Kim są alimenciarze?

Kim są alimenciarze?

author
Julia Wierciło
25 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Alimenty to środki, które mają być formą wsparcia finansowego potomstwa. W praktyce jednak wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego stanowi problem dla wielu osób. Niestety, unikanie comiesięcznych płatności przez jednego z rodziców może nieść za sobą wiele komplikacji w życiu drugiego opiekuna, a w konsekwencji także utrudniać codzienność dziecka. Sprawdźmy kim dokładnie jest alimenciarz, a także jakie obowiązki ciążą na tej osobie.

Spis treści:

 1. Alimenciarz - kto to jest?
 2. Wysokość alimentów - od czego zależy?
 3. Egzekwowanie długów alimenciarzy
 4. Do kiedy trzeba płacić alimenty?
 5. Rekord zadłużeń alimentacyjnych
Zwiń spis treści

Alimenciarz - kto to jest?

Alimenciarz jest powszechnym określeniem wszystkich osób, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny.

Oznacza to, że nie wypłacają oni należnych dziecku świadczeń pieniężnych. Celem alimentów jest zaspokojenie potrzeb potomstwa. Środki na utrzymanie potrzebne są do zapewnienia:

 • wyżywienia,
 • odzieży,
 • mieszkania,
 • leczenia,
 • na inne potrzeby – mogą to być np. potrzeby kulturalne.

Wysokość alimentów - od czego zależy?

Przy ustalaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych, sąd bierze pod uwagę wiele kwestii. Jest to między innymi indywidualna sytuacja rodziny.

Kwota alimentów zależy od:

 • sytuacji zarobkowej rodziców,
 • sytuacji majątkowej rodziców,
 • kosztów utrzymania dziecka,
 • miejsca zamieszkania,
 • sytuacji zdrowotnej,
 • wieku dziecka,
 • standardu życia,
 • rozwoju i edukacji dziecka,
 • uwzględnienia innych kosztów, takich jak np. wyprawka szkolna czy kupno zabawek.

Wysokość alimentów może być ustalona w drodze ugody lub poprzez postanowienie sądowe. Każda sprawa dotycząca zasądzenia środków alimentacyjnych jest rozpatrywana indywidualnie i zależy od sytuacji, w której znajduje się dziecko oraz rodzice. Jeśli jednak opiekun zaniecha obowiązku wypłacania świadczeń na rzecz dziecka, musi liczyć się on z możliwymi konsekwencjami. Jedną z nich może być zajęcie otrzymywanego wynagrodzenia lub emerytury rodzica.

Egzekwowanie długów alimenciarzy

Rodzic, który ma obowiązek uiszczania opłat związanych z zasądzonym świadczeniem alimentacyjnym może domagać się zmiany wysokości ustalonej kwoty. Warunkiem jest np. pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Jeśli w życiu rodzica wystąpiły nieoczekiwane, ale stałe wydatki, związane z chorobą lub utracił pracę, może podjąć próbę zmiany wysokości zasądzonych alimentów. Jeśli jednak takie okoliczności nie występują, opiekun musi wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego. W przypadku uchylania się od płatności poniesie on konsekwencje swoich czynów, a sam stanie się dłużnikiem. Należy pamiętać, że niealimentacja jest poważnym przestępstwem, za które grozić mogą odpowiednie kary. 

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Wysokość kary uzależniona jest przede wszystkim od zaistniałych okoliczności. Sytuacja materialna osoby zadłużonej także jest brana pod uwagę. Kara pozbawienia wolności jest ostatecznym rozwiązaniem.

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego może grozić:

 • kara grzywny,
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności na okres do 1 roku lub do 2 lat.

Przestępstwo uchylania się od alimentacji – Art. 209. Kodeksu karnego – niealimentacja

§ 1.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Obowiązek płatności z tytułu alimentów jest regulowany przez prawo rodzinne. Nakładany jest on na rodziców, którzy nie mieszkają już z dzieckiem. To działanie ma być zapewnieniem potrzebnych dziecku środków. Dzięki obowiązkowi alimentacyjnemu podopieczny posiada wsparcie finansowe niezależnie od sytuacji i relacji rodziców. Jeżeli jednak opiekun nie uiszcza koniecznych opłat terminowo lub całkowicie uchyla się od obowiązku utrzymania dziecka, drugi rodzic może egzekwować alimenty na drodze sądowej.

Aby egzekwować alimenty należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek.

Należy pamiętać, że wygrana w sądzie nie zawsze oznacza płatności uiszczane regularnie. Jeśli jednak okaże się, że osoba zadłużona nie jest w stanie opłacać alimentów, sąd może ustalić inną formę spłaty zobowiązania lub zastosować środek wymuszający. Nieterminowe realizowanie płatności lub całkowity brak wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego jest poważnym naruszeniem. Może ono skutkować konsekwencjami, takimi jak kara grzywny lub ostatecznie kara pozbawienia wolności dłużnika.

Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Rodzic, na którego został nałożony obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych musi wywiązywać się z niego aż do momentu osiągnięcia przez dziecko samodzielności.

Istnieje kilka wyjątków, które są podstawą do wcześniejszego zawieszenia obowiązku alimentacyjnego. Takie rozwiązanie jest możliwe jeśli zobowiązany do uiszczania płatności rodzic znajduje się w ciężkiej sytuacji, która jest długotrwała np. ciężka choroba. Utrata pracy także może okazać się wystarczającym argumentem do zawieszenia obowiązku alimentacyjnego.

Kolejną podstawą zawieszenia jest brak poszukiwań pracy przez dziecko lub zaniedbanie przez nie obowiązku edukacji. Takie przypadki muszą być rozpatrzone indywidualnie i sprawiedliwie. W niektórych wypadkach możliwe jest również przedawnienie długu alimentacyjnego.

Rekord zadłużeń alimentacyjnych

Według danych pochodzących z BIG InfoMonitor, długi alimentacyjne w Polsce wyniosły w ostatnim roku aż 13,9 mld złotych.

Rekordowym zadłużeniem w 2023 roku jest ojciec pochodzący z Wielkopolski. Niespłacony dług rodzica wynosi aż 867 tysięcy złotych. Obecnie w Polsce prowadzonych jest ponad 600 tysięcy postępowań alimentacyjnych.W przypadku 370 tysięcy z nich, wierzycielem jest Fundusz Alimentacyjny. Należy pamiętać, że statystyki mówią o zgłoszonych dłużnikach, a wielu alimenciarzy nie trafia do rejestru.

Źródła:

Art. 209. KK

https://www.big.pl/

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ula
ula
2023-04-12 16:29:38

Sebastian Spiewakowski Ur. 29.12.1975. obecnie zamieszkały w Świdnicy ul. Puławskiego 53-55/20 tel 696953718 ... Od 12 lat nie płaci alimentów na swoje dziecko... Może się tym zajmijcie

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Świdniku

Szukasz placówki banku BNP Paribas w Świdniku? Poniżej sprawdzisz adresy, numery kontaktowe i szczegółowe dane o ofercie dostępnej w oddziałach w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczka bez BIK w Vanquis Banku

Z uwagi na negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej, spora część społeczeństwa ma utrudniony dostęp do kredytu w Banku. Z tego względu firmy pożyczkowe, które nie weryfikują w BIKu nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem Klientów. Jedną z takich ofert przygotował Vanquis Bank.

author
Dominika Byczek
29 grudnia 2014
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile kosztuje wiza do Chin?

Chiny to egzotyczny kierunek, który jest marzeniem wielu podróżników. Przed wyjazdem trzeba zaplanować kilka rzeczy, między innymi wyrobienie wizy, która potrzebna jest do przekroczenia granicy o przebywania w kraju. Sprawdzamy, ile kosztuje wiza do Chin.

author
Sandra Tessmer
21 maja 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Awaria w Alior Banku

Awaria w Alior Banku. Klienci zgłaszają problemy z zalogowaniem się do bankowości internetowej i mobilnej. Bank pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii. Kiedy problem zostanie rozwiązany? Sprawdzamy.

author
Patryk Byczek
01 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polscy pracownicy najbardziej wydajni w Europie

Na dziesięć tysięcy respondentów z Europy, w badaniu „Okiem europejskich pracowników” wzięło udział tysiąc trzystu pracowników z Polski. Z badania wynika, że nasi rodacy są najbardziej wydajnymi pracownikami na rynku. 

author
Patryk Byczek
20 lutego 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Będą kontrole i kary od sanepidu

Od dzisiaj ruszają wzmożone kontrole GIS. Kontrolerzy pojawią się głównie w galeriach handlowych, restauracjach, hotelach, kinach i salonach kosmetycznych, czyli tam, gdzie obowiązkowo trzeba nosić maseczki. Ich brak może nas kosztować aż 500 zł.

author
Dominika Byczek
10 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj