Dla wielu nieświadomych prawa osób uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest zwykłym przewinieniem, za które - co najwyżej - należy się mandat. W rzeczywistości jednak niealimentacja jest przestępstwem, a jej sprawcy mogą trafić za kratki. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 23.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Na czym polega niealimentacja?
2. Podstawa prawna – art. 209 k.k.
3. Przedawnienie niealimentacji.
4. Niealimentacja – kary.

 

 

NA CZYM POLEGA NIEALIMENTACJA?

Niealimentacja to nic innego, jak bezprawne i samowolne uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, jaki został nałożony na danego rodzica. Mówiąc prościej – z niealimentacją mamy do czynienia wtedy, gdy rodzic, który powinien uiszczać świadczenie alimentacyjne na rzecz swojego dziecka, unika systematycznego płacenia.
 

Problem ten, choć dla wielu wydaje się być błahostką, w rzeczywistości jednak jest poważnym problem dla rodziców, którzy samotnie wychowują swe dzieci i którym nie wystarcza pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb ich pociech. 

Niealimentacja w Polsce rozrasta się na ogromną skalę i gdyby nie znaczące zmiany w prawie, jakie zagroziły alimenciarzom srogimi karami, mało która rodzina doczekałaby się sprawiedliwości. W świetle obecnych przepisów prawnych niealimentacja jest jednak poważnym przestępstwem, a jej sprawcy mogą trafić za kratki nawet na 2 lata.

 

PODSTAWA PRAWNA – ART. 209 K.K.

Pojęcie „przestępstwa niealimentacji” zostało oficjalnie i na dobre wprowadzone do języka polskiego dzięki odpowiedniemu zapisowi Kodeksu karnego. 
 

Nad prawidłowym opłacaniem świadczeń alimentacyjnych przez rodziców, na których nałożony został taki obowiązek, czuwa artykuł 209 Kodeksu Karnego, który nosi nazwę „Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego”. 

Nowelizacja kodeksu, jaka weszła w życie wraz z dniem 31. maja 2017 roku, zakłada dwa rodzaje niealimentacji – taką, która dotyczy nieusprawiedliwionego uchylania się od płacenia alimnetów, oraz taką, który w swej konsekwencji spowodowała niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka. Za drugi rodzaj niealimentcji grozi nawet od 2 lat pozbawienia wolności.
 

 

PRZEDAWNIENIE NIEALIMENTACJI

Jak przewiduje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się wraz z upływem trzech pełnych lat. Co istotne, dotyczy do jedynie alimentów na rzecz niepełnoletnich dzieci, ponieważ dorośli potomkowie mogą domagać się zwrócenia im alimentów bez żadnego limitu czasowego – nawet tych sprzed kilkunastu lat. 

Zapis ten reguluje kwestię umorzenia roszczeń pokrzywdzonego do dochodzenia poszczególnych wpływów świadczeń alimentacyjnych, lecz nie przekreśla on jednak ogólnego obowiązku alimentacyjnego, jaki spoczywa na dłużniku. 

Jeśli więc płatnik alimentacyjny zaprzestał uiszczania świadczeń wraz z kwietniem 2017 roku, w kwietniu 2020 roku wygaśnie jego prawo do ubiegania się o ową kwietniową wypłatę alimentów sprzed 3 lat. Pokrzywdzony dalej będzie mógł jednak ubiegać się o wypłacenie wszystkich późniejszych świadczeń, od maja 2017 roku poczynając.
 

 

NIEALIMENTACJA – KARY

Kwestia niealimentacji jest regulowana przepisami Kodeksu karnego, dlatego i wymiar kar, na jakie jej sprawcy mogą być przygotowani, są adekwatne do rangi przestępstwa. 
 

Alimenciarz może liczyć na zatrzymanie przez odpowiedni organ jego prawa jazdy a także na nałożenie grzywny pieniężnej, której wysokość dzienna może jednorazowo wynosić aż 2 000 złotych. 
 

Na tych karach konsekwencje niealimentacji jednak się nie kończą. Osoba, która samowolnie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, może liczyć na ograniczenie wolności, lecz również na jej pozbawienie aż do dwóch lat. 


 

Komentarze (4)