Agencja Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB w Polsce

Agencja Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB w Polsce

author
Patryk Byczek
21 marca 2019

Z raportu agencji ratingowej Fitch wynika, że podwyższyła ona prognozę tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce. Instytucja prognozuje, że PKB w roku bieżącym wzrośnie z 3,8% do 4%, natomiast w roku 2020 z 3% do 3,5%.

Wszystko za sprawną „piątki Kaczyńskiego” i wypłaceniem w niej emerytom i rencistom trzynastej emerytury oraz rozszerzeniem Programu Rodzina 500+.

Agencja Fitch w swoim raporcie napisała: „Podwyższyliśmy nasze prognozy wzrostu, pomimo naszych nieco gorszych poglądów na gospodarkę eurozony, z uwagi na przedwyborczą stymulację fiskalną o wartości ok. 2 proc. PKB.”.

Wzrost PKB

Agencja twierdzi, że konsumpcje znacznie podbiją właśnie trzynasta emerytura oraz 500+ na pierwsze dziecko. Te świadczenia częściowo skompensują wzrost importu, który przewiduje instytucja ratingowa.

Wpływ proponowanych zmian w opodatkowaniu jest mniej klarowny, jednak będą one wspierać wzrost gospodarczy” – pisano dalej w raporcie.

Dodatkowo zrewidowaniu uległy również prognozy dotyczące ścieżek stóp procentowych i do końca 2020 roku ich poziom nie powinien ulec zmianie. Takowe wnioski płyną głownie dlatego, że obecnie w Polsce presja inflacyjna jest na niskim poziomie. Warto wiedzieć, że analitycy agencji Fitch obniżyli prognozy inflacji w Polsce na bieżący rok z 2,7% do 1,7%. Prognozy wynikają ze stabilizacji regulowanych cen energii oraz niskiej transmisji wzrostu płac na inflację. Drugim czynnikiem jest zmiana prognoz dla ścieżek stóp procentowych w strefie euro.

Brak danych odnośnie do deficytu

Agencja Fitch nie przedstawiła nowych prognoz odnoszących się do wskaźników fiskalnych. Instytucja podawała w styczniu tego roku, że prognozy dotyczące deficytu sektora finansów publicznych na bieżący rok wynoszą 1,7%, natomiast na rok następny 2,3% PKB.

Ponadto na początku marca 2019 roku agencja oceniła, że jeżeli dojdzie do braku działań kompensujących wzrost wydatków, a także przy możliwym spowolnieniu wzrostu dochodów budżetowych w naszym kraju może dojść do tego, że w przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 3%. Poziom ten oznacza unijne kryterium procedury nadmiernego deficytu.

Nowy pakiet stymulacyjny zmienia nastawienie fiskalne w kierunku bardziej ekspansywnego, choć natychmiastowy wpływ na deficyt może być niewielki. Średnioterminowa trajektoria fiskalna pozostaje istotnym czynnikiem dla ratingu, zwłaszcza że korzyści od strony dochodowej płynące z silnego wzrostu gospodarczego zaczną maleć” – dodano w raporcie.

Wspomniany wyżej plan stymulacji można wdrożyć za pomocą realokacji wydatków, która byłaby zgoda ze stabilizującą regułą wydatkową zakotwiczającą politykę fiskalną w ostatnich latach.

Ocena dla Polski

Agencja Fitch informowała także, że może przedsięwziąć negatywne działania w zakresie ratingu Polski, jeżeli na horyzoncie pojawią się oznaki osłabnięcia unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3% PKB jako kotwicy fiskalnej. Drugim działaniem mającym wpływ na negatywną ocenę ratingu może być też nieustabilizowanie długu publicznego w odniesieniu do PKB.

Należy również wspomnieć, że Fitch przyznał Polsce ocenę „A-” w odniesieniu do wiarygodności kredytowej naszego kraju. Dodatkowo przyznano nam perspektywę stabilną. Kolejny przegląd ratingu Polski przez agencję ratingową Fitch zaplanowano na 29 marca 2019 roku.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Lombardy w Ostrołęce
Lombardy
author
Patryk Byczek
03 marca 2022

Lombardy w Ostrołęce

Pod lupą Zadłużenia.com: T-Mobile Konto
Pod Lupą
author
Patryk Byczek
04 maja 2014

Pod lupą Zadłużenia.com: T-Mobile Konto

Aasa zwiększa pożyczki do 5000 zł
Wpisy
author
Patryk Byczek
07 maja 2016

Aasa zwiększa pożyczki do 5000 zł

Awaria Facebooka – gigant podał przyczynę
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 lipca 2019

Awaria Facebooka – gigant podał przyczynę

Scrum Master Academy dla pracowników BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019

Scrum Master Academy dla pracowników BNP Paribas

Pożyczki bez BIK Dębica
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
12 maja 2022

Pożyczki bez BIK Dębica