Niezwykle ważną kwestią zarówno dla dłużników alimentacyjnych, jak i dla osób pokrzywdzonych, które posiadają prawo do roszczenia określonej kwoty alimentów, jest sprawa przedawnienia długu alimentacyjnego. Czy polskie prawo przewiduje takie przypadki?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 22.08.2018
Udostępnij:

Jak przewiduje paragraf 1 artykułu 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, roszczenia o świadczenia alimentacyjne w przedawniają się wraz z upływem okresu trzech pełnych lat. Co istotne, dotyczy do jedynie alimentów na rzecz niepełnoletnich dzieci. O sytuacji dzieci dorosłych piszemy poniżej.
 

Powyżej wskazany zapis reguluje kwestię umorzenia prawa krzywdzonego do dochodzenia poszczególnych wpływów świadczeń alimentacyjnych, lecz nie przekreśla on jednak ogólnego obowiązku alimentacyjnego, jaki spoczywa na dłużniku. 

Jeśli więc płatnik alimentacyjny zaprzestał uiszczania świadczeń wraz z kwietniem 2017 roku, w kwietniu 2020 roku wygaśnie jego prawo do ubiegania się o ową kwietniową wypłatę alimentów. Pokrzywdzony dalej będzie mógł jednak ubiegać się o wypłacenie wszystkich późniejszych świadczeń, od maja 2017 roku poczynając.
 

Dostaniesz pieniądze tylko na zaspokojenie bieżących potrzeb
Każdy pokrzywdzony, który wnosi swe powództwo w sprawie nieotrzymania zaległych alimentów, za czas sprzed wniesienia powództwa otrzyma zasądzoną przez sąd jedynie taką sumę pieniędzy, jaka zdaniem organu orzekającego wystarczyłaby na zaspokojenie jego bieżących potrzeb. 
 

Paragraf 2 artykułu 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada także, że w razie konieczności sąd ma prawo do rozłożenia zasądzonej na rzecz pokrzywdzonego sumy pieniędzy na raty – tak, aby dłużnik miał możliwość ich spłacenia. 

Dla każdej osoby, która posiada więc prawo do roszczeń z tytułu niewypłaconych alimentów, oznacza to tyle, że za cały okres sprzed momentu wytoczenia powództwa nie otrzyma ona całości należnych alimentów, lecz tylko tyle, ile sąd uzna za wystarczające do zaspokojenia bieżących potrzeb – a w dodatku może otrzymać tę kwotę w ratach. 

 

Pełnoletność dziecka a okres przedawnienia
O biegu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych, czyli o naliczaniu odpowiedniego czasu na przedawnienie tychże roszczeń, nie mówi się już wtedy, gdy dziecko przestaje podlegać władzy rodzicielskiej, czyli w większości przypadków wtedy, gdy kończy 18 rok życia. 
 

Wraz z symboliczną granicą przekroczenia przez dziecko progu metrykalnej dorosłości bieg przedawnienia roszczeń alimentacyjnych nie ma prawa się już rozpocząć, a każdy rozpoczęty – ulega zawieszeniu. 
 

Oznacza to, że o każdą zaległość alimentacyjną powstałą po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia będzie można się ubiegać nawet po owych 3-latach okresu przedawnienia. Co więcej, 18-latek będzie miał prawo do roszczeń z tytułu długu alimentacyjnego, jaki powstał przed chwilą osiągnięcia przez niego pełnoletności – niezależnie od okresu przedawnienia, a więc zarówno po 2, jak i 8 latach od powstania zobowiązania. 
 

Przedawnienie a trwanie egzekucji komorniczej
Wielu dłużników wychodzi z założenia, że skoro toczona przeciwko im egzekucja komornicza trwa kilka lat, z pewnością uda im się przekroczyć owy próg 3-letniego przedawnienia roszczeń, jaki obowiązuje w przypadku dzieci pozostających pod władzą rodzicielską. 
 

Nic bardziej mylnego. Na mocy paragrafu 2 artykułu 142 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczenia alimentacyjnego ulega bowiem zatrzymaniu na czas prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej. 
 

Dzieje się tak jedynie wtedy, gdy wytoczona przeciwko dłużnikowi egzekucja dotyczy właśnie nieopłaconych zobowiązań alimentacyjnych, a więc wtedy, gdy dług alimentacyjny jest przedmiotem egzekucyjnego postępowania komorniczego.

Komentarze (0)

Gówno warte. To nie jest wytłumaczenie dla normalnego człowieka.