13. Emerytura – ile wynosi, kiedy wypłaty?

13. Emerytura – ile wynosi, kiedy wypłaty?

author
Aleksandra Gościnna
20 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Kategoria

Już niebawem emeryci i renciści otrzymają tegoroczne trzynastki. W tym roku 13. emerytura wyniesie 1217,98 zł netto. Sprawdź, kto otrzyma trzynastą emeryturę oraz jakie są terminy wypłat.

13. emerytura 2022 – to już pewne

25 lutego 2020 roku zapadła ważna dla polskich seniorów decyzja. Tego dnia podpisana została bowiem ustawa o trzynastej emeryturze, która gwarantuje, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane każdego roku. Przypomnijmy, że emeryci dodatkowe świadczenie pierwszy raz otrzymali w 2019 roku.

Trzynasta emerytura 2022 – ile wynosi?

13. emerytura w 2022 brutto wynosi 1338,44 zł

13. emerytura w 2022 netto wynosi 1217,98 zł


Uwaga! Wysokość trzynastej emerytury jest równa kwocie najniższej emerytury dla wszystkich.

Trzynasta emerytura 2022 – tabela

Kwota trzynastej emerytury brutto:1338,44 zł
Kwota trzynastej emerytury netto:1217,98 zł
Termin wypłaty:kwiecień 2022
Konieczny wniosek:nie
Kto dostanie: emeryci, renciści

13. emerytura – kiedy wypłata?

Wiadomość o wypłacaniu trzynastych emerytur w 2022 roku jest pewna. Kiedy należy spodziewać się przypływu gotówki? Pierwsze wypłaty „trzynastek” zrealizowane zostały już na początku kwietnia. Zatem niektórzy emeryci i renciści mogli liczyć na wpłynięcie środków jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Terminy wypłat trzynastych emerytur 2022

– 01.04.2022

– 05.04.2022

– 08.04.2022

– 15.04.2022

– 20.04.2022

– 25.04.2022

Trzynasta emerytura – wcześniejsza wypłata

Już w kwietniu blisko 10 mln polskich seniorów otrzymało dodatkowe świadczenie emerytalne. Środki te co roku są dostarczane wraz z otrzymywaną emeryturą. Jak wynika z rozpiski terminów, ZUS wypłacał w tym roku „trzynastki” w sześciu terminach, które umieściliśmy powyżej.

Na szczęście żaden z tych dni nie przypadał w dzień świąteczny. W ubiegłym roku była już taka sytuacja, że Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień świąt Wielkanocy, przypadał 5 kwietnia, zatem w jednym z terminów, który wyznaczony został na wypłaty emerytur podstawowych oraz dodatkowych świadczeń. Co w takim wypadku z osobami, które powinny tego dnia otrzymać środki? Emeryci, którzy piątego dnia miesiąca uzyskują świadczenie, wtedy po prostu otrzymali je wcześniej. ZUS zobowiązany jest bowiem do wypłaty pieniędzy ostatniego dnia roboczego przed terminem, w którym wypada dzień wolny od pracy. W tym przypadku był to zatem 2. kwietnia.

Pieniądze przed świętami uzyskują zatem osoby, które otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe pierwszego oraz piątego dnia miesiąca. Jednak nie są to jedyni upoważnieni, którzy w kwietniu otrzymają pieniądze wcześniej, niż wynika to z ich harmonogramu wypłat.

Trzynasta emerytura 20222 – netto/brutto

Po waloryzacji emerytur i rent wiele osób zastanawiało się nad tym, jaka będzie zatem wysokość trzynastej i czternastej emerytury. Rząd ustalił, że suma wypłacana w ramach tego świadczenia wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura, niezależnie od tego, ile ktoś dostaje emerytury na co dzień.

Wszystkie osoby uprawnione otrzymują więc dodatkowe świadczenie emerytalne w postaci tak zwanej „trzynastki” w takiej samej kwocie. Pierwsza trzynasta emerytura wypłacona została w 2019 roku i wynosiła wówczas 1100 zł brutto (ok. 900 zł netto). Z kolei druga 13. emerytura, wypłacona w roku 2020, była w wysokości 1200 zł brutto (czyli średnio 981 zł netto). W roku 2021 natomiast emeryturę wypłacono w kwocie 1250,88 zł brutto, czyli 1022,30 zł netto.

W 2022 roku natomiast kwota brutto trzynastki wyniosła 1338,44 zł brutto, czyli na rękę 1217,98 zł. Kwota na rękę jest niższa z powodu odciąganej zaliczki na składkę zdrowotną. W tym roku od trzynastej emerytury nie jest już odliczana składka PIT.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź:

Pożyczki dla emerytów – minimum formalności

Kredyt online – do 200 000 zł online

13. emerytura - czy jest bez podatku?

ZUS od kilku już lat co roku wypłaca trzynaste emerytury osobom upoważnionym. Według rządowych ustaleń wysokość tego świadczenia ma być równa sumie minimalnej emerytury w danym roku. Tak zwana „trzynastka” jest wypłacana każdemu w jednakowej kwocie. Nie ma zatem znaczenia, jak wysoka jest nasza comiesięczna emerytura.

Dodatkowe świadczenie emerytalno-rentowne wypłacane jest w kwocie netto świadczenia minimalnego. Wszystko za sprawą odciąganej składki zdrowotnej.

Podatek dochodowy, zwany również PIT, jest obowiązkowym podatkiem pobieranym od osób fizycznych lub prawnych. Pieniądze odciągane są natomiast na rzecz państwa, a ich wysokość zależy w głównej mierze od tego, jakie mamy dochody oraz od wysokości progów podatkowych. Przez kilka pierwszych lat podatek PIT był także odciągany od trzynastej emerytury, ale w tym roku przepisy zmieniły się i ten podatek nie jest już odliczany.

13. emerytura 2022 – najważniejsze informacje

Nazwa programu: Emerytura Plus

Dla kogo: emeryci, renciści

Od kiedy: od 2019 roku

Wysokość: jedna kwota dla wszystkich

Kryterium dochodowe: brak

Wymagany wniosek: nie

Ile osób otrzyma: 9,8 mln Polaków

13. emerytura w 2019: 1100 zł brutto

13. emerytura w 2020: 1200 zł brutto

13. emerytura w 2021: 1250,88 zł brutto

13. emerytura w 2022: 1338,44 zł brutto

Dlaczego mam taką kwotę trzynastej emerytury?

1 marca 2022 roku minimalna emerytura została zwaloryzowana do kwoty 1338,44 zł brutto. Nie jest to jednak pełna suma, która zostanie przeznaczona również na wypłatę „trzynastek”. Okazuje się bowiem, że od minimalnej emerytury brutto zostanie odjęta składka zdrowotna. W świetle tych wiadomości wiadome jest już, że z kwietniową wypłatą emeryci dostaną na rękę dodatkowe 1217,98 zł, a zatem o ponad 120 zł mniej niż mogliby, gdyby dostawali kwotę świadczenia brutto.

Przez ubiegłe lata dodatkowy wpływ na zmniejszenie kwoty trzynastej emerytury miał podatek dochodowy, który o ile w przypadku comiesięcznej emerytury rozkładany jest na 12 miesięcy, o tyle w przypadku „trzynastki” niższy nie był.

Dodatkowo o ile w przypadku rocznej, comiesięcznej emerytury uwzględnić można było kwotę pomniejszającą podatek, o tyle w przypadku jednorazowego świadczenia jest to niemożliwe. Zatem seniorzy nie mogli liczyć na dodatkową ulgę w postaci kwoty wolnej od podatku w przypadku „trzynastek”.

14. emerytura – szczegóły

Komu przysługuje 13. emerytura w 2022?

13. emerytura jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym, udzielanym jednorazowo w ciągu roku. Ma służyć zatem poprawie sytuacji materialnej emerytów w Polsce. Nie ma specjalnie wygórowanych wymogów, które należy spełnić, aby te dodatkowe środki uzyskać.

W praktyce dodatkowe świadczenie emerytalne przysługuje każdemu emerytowi, niezależnie od tego, w jakiej wysokości otrzymuje co miesiąc emeryturę. Oznacza to, że „trzynastki” skierowane są do wszystkich osób, które takie korzystają ze świadczenia emerytalnego.

Trzynasta emerytura lub renta przyznana zostanie osobom, które do 31. marca bieżącego roku będą mieć uprawnienia do otrzymywania:

– emerytury z ZUS czy KRUS,

– zasiłku i świadczeń przedemerytalnych,

– okresowej emerytury kapitałowej,

– emerytury mundurowej,

– emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– emerytury matczynej, czyli rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

– renty socjalnej,

– renty strukturalnej,

– okresowej emerytury rolniczej,

– renty z powodu chorób zawodowych i wypadków przy pracy,

– świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

– emerytury pomostowej,

– świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników,

– świadczenia, które jest zaopatrzeniem emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

– świadczenia, której jest zaopatrzeniem inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenia przeznaczonego dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– renty z powodu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

– świadczenia, które jest zaopatrzeniem emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jak otrzymać trzynastkę w 2022?

Osoby, które kwalifikują się na dodatkowe świadczenie emerytalne, nie muszą się martwić załatwianiem wielu formalności. „Trzynastka” wypłacana jest bowiem z urzędu. Nie ma zatem konieczności specjalnego wnioskowania.

Seniorzy nie muszą zatem w żaden sposób ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Trafi ono do nich każdego roku w kwietniu w dniu, zgodnie z którym do tej pory otrzymywali swoją emeryturę każdego miesiąca (lub wcześniej, jeżeli dzień wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy).

Trzynastą emeryturę można otrzymać na dwa sposoby: przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym. W tej kwestii wszystko zależy od tego, czy osoba zainteresowana posiada swój numer rachunku bankowego, na który ZUS mógłby zlecić przelew.

W jakiej formie będzie wypłacana trzynastka?

Przypominamy, że „trzynastki” wypłacane są automatycznie, więc bez konieczności składania wniosków o przyznanie środków. Sposób wypłaty dodatkowej, 13. emerytury w praktyce nie różni się od tego, w jaki seniorzy do tej pory otrzymywali swoje comiesięczne świadczenie. Dodatkowe pieniądze będą bowiem wypłacane wraz z emeryturą. W praktyce oznacza to, że w kwietniu seniorzy otrzymają emeryturę jednorazowo powiększoną o kwotę dodatkowego świadczenia. Na przykład osoby, które otrzymują najniższą emeryturę, już w kwietniu otrzymają kwotę powiększoną o dodatkowe 1217,98 zł. A zatem w portfelu takiego emeryta znajdzie się praktycznie podwójna wypłata.

Jeśli chodzi o samą formę wypłat, to również nie ma w tej kwestii wielkiego zaskoczenia. „Trzynastki” wypłacone będą w dokładnie takiej samej formie, co emerytura każdego innego miesiąca. Tu natomiast są dwie możliwości – przelewem bankowym lub przekazem pocztowy. Na wybór jednej z opcji decydujący wpływ w większości wypadków ma to, czy dany emeryt posiada swoje konto w banku. Wygodniejszym sposobem z pewnością jest opcja przelewu na numer rachunku bankowego. Jednak jest jeszcze wielu seniorów, którzy nie posiadają własnego konta w banku. W takim przypadku otrzymują swoje świadczenia emerytalne przekazem pocztowym. Nie inaczej będzie w przypadku 13. emerytury.

Trzynasta emerytura – wniosek

Jak wspominaliśmy wyżej, trzynasta emerytura przyznawana jest automatycznie każdej osobie, która się do niej kwalifikuje, czyli w praktyce pobiera świadczenie emerytalne. Podobnie będzie w przypadku czternastej emerytury, której wypłaty planowane są na ostatni kwartał bieżącego roku.

Dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu, więc bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Pieniądze zostaną przesłane do każdej osoby, która została do nich uprawniona. Sposób doręczenia pieniędzy będzie natomiast taki sam jak w przypadku comiesięcznej emerytury.

Koszt wprowadzenia trzynastej emerytury

Koszty 13. emerytury to temat, który wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie wśród ekonomistów. Wypłacanie dodatkowego świadczenia wiąże się bowiem z kolejnym obciążeniem dla budżetu. Pierwszą trzynastą emeryturę w 2019 roku otrzymało prawie 10 mln seniorów w Polsce. Łączna kwota, która została wypłacona w ramach tego świadczenia wyniosła aż 10,8 mld zł. Dodatkowe świadczenie ma na celu poprawienie jakości życia seniorów w Polsce, których z roku na rok przybywa.

Co to jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura, zwana także „trzynastką”, jest dodatkowym świadczeniem emerytalno-rentownym, które wypłacane jest jednorazowo w każdym roku. Pierwsze wypłaty „trzynastek” miały miejsce w 2019 roku. Wtedy jeszcze było ono traktowane jako finansowanie jednorazowo, jednak w 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuje coroczne wypłaty tego świadczenia.

Wprowadzenie tego świadczenia jest jednym z elementów mądrej i solidnej polityki senioralnej. Wysokość „trzynastki” uzależniona jest od kwoty minimalnej emerytury, która obowiązuje w danym roku. Trzeba brać jednak pod uwagę, że od tej sumy odjęte będą również zaliczki na składkę zdrowotną. Do 2021 roku odejmowany był także podatek PIT, ale odliczenie to zdjęto z trzynastek w momencie wprowadzenia emerytury bez podatku.

Świadczenia wypłacane są z urzędu, a zatem bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy dopełniania innych formalności. Środki przyznane zostaną automatycznie, w ten sam sposób, co przekazywana była do tej pory każda comiesięczna emerytura.

Czy trzynastka jest wliczana do dochodu?

Ciekawą kwestią jest to, czy dodatkowe świadczenie powinno być wliczane w dochód. Jak wynika z zapisów z art. 8 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, środki uzyskane w ramach jednorazowego świadczenia nie są wliczane do dochodu.

Osoby, które obawiają się, że 13. emerytura zwiększy ich dochód w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawionym do alimentów czy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o rencie socjalnej mogą odetchnąć z ulgą. I w tym wypadku „trzynastka” nie będzie liczona.

Dodatkowe świadczenie emerytalne nie jest doliczane również do limitów dochodu, który pozwala na uzyskanie dodatku mieszkaniowego albo 500+ dla niepełnosprawnych. Co ciekawe, osoby zadłużone także nie muszą się obawiać, gdyż nawet komornik nie ma prawa do zajęcia „trzynastki” na pokrycie długów.

Kto wypłaca 13. emeryturę?

Dodatkowe świadczenie w postaci „trzynastek” wszystkim emerytom wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymają je osoby, które otrzymują emeryturę z KRUS czy ZUS, zasiłek i świadczenie przedemerytalne, emeryturę mundurową, emeryturę matczyną, czyli rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.


Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/trzynasta-emerytura-gwarantowana-prezydent-duda-podpisal-ustawe

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-swiadczeniu.html

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-przeglosowal-ustawe-o-finansowaniu-13-emerytur/6xtf0ze

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Asia
Asia
2021-11-05 12:53:08

Ja kupujac towar najczesciej solidnie opakowany place za opakowanie{smiecie).Drugi raz musze placic za wywoz smieci.Ja smieci nie produkuje.Mamplacic dwa razy.To zlodziejstwo w bialych rekawiczkach.

2021-04-06 20:48:07

dobrobyt w pseudo demokracji ... Ojciec nie był komuchem pracował 40 lat i z żona żyli z emerytury był pracownikiem najemnym żadna funkcja w hucie . Ja pracowałem 42 lata i kapitał na koniec dość duży i emerytura ledwo wystarcza dla samego mnie . Ale woda i śmieci to bandytyzm cenowy co firmy za śmieci powinny płacić a nie pobierać opaty to surowiec a to zawsze można sprzedać jak tworzywa czy szkło papier . Nie mówiąc o innych rzeczach

Podobne artykuły

Promocja: „Bankuj mobilnie – II edycja” w Alior Banku

W Alior Banku trwa druga edycja promocji, w której nowi Klienci w zamian za założenie rachunku i spełnienie bardzo prostych warunków oferty, mogą zgarnąć 300 złotych premii w gotówce. Promocja trwa do 28 lutego 2022 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
07 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Nowej Wsi Wielkiej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Nowej Wsi Wielkiej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
15 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

mBank numerem jeden dla podróżujących

Na stronie internetowej mBanku pojawiła się informacja mówiąca o wprowadzeniu przez instytucję nowych nowych kont walutowych, które pozwalają na szerszy dostęp do usług wielowalutowych. Z poziomu smartfona Klienci mBanku mogą bezpłatnie korzystać z najbardziej rozwiniętej oferty na rynku.

author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Na co Polacy biorą kredyty?

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Związek Banków Polskich w zeszłym roku Polacy najczęściej brali kredyty na cele bezpośrednio związane z zaspokojeniem aktualnych potrzeb bytowych, m.in. tych wynikających z prowadzenia gospodarstwa domowego (różnego rodzaju sprzęt RTV i AGD). Oczywiście nie zabrakło też kredytobiorców, którzy pożyczki brali z mniej priorytetowych powodów, jednak tych w ostatnim roku było znacznie mniej.

author
Katarzyna Wasiłowska
20 września 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Pożyczka 800 zł – kto udziela?

Chwilówki online to jedne z najczęstszych zobowiązań, po które sięgają Klienci. Produkty pozabankowe są o wiele prostsze do uzyskania, niż pożyczka lub kredyt w banku. Pamiętaj jednak, że nawet firma pożyczkowa może sprawdzać Twoją zdolność kredytową oraz Twoją sytuację pożyczkową w biurach informacji gospodarczej. Jeżeli interesuje Cię szybka pożyczka 500 zł to sprawdź nasz ranking pożyczek i wybierz tę, która jest najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb. Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu oraz z minimum formalności – wystarczy posiadać telefon komórkowy, tablet lub laptop. Maksymalny okres spłaty to czasami nawet kilka miesięcy. Sprawdź nasz ranking chwilówek oraz szczegóły ofert dostępnych na rynku pozabankowym.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Pyrzyce

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Pyrzycach – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
11 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj