Prezes UOKiK wydał 4 decyzje dotyczące kar dla Idea Banku. Łącznie bank musi zapłacić 17,2 mln zł kary oraz w ramach rekompensaty wypłacić 38 000 zł każdemu konsumentowi, który nabył certyfikat inwestycyjny emitowany przez firmę Lartiq (dawniej Trigon). Teraz Idea Bank ma czas zdecydować, czy przyjmie decyzje urzędu, czy też odwoła się od nich.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 15.07.2020
Udostępnij:

UOKiK czterokrotnie ukarał Idea Bank

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał łącznie aż 4 decyzje wobec Idea Banku. Jedna z decyzji orzeka, że spółka stosowała postanowienia niedozwolone w umowach bankowych (w zakresie klauzul modyfikacyjnych).

Pozostałe trzy decyzje dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych – były to produkty w większości wysokiego ryzyka, a błędne informacje mogły narazić Klientów na duże straty. Decyzje te dotyczą oferowania:
– lokat strukturyzowanych,
– ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
– certyfikatów inwestycyjnych.

"

To nie pierwszy raz, kiedy mamy bardzo poważne zastrzeżenia wobec Idea Banku. Już wcześniej stwierdziliśmy, że spółka naruszała prawa konsumentów przy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack – wprowadzała ich w błąd i oferowała im produkty niedostosowane do ich potrzeb, czyli stosowała misselling. Tym razem zarzuty dotyczyły innych produktów finansowych. Bank przekazywał klientom nieprawdziwe informacje m.in. o ryzyku i zyskach, a także stosował misselling. Oferowanie produktów wysokiego ryzyka osobom, które preferują bezpieczne inwestycje, a także wprowadzanie ich w błąd i zatajanie ważnych informacji jest absolutnie niedopuszczalne – 

wskazuje cytowany w oficjalnym komunikacie Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Rekompensaty będą za zakup certyfikatów inwestycyjnych

Klienci Idea Banku, zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będą mieli otrzymać rekompensaty, jeżeli nabyli za pośrednictwem Idea Banku certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (NS FIZ).

UOKiK wskazuje, że podczas oferowania tych produktów Klientom, bank miał posunąć się do stosowania nieuczciwych praktyk. Według informacji urzędu, proponowano certyfikaty tym, którzy poszukiwali dla swoich oszczędności miejsca bezpiecznego i słowem nie wspominano, że jest to inwestycja bardzo ryzykowna.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki bez baz – najlepsze oferty

Produkt ten miał być sprzedawany z resztą głównie takim osobom, których historia finansowa wskazywała na to, że nie miały do czynienia z podobnego typu niepewnymi inwestycjami. UOKiK wskazuje, że byli to przede wszystkim Klienci, którzy dotychczas korzystali głównie z tradycyjnych lokat, rachunków oszczędnościowych, lokat strukturyzowanych czy ubezpieczeń na życie z ufk. Informacje podawane przez doradców Idea Banku tym Klientom miały wskazywać na to, że nabywany przez nich produkt jest całkowicie bezpieczny, a co więcej – zysk z niego miał być wręcz pewny.

Nie było mowy o wyjątkowo ryzykownym charakterze tego produktu, o czym dowiedziałem się dopiero teraz, gdy okazało się, że wartość jednostki to ok. 50% ceny nominalnej, a gwarancje nie są realizowane. Nigdy nie było mowy o możliwości utraty choćby niewielkiej części kapitału – wskazał w skardze do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  jeden z konsumentów.

UOKiK wyznacza rekompensaty od Idea Banku na kwotę 38 tysięcy złotych na osobę

Teraz każda z osób, która nabyła za pośrednictwem Idea Banku certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV NS FIZ, otrzyma 38 tys. zł. Idea Bank ma zawiadomić każdego z poszkodowanych konsumentów o tym, że może on wystąpić o rekompensatę i jednocześnie zaznaczy, że konsument nie musi tego robić – może dochodzić roszczeń indywidualnie. Rekompensata została wyliczona na 20% ceny emisyjnej jednego certyfikatu.

Uwaga! Idea Bank może jeszcze odwołać się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc zapowiedź wypłaty rekompensat w tej kwocie jest jedynie możliwym wariantem rozwiązania tej sytuacji.

Jak wnioskować o rekompensatę?

Jeżeli bank zgodzi się z decyzjami UOKiK-u, do Idea Banku należało będzie wysłać wniosek – ten, który Bank musi wysłać konsumentowi wraz z informacją o tym, że może się on ubiegać o pieniądze. Wniosek doręczymy w formie pisemnej korespondencyjnie, przez bankowość internetową albo stacjonarnie w dowolnym oddziale. Treść wniosku będziemy także mogli przedstawić również telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Idea Banku.


Źródło:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613

Komentarze