Polsce nie grozi kryzys kredytowy

Polsce nie grozi kryzys kredytowy

autor wpisu
Natalia Narloch
31 grudnia 2018

Według Komitetu Stabilności Finansowej, w ciągu najbliższych 4 lat nie grozi Polsce nadmierna akcja kredytowa.

Podczas grudniowego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, przygotowano analizę obecnych trendów i zbadano prawdopodobieństwo wystąpienia zadłużenia kredytowego w Polsce.

Modele wczesnego ostrzegania sugerują, że nie ma aktualnie podstaw do zawiązywania bufora antycyklicznego, gdyż zagrożenie związane z nadmierną akcją kredytową w perspektywie od 1 do 4 lat jest niskie” – napisano.

Kryzys w Polsce

Specjaliści Narodowego Banku Polskiego podkreślają, że istnieje wysoka niepewność co do dokładnej pozycji w cyklu, która zależy przede wszystkim od jego długości.

Tym niemniej, niezależnie od przyjętych założeń, odchylenie od długoterminowego trendu jest w każdym wypadku niewielkie. Tym samym zagrożenie z tytułu nadmiernej akcji kredytowej jest niskie i nie ma przesłanek do ustalenia bufora antycyklicznego na poziomie wyższym niż 0 proc.”

W grudniu Komitet Stabilności Finansowej podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 procent.

Dla porównania, w II kwartale 2018 roku, wskaźnik dla prywatnego sektora niefinansowego do PKB wyniósł 82,5%. Jest to wzrost wskaźnika o 0,4 punkty procentowe analizując w ujęciu kwartał do kwartału, z kolei w ujęciu rok do roku jest to spadek o 1,6 punktu procentowego.

Co więcej, wzrasta zadłużenie prywatnego sektora niefinansowego wobec banków i SKOK. Jego poziom wyniósł 53,2% PKB i jest to wzrost tego wskaźnika o 0,5 punktu procentowego analizując dane kwartał do kwartału oraz 0,7 punktu procentowego w ujęciu rok do roku.

Narodowy Bank Polski także podaje, że informacje dotyczące luki kredytowej, modeli wczesnego ostrzegania oraz zmiennych obrazujących akcję kredytową w Polsce potwierdzają że wartość odniesienia bufora antycyklicznego wynosi 0%.

Według obliczeń NBP, luka kredytowa w Polsce wynosi obecnie -7,2%, w związku z czym nie ma potrzeby zawiązywania bufora antycyklicznego. W przypadku dodatniej i przekraczającej 2% luki, wystąpiłaby taka konieczność.

Bufor antycykliczny

Bufor antycykliczny jest narzędziem ostrożnościowym wprowadzonym w celu neutralizacji wpływu cyklu gospodarczego na działalność kredytową banku. Mówiąc dokładniej, w czasach dobrej koniunktury bank musi pamiętać o utrzymaniu zapasów kapitału aby móc wykorzystać je w czasach niekorzystnej koniunktury – wtedy gdy znacząco słabnie ,a nawet kurczy się działalność gospodarcza w kraju.

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Lesznie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Lesznie

Totalizator Sportowy oddział Koszalin
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
26 września 2017

Totalizator Sportowy oddział Koszalin

Zobowiązania krótkoterminowe – co to jest?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
18 marca 2019

Zobowiązania krótkoterminowe – co to jest?

10 darmowych pożyczek na wakacje
Pożyczki
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
10 lipca 2017

10 darmowych pożyczek na wakacje

Porównaj