musieli wcześniej zarejestrować się na stronie www.mambonus.pl. Regulamin podaje, że:

Odebranie Nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia. Nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl w ciągu 60 dni roboczych od spełnienia warunków. Warunkiem odbioru Nagrody jest posiadanie obowiązującej Umowy o Kartę na dzień jej odbioru.

Zdobyte w promocji bony będą ważne do 14 lutego 2022 roku.

Regulamin promocji

Wszystkie informacje i regulamin promocji znajdziemy na stronie: https://razemwkarnawale.bnpparibasplus.pl/regulamin.pdf.


źródło grafiki: BNP Paribas


Karta kredytowa mamBONUS

Klienci Banku, którzy zdecydują się wyrobić kartę kredytową mamBONUS przez pierwszy rok posiadania produktu nie poniosą żadnych opłat. Od drugiego roku karta będzie kosztowała 9 złotych miesięcznie, lecz opłaty można uniknąć, jeżeli Klient wykona płatności kartą minimum 1000 złotych miesięcznie. W przypadku wydania 500 złotych koszt miesięczny karty zostanie zmniejszony do 4 złotych 50 groszy. Klienci, którzy zrezygnują z karty przed szóstym miesiącem jej posiadania będą musieli wnieść opłatę w wysokości 25 złotych.


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.

Komentarze