13. Emerytura – ile wynosi, kiedy wypłaty?

13. Emerytura – ile wynosi, kiedy wypłaty?

author
Aleksandra Gościnna
10 marca 2021

Już niebawem emeryci i renciści otrzymają tegoroczne trzynastki. W tym roku 13. emerytura wyniesie 1250,88 zł brutto. Sprawdź, kto otrzyma trzynastą emeryturę oraz jakie są terminy wypłat.

13. emerytura 2021 – to już pewne

Ponad rok temu – 25 lutego 2020 roku – zapadła ważna dla polskich seniorów decyzja. Tego dnia podpisana została bowiem ustawa o trzynastej emeryturze, która gwarantuje, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane każdego roku. Przypomnijmy, że emeryci dodatkowe świadczenie pierwszy raz otrzymali w 2019 roku.

Seniorzy mogą odetchnąć z ulgą, gdyż jest już pewne, że „trzynastka” trafi do nich również i w tym roku. Znane są już także terminy wypłat oraz kwoty, jakich można się spodziewać. Dodatkowe świadczenie trafi do seniorów już niebawem.

Trzynasta emerytura 2021 – szczegóły:

Kwota trzynastej emerytury brutto:1250,88 zł
Kwota trzynastej emerytury netto:1022,30 zł
Termin wypłaty:kwiecień 2021
Konieczny wniosek:nie
Kto dostanie: emeryci, renciści

13. emerytura – kiedy wypłata?

Wiadomość o wypłacaniu trzynastych emerytur w 2021 roku już została potwierdzona. Kiedy zatem należy spodziewać się przypływu gotówki? Okazuje się, iż dodatkowe świadczenie emerytalne trafi do seniorów już w ciągu miesiąca. Pierwsze wypłaty „trzynastek” zaplanowane zostały już na początek kwietnia. Przypominamy, że w tym roku seniorzy otrzymają jednorazowo dodatkowe pieniądze w wysokości ok. 1250 zł brutto.

Zatem pierwsi emeryci mogą liczyć na wpłynięcie środków jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Natomiast jeśli dzień wypłaty pokryje się z dniem świątecznym, to pieniądze pojawią się wcześniej. Należy jednak pamiętać, że osoby, które otrzymują również zasiłek i świadczenie przedemerytalne, na trzynastą emeryturę będą musiały poczekać do maja.

Trzynasta emerytura – wcześniejsza wypłata

Już w kwietniu blisko 10 mln polskich seniorów otrzyma dodatkowe świadczenie emerytalne. Środki zostaną dostarczone wraz z otrzymywaną co miesiąc emeryturą. Oznacza to w praktyce tyle, że w kwietniu upoważnieni uzyskają już na rękę o prawie 1023 zł wyższe świadczenie. Jak wynika z rozpiski terminów, ZUS będzie wypłacał „trzynastki” w siedmiu terminach, które umieściliśmy powyżej.

Jednak w tym roku jeden z tych terminów nakłada się z dniem wolnym od pracy. Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień świąt Wielkanocy przypada w tym roku 5 kwietnia. A zatem w jednym z terminów, który wyznaczony został na wypłaty emerytur podstawowych oraz dodatkowych świadczeń. Co w takim wypadku będzie z osobami, które powinny tego dnia otrzymać środki? Uspakajamy, emeryci, którzy piątego dnia miesiąca uzyskują świadczenie, tym razem otrzymają je wcześniej. ZUS zobowiązany jest bowiem do wypłaty pieniędzy ostatniego dnia roboczego przed terminem, w którym wypada dzień wolny od pracy. W tym przypadku będzie to zatem 2. kwietnia.

Pieniądze przed świętami uzyskają zatem osoby, które otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe pierwszego oraz piątego dnia miesiąca. Jednak nie są to jedyni upoważnieni, którzy w kwietniu otrzymają pieniądze wcześniej, niż wynika to z ich harmonogramu wypłat. Dzień wcześniej środki wpłyną do emerytów, którzy swoje świadczenia uzyskują 10. dnia miesiąca – w tym wypadku będzie to sobota, zatem ZUS wypłaty dokona już 9. kwietnia. Podobnie w przypadku, gdy ktoś dostaje emeryturę w ostatnim terminie, czyli 25. dnia miesiąca – termin ten przypada bowiem w niedzielę. Zatem dla tych osób wypłata odbędzie się już w piątek – 24.04.

Trzynasta emerytura 2021 – netto/brutto

Po waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku wiele osób zastanawiało się nad tym, jaka będzie zatem wysokość trzynastej i czternastej emerytury. Rząd ustalił, że suma wypłacana w ramach tego świadczenia wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura. W tym roku wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wynosi 104,24%.

Wszystkie osoby uprawnione otrzymują dodatkowe świadczenie emerytalne w postaci tak zwanej „trzynastki” w takiej samej kwocie. Pierwsza trzynasta emerytura wypłacona została w 2019 roku i wynosiła wówczas 1100 zł brutto (ok. 900 zł netto). Z kolei druga 13. emerytura, wypłacona w ubiegłym roku, była w wysokości 1200 zł brutto (czyli średnio 981 zł netto).

W 2021 roku natomiast możemy spodziewać się „trzynastki” wyższej o prawie 51 zł, niż miało to miejsce w roku ubiegłym. A zatem kwota brutto wyniesie 1250,88 zł, czyli 1022,30 zł netto. Kwota na rękę jest niższa z powodu odciąganej zaliczki na składkę zdrowotną i podatek PIT w wysokości 17% sumy minimalnej emerytury.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź:

 

Pożyczki dla emerytów – minimum formalności

 

Kredyt online – do 200 000 zł online

13. emerytura – czy jest bez podatku?

Wkrótce ZUS wypłaci pierwsze trzynaste emerytury osobom upoważnionym. Według rządowych ustaleń wysokość tego świadczenia ma być równa sumie minimalnej emerytury w danym roku. Co więcej, tak zwana „trzynastka” ma być wypłacana każdemu w jednakowej kwocie. Nie ma zatem znaczenia, jak wysoka jest nasza comiesięczna emerytura.

Zgodnie z tym założeniami, oczekiwać można było, że w 2021 roku 13. emerytura wyniesie 1250,88 zł brutto, a zatem 1066,30 zł netto. Szybko okazało się, że tak jednak nie będzie. Dodatkowe świadczenie emerytalno-rentowne będzie w 2021 nieco niższe. Wszystko za sprawą odciąganego podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej.

Podatek dochodowy, zwany również PIT, jest obowiązkowym podatkiem pobieranym od osób fizycznych lub prawnych. Pieniądze odciągane są natomiast na rzecz państwa, a ich wysokość zależy w głównej mierze od tego, jakie mamy dochody oraz od wysokości progów podatkowych. Wcześniejsze obliczenia dotyczące wysokości 13. emerytury nie uwzględniały odciąganego podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej, co spowodowało inny wynik, niż jest w rzeczywistości.

13. emerytura 2021 – najważniejsze informacje

Nazwa programu: Emerytura Plus

Dla kogo: emeryci, renciści

Od kiedy: od 2019 roku

Wysokość: jedna kwota dla wszystkich

Kryterium dochodowe: brak

Wymagany wniosek: nie

Ile osób otrzyma: 9,8 mln Polaków

13. emerytura w 2019: 1100 zł brutto

13. emerytura w 2020: 1200 zł brutto

13. emerytura w 2021: 1250,88 zł brutto

Dlaczego 1022,30 zł a nie 1066,30 zł?

1 marca 2021 roku minimalna emerytura została podniesiona o wskaźnik waloryzacji, dając tym samym kwotę niemal 1251 zł. Nie jest to jednak pełna suma, która zostanie przeznaczona również na wypłatę „trzynastek”. Okazuje się bowiem, że od minimalnej emerytury brutto zostanie odjęte dodatkowe 17% zaliczki przeznaczonej na składki zdrowotne oraz podatek dochodowy PIT. W świetle tych wiadomości wiadome jest już, że z kwietniową wypłatą emeryci dostaną na rękę dodatkowe 1022,30 zł. A zatem o równe 44 zł mniej, niż oczekiwano.

Na zmniejszenie kwoty szczególny wpływ ma podatek dochodowy, który o ile w przypadku comiesięcznej emerytury rozkładany jest na 12 miesięcy, o tyle w przypadku „trzynastki” niższy nie będzie. Stąd różnica aż 44 zł. Decydujący w tej kwestii wpływ miały przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku, która w przypadku emeryta, który otrzymuje kwotę wyższą niż,666 zł, wynosi 3091 zł.

O ile w przypadku rocznej, comiesięcznej emerytury uwzględnić można kwotę pomniejszającą podatek, o tyle w przypadku jednorazowego świadczenia jest to niemożliwe. Zatem seniorzy nie mogą liczyć na dodatkową ulgę w postaci kwoty wolnej od podatku w przypadku „trzynastek”. Warto pamiętać również, że te same zasady zastosowane będą w przypadku wypłat czternastych emerytur, które zaplanowane zostały na przedostatni miesiąc roku.

Komu przysługuje 13. emerytura w 2021?

13. emerytura jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym, udzielanym jednorazowo w ciągu roku. Ma służyć zatem poprawie sytuacji materialnej emerytów w Polsce. Nie ma specjalnie wygórowanych wymogów, które należy spełnić, aby te dodatkowe środki uzyskać.

W praktyce dodatkowe świadczenie emerytalne przysługuje każdemu emerytowi, niezależnie od tego, w jakiej wysokości otrzymuje co miesiąc emeryturę. Oznacza to, że „trzynastki” skierowane są do wszystkich osób, które takie korzystają ze świadczenia emerytalnego.

Trzynasta emerytura lub renta przyznana zostanie osobom, które do 31. marca bieżącego roku będą mieć uprawnienia do otrzymywania:

– emerytury z ZUS czy KRUS,

– zasiłku i świadczeń przedemerytalnych,

– okresowej emerytury kapitałowej,

– emerytury mundurowej,

– emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– emerytury matczynej, czyli rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

– renty socjalnej,

– renty strukturalnej,

– okresowej emerytury rolniczej,

– renty z powodu chorób zawodowych i wypadków przy pracy,

– świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

– emerytury pomostowej,

– świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników,

– świadczenia, które jest zaopatrzeniem emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

– świadczenia, której jest zaopatrzeniem inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenia przeznaczonego dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– renty z powodu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

– świadczenia, które jest zaopatrzeniem emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jak otrzymać trzynastkę w 2021?

Osoby, które kwalifikują się na dodatkowe świadczenie emerytalne, nie muszą się martwić załatwianiem wielu formalności. „Trzynastka” wypłacana jest bowiem z urzędu. Nie ma zatem konieczności specjalnego wnioskowania.

Seniorzy nie muszą zatem w żaden sposób ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Trafi ono do nich w kwietniu 2021 roku w dniu, zgodnie z którym do tej pory otrzymywali swoją emeryturę każdego miesiąca.

Trzynastą emeryturę można otrzymać na dwa sposoby: przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym. W tej kwestii wszystko zależy od tego, czy osoba zainteresowana posiada swój numer rachunku bankowego, na który ZUS mógłby zlecić przelew.

W jakiej formie będzie wypłacana trzynastka?

Przypominamy, że „trzynastki” wypłacane są automatycznie, więc bez konieczności składania wniosków o przyznanie środków. Sposób wypłaty dodatkowej, 13. emerytury w praktyce nie różni się od tego, w jaki seniorzy do tej pory otrzymywali swoje comiesięczne świadczenie. Dodatkowe pieniądze będą bowiem wypłacane wraz z emeryturą. W praktyce oznacza to, że w kwietniu seniorzy otrzymają emeryturę jednorazowo powiększoną o kwotę dodatkowego świadczenia. Na przykład osoby, które otrzymują najniższą emeryturę (1066,30 zł), już w kwietniu otrzymają kwotę powiększoną o dodatkowe 1022,30. A zatem w portfelu takiego emeryta znajdzie się 2088,60 zł.

Jeśli chodzi o samą formę wypłat, to również nie ma w tej kwestii wielkiego zaskoczenia. „Trzynastki” wypłacone będą w dokładnie takiej samej formie, co emerytura każdego innego miesiąca. Tu natomiast są dwie możliwości – przelewem bankowym lub przekazem pocztowy. Na wybór jednej z opcji decydujący wpływ w większości wypadków ma to, czy dany emeryt posiada swoje konto w banku. Wygodniejszym sposobem z pewnością jest opcja przelewu na numer rachunku bankowego. Jednak jest jeszcze wielu seniorów, którzy nie posiadają własnego konta w banku. W takim przypadku otrzymują swoje świadczenia emerytalne przekazem pocztowym. Nie inaczej będzie w przypadku 13. emerytury.

Trzynasta emerytura – wniosek

Jak wspominaliśmy wyżej, trzynasta emerytura przyznawana jest automatycznie każdej osobie, która się do niej kwalifikuje, czyli w praktyce pobiera świadczenie emerytalne. Podobnie będzie w przypadku czternastej emerytury, której wypłaty planowane są na ostatni kwartał bieżącego roku.

Dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu, więc bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Pieniądze zostaną przesłane do każdej osoby, która została do nich uprawniona. Sposób doręczenia pieniędzy będzie natomiast taki sam jak w przypadku comiesięcznej emerytury.

Koszt wprowadzenia trzynastej emerytury

Koszty 13. emerytury to temat, który wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie wśród ekonomistów. Wypłacanie dodatkowego świadczenia wiąże się bowiem z kolejnym obciążeniem dla budżetu. Pierwszą trzynastą emeryturę w 2019 roku otrzymało prawie 10 mln seniorów w Polsce. Łączna kwota, która została wypłacona w ramach tego świadczenia wyniosła aż 10,8 mld zł.

Jak wynika z wypowiedzi rzecznika rządu, w tym roku na 13. oraz 14. emeryturę państwo będzie musiało przeznaczyć kwotę około 22 mld zł. Dodatkowe świadczenie ma na celu poprawienie jakości życia seniorów w Polsce, których z roku na rok przybywa.

Co to jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura, zwana także „trzynastką”, jest dodatkowym świadczeniem emerytalno-rentownym, które wypłacane jest jednorazowo w każdym roku. Pierwsze wypłaty „trzynastek” miały miejsce w 2019 roku. Wtedy jeszcze było ono traktowane jako finansowanie jednorazowo, jednak w ubiegłym roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuje coroczne wypłaty tego świadczenia.

Wprowadzenie tego świadczenia jest jednym z elementów mądrej i solidnej polityki senioralnej. Wysokość „trzynastki” uzależniona jest od kwoty minimalnej emerytury, która obowiązuje w danym roku. Trzeba brać jednak pod uwagę, że od tej sumy odjęte będą również zaliczki na składkę zdrowotną i podatek PIT.

Świadczenia wypłacane są z urzędu, a zatem bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy dopełniania innych formalności. Środki przyznane zostaną automatycznie, w ten sam sposób, co przekazywana była do tej pory każda comiesięczna emerytura.

Czy trzynastka jest wliczana do dochodu?

Ciekawą kwestią jest to, czy dodatkowe świadczenie powinno być wliczane w dochód. Jak wynika z zapisów z art. 8 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, środki uzyskane w ramach jednorazowego świadczenia nie są wliczane do dochodu.

Osoby, które obawiają się, że 13. emerytura zwiększy ich dochód w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawionym do alimentów czy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o rencie socjalnej mogą odetchnąć z ulgą. I w tym wypadku „trzynastka” nie będzie liczona.

Dodatkowe świadczenie emerytalne nie jest doliczane również do limitów dochodu, który pozwala na uzyskanie dodatku mieszkaniowego albo 500+ dla niepełnosprawnych. Co ciekawe, osoby zadłużone także nie muszą się obawiać, gdyż nawet komornik nie ma prawa do zajęcia „trzynastki” na pokrycie długów.

Kto wypłaca 13. emeryturę?

Dodatkowe świadczenie w postaci „trzynastek” wszystkim emerytom wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymają je osoby, które otrzymują emeryturę z KRUS czy ZUS, zasiłek i świadczenie przedemerytalne, emeryturę mundurową, emeryturę matczyną, czyli rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Pierwsze wypłaty pojawią się już pierwszego dnia kwietnia. W praktyce oznacza to, że seniorzy otrzymają w tym miesiącu emeryturę wyższą o 1250,88 zł brutto. Wyjątkiem są osoby, które otrzymują również zasiłek i świadczenie przedemerytalne. W tym wypadku „trzynastka” pojawi się dopiero w maju.


Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/trzynasta-emerytura-gwarantowana-prezydent-duda-podpisal-ustawe

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-swiadczeniu.html

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-przeglosowal-ustawe-o-finansowaniu-13-emerytur/6xtf0ze

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Asia

Ja kupujac towar najczesciej solidnie opakowany place za opakowanie{smiecie).Drugi raz musze placic za wywoz smieci.Ja smieci nie produkuje.Mamplacic dwa razy.To zlodziejstwo w bialych rekawiczkach.

dobrobyt w pseudo demokracji ... Ojciec nie był komuchem pracował 40 lat i z żona żyli z emerytury był pracownikiem najemnym żadna funkcja w hucie . Ja pracowałem 42 lata i kapitał na koniec dość duży i emerytura ledwo wystarcza dla samego mnie . Ale woda i śmieci to bandytyzm cenowy co firmy za śmieci powinny płacić a nie pobierać opaty to surowiec a to zawsze można sprzedać jak tworzywa czy szkło papier . Nie mówiąc o innych rzeczach

a gdzie te pieniądze co tv tak mówi o śmiertelności ludzi w czasach pandemii . Przecież nie ma dziedziczenia składek .

dodatki emerytalne na co ??????? śmieci i woda i po pieniądzach hahahhahah a gdzie reszta miska ryzu

EMERYTURA PODATEK ZDROWOTNY , 13 TEZ PODATEK ZDROWOTNY , CHCESZ OD CZASU DO CZASU ZAROBIĆ U SIEBIE PODATEK ZDROWOTNY - JAKA KWOTA 381.81 ZL .. ================================================================= 3 podatki zdrowotne przychodnie zero pomocy -- nie chore to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podobne artykuły

Od kogo pożyczają Polacy
Blog
author
Aleksandra Gościnna
29 października 2016

Od kogo pożyczają Polacy

Pożyczki bez BIK Nowy Sącz
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
02 listopada 2021

Pożyczki bez BIK Nowy Sącz

Kontrola UOKiK: 2% polskich paliw nie spełnia wymagań
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
27 maja 2019

Kontrola UOKiK: 2% polskich paliw nie spełnia wymagań

Zadłużenie polskich gmin
Wpisy
author
Aleksandra Gościnna
27 grudnia 2017

Zadłużenie polskich gmin

Uber – rowery elektryczne w Polsce
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
22 stycznia 2019

Uber – rowery elektryczne w Polsce

Mieszkanie Plus w Łomży
Wpisy Inne
author
Aleksandra Gościnna
10 listopada 2017

Mieszkanie Plus w Łomży