Niealimentacja

author
Julia Wierciło
31 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Na pierwszy rzut oka uchylanie się od opłacania świadczeń alimentacyjnych jest zwykłym przewinieniem. W praktyce jednak niealimentacja jest przestępstwem, za które dłużnikowi grozi kara. Niezależnie od okoliczności zawarcia umowy dotyczącej płatności, orzeczenia sądowego lub ugody, obowiązek płatności środków przez opiekuna jest wiążący. Sprawdźmy na czym polega niealimentacja, a także jakie kary wiążą się z uchylaniem się od opłacania świadczeń.

Spis treści:

 1. Na czym polega niealimentacja?
 2. Niealimentacja - postawa prawna
 3. Przedawnienie niealimentacji
 4. Kary za niealimentację
Zwiń spis treści

Na czym polega niealimentacja?

Przepisy dotyczące karania alimenciarzy uległy zmianie. Z tego powodu za unikanie wypłaty świadczeń alimentacyjnych, dłużnikom może grozić nawet kara więzienia. Niealimentacja jest poważnym przestępstwem i należy mieć ten fakt na uwadze. Mimo tego, że rozrosła się ona w Polsce na ogromną skalę, wprowadzone obostrzenia mają ograniczyć unikanie wypłaty świadczeń alimentacyjnych przez dłużników.

Niealimentacja to bezprawne i samowolne uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, jaki został nałożony na danego rodzica.

Oznacza to, że niealimentacja ma miejsce w sytuacji, w której opiekun powinien uiszczać świadczenie alimentacyjne na rzecz swojego dziecka, unika on systematycznego płacenia.

Problem niealimentacji może wydawać się mało istotny, jednak w rzeczywistości jest to poważne wyzwanie dla rodziców, którzy wychowują swoje dziecko w pojedynkę. W wielu podobnych przypadkach wynagrodzenie jednego opiekuna nie wystarczy nawet na zapewnienie podstawowych potrzeb danego dziecka.

Ile kosztuje złożenie zawiadomienia i wniosku w sprawie niealimentacji?

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, a także wniosku o ściganie osoby popełniającej przestępstwo jest darmowe.

Niealimentacja - postawa prawna

Dzięki zapisowi w Kodeksie karnym niealimentacja jest przestępstwem. Prawidłowe opłacanie świadczeń alimentacyjnych przez opiekunów, na których nałożony został taki obowiązek, reguluje artykuł 209 Kodeksu karnego, który nosi nazwę „uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego”.

Art.  209. Kodeksu karnego  [Niealimentacja]

§  1.  Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§  3.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§  4.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§  5.  Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Przedawnienie niealimentacji

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, roszczenia związane ze świadczeniami alimentacyjnymi mogą ulec przedawnieniu po upływie trzech lat. Przebieg procedury jest jednak uzależniony od okoliczności. Sprawdźmy jak wygląda przedawnienie w konkretnych przypadkach.

Przedawnienie niealimentacji, w ramach której środki były wypłacane z funduszu alimentacyjnego:

Art. 27 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zwrócić środki, które zostały wypłacone dziecku. Ten typ długu nigdy się nie przedawnia, a egzekucja środków trwa aż do ich odzyskania.

Przedawnienie niealimentacji, w ramach której wypłacanie środków było zasądzone wyrokiem bądź tych, które wynikają z ugody/umowy:

Ten typ przedawnienia następuje po upływie 3 lat, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia. Jeśli postępowanie jest nadal w toku, to czas 3 lat konieczny do osiągnięcia przedawnienia zatrzymuje się.

Należy pamiętać o tym, że jeśli dłużnik zalega z płatnością środków alimentacyjnych dłużej niż przez okres 6 miesięcy, komornik może wpisać go do rejestru dłużników. Jeśli dane osoby, która zalega z płatnościami znajdą się w bazie osób zadłużonych, może mieć ona poważne kłopoty, na przykład z zaciągnięciem zobowiązań finansowych. Jeśli jednak nieobowiązkowy rodzic musi koniecznie pozyskać dodatkowe środki, może on skorzystać z pożyczki bez BIK.

Kary za niealimentację

Ze względu na fakt, iż niealimentacja jest poważnym przestępstwem, dłużnikowi grożą w związku z nim odpowiednie kary. Sprawdźmy czego może spodziewać się osoba, która nie wywiązuje się z nałożonego na nią obowiązku wypłaty alimentów.

Za popełnienie przestępstwa niealimentacji grozi:

 • kara grzywny – jest to płatność, którą osoba zadłużona ma obowiązek zrealizować. Wpłata środków przeznaczona jest na rzecz Skarbu Państwa,
 • kara ograniczenia wolności – taki typ kary realizowany jest na wiele sposobów. Może być to na przykład działalność charytatywna w określonej liczbie godzin i dni lub potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia, które otrzymuje dłużnik alimentacyjny,
 • kara pozbawienia wolności do 1 roku – jest to pozbawienie wolności osoby, która popełniła przestępstwo niealimentacji na okres 1 roku,
 • kara pozbawienia wolności do 2 lat – kara pozbawienia wolności na okres maksymalnie 2 lat jest stosowana w przypadku sytuacji, w której niepłacenie środków alimentacyjnych doprowadziło do niemożliwości zaspokojenia minimalnych potrzeb życiowych.

Niezależnie od wymierzonej dłużnikowi kary, jest ona zapisana w karcie kar skazanego. Zapis może być bardzo kłopotliwy w szczególności dla osób, które poszukują pracy, a warunkiem jej otrzymania jest niekaralność. Pracodawca może poprosić przyszłego pracownika o dostarczenie informacji dotyczącej niekaralności czyli po prostu karnej karty.

Źródła:

https://bip.brpo.gov.pl/

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Przestępstwo niealimentacji występuje w momencie unikania systematycznego płacenia alimentów przez opiekuna, który powinien uiszczać świadczenie alimentacyjne na rzecz swojego dziecka.

W zależności od sytuacji za niealimentację grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Przestępstwo niealimentacji może zgłosić:

 • pełnoletni pokrzywdzony,
 • drugi rodzic lub prawny opiekun,
 • pomoc społeczna,
 • organ, który podejmuje działanie wobec osoby zadłużonej.

Jeśli osoba, która powinna płacić alimenty nie wywiązuje się z tego obowiązku, popełnia ona przestępstwo niealimentacji. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

USA
USA
2021-11-14 17:33:41

Wystarczy wyjechać zagranicę i nie ujawaniać swojego adresu ....poproszą konsulat o pomoc prawną a ten odeśle wniosek ,że nic z tego ,nie ma komu wysłać zaproszenia i koniec sprawy .Art 209 kk to porażka.

Davidlqs
Davidlqs
2021-01-26 12:56:27

coin

Evapqu
Evapqu
2021-01-25 08:15:29

Med

Svetlrab
Svetlrab
2021-01-21 08:48:04

Novyny

Ivanmxz
Ivanmxz
2021-01-19 12:51:24

news

Podobne artykuły

Getin Noble Bank poszukuje inwestora

Getin Noble Bank rozważa połączenie z Idea Bankiem. W związku z tym instytucje poszukują inwestora finansowego, dzięki któremu możliwe byłoby dokapitalizowanie banku powstałego z ewentualnego związania obu banków – możemy przeczytać w komunikacie.

author
Patryk Byczek
14 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Łowiczu

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdzamy placówki i oddziały w Łowiczu – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
08 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Pożyczki bez zaświadczeń Jędrzejów

Poszukujesz pożyczki bez zaświadczeń najbardziej dopasowanej do Twoich wymagań? W rankingu poniżej sprawdź i porównaj pożyczki dostępne w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
10 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt konsolidacyjny Kielce

Jeżeli potrzebujesz odciążenia w spłacaniu zaległych rat zadłużeń, pomocny okazać się może kredyt konsolidacyjny. Maksymalna kwota to nawet 200 000.

author
Aleksandra Gościnna
11 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Szybkie pożyczki Zambrów

Szukasz najtańszej pożyczki w Zambrowie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
09 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pekao poszukuje projektów fintech

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że razem z Huge Tech wystartował z naborem dla nowych startupów oraz spółek technologicznych do akceleratora IDEA Global. Firmy, które zwyciężą w zmaganiach otrzymają dofinansowanie z programu ScaleUp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zrealizowanie pilotażu zgłoszonych projektów. Realizacja odbędzie się we współpracy z Bankiem Pekao. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj