Arbiter Bankowy – jak działa?

Arbiter Bankowy – jak działa?

author
Dominika Byczek
15 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Błędy zdarzają się wszystkim – mogą zdarzyć się także bankom. Jeżeli uważamy, że bank niepoprawnie wykonał swoje czynności lub nie dopełnił swoich obowiązków, ale nasza reklamacja nie została uwzględniona, możemy zwrócić się o pomoc do specjalnej instytucji. Sprawdź, jak działa Arbiter Bankowy i w czym dokładnie może pomóc.

Spis treści:

 1. Czym zajmuje się arbiter bankowy?
 2. Czym nie zajmuje się arbiter bankowy?
 3. Podstawa prawna
 4. Wniosek do arbitra bankowego
 5. Opłata arbitrażowa
 6. Postępowanie arbitrażowe - szczegóły
 7. Arbiter bankowy - kontakt
 8. Skutki prawne orzeczenia Arbitra Bankowego
 9. Kto może zostać Arbitrem Bankowym i kto nim jest obecnie?
Zwiń spis treści

Czym zajmuje się arbiter bankowy?

Arbiter bankowy jest osobą, która ma za zadanie pomóc w problemach konsumenta z bankiem. Jest jednak kilka warunków, które musi spełnić dany spór, by arbiter mógł się nim zająć.

 1. Spór musi zachodzić pomiędzy konsumentem i bankiem (zarówno członkiem Związku Banków Polskich, jak i bankiem niezrzeszonym). Konsumentem w rozumieniu tej zasady jest osoba zawierająca z bankiem umowę nie w celu związanym z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Spór musi dotyczyć roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych.
 3. Spór musi powstać po dniu 1 lipca 2001 roku – po tym dniu musi zostać złożona pierwsza reklamacja.
 4. Wnioskodawca nie prowadzi postępowania reklamacyjnego w banku (zostało one już zakończone).
 5. Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 12 000 zł.
 6. Wartość sporu dotyczącego kredytów hipotecznych nie może przekraczać 20 000 zł.

W przypadku dochodzenia kilku kwot ich wartość jest sumowana i również musi spełniać warunek piąty i szósty. Do kwoty nie wlicza się jednak odsetek i kosztów dodatkowych.

Czym nie zajmuje się arbiter bankowy?

Arbiter bankowy nie podejmuje się spraw:

 • związanych ze świadczeniami Skarbu Państwa,
 • dotyczących książeczek mieszkaniowych,
 • dotyczących kredytów z dopłatami ze środków budżetowych,
 • w sytuacji, gdy w tym samym czasie toczy się postępowanie sądowe,
 • jeżeli ich rozpatrzenie spowodowałoby poważne zakłócenie działania arbitra,
 • w przypadku, gdy przedmiot sprawy wykracza poza kategorie sporów, które są objęte właściwością Arbitra Bankowego.

Podstawa prawna

Podstawą prawną, która zakłada istnienie funkcji Arbitra Bankowego, jest Statut Związku Banków Polskich. Stanowi on Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r.

Artykuł 27

1. Przy Związku działa Arbiter Bankowy na zasadach określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
2. Rada Związku może na wniosek Zarządu powołać Zastępcę Arbitra Bankowego.
3. Koszty działalności Arbitra Bankowego w części niepokrytej z opłat uczestników postępowania ponoszą członkowie Związku na zasadach określonych przez Radę Związku na wniosek Zarządu.

Wniosek do arbitra bankowego

Wniosek musi złożyć sam konsument lub jego pełnomocnik. Dokument może być sporządzony zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej, oczywiście w języku polskim.

Co musi zawierać takie pismo?

 1. Imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania i adres korespondencji.
 2. Numer telefonu i adres e-mail (nieobowiązkowo).
 3. Nazwa, oddział i siedziba banku.
 4. Precyzyjne określenie żądania.
 5. Uzasadnienie żądania.
 6. Dokument, który potwierdza postępowanie reklamacyjne w banku/Oświadczenie konsumenta, że w czasie 30 dni nie otrzymał odpowiedzi z banku na reklamację.
 7. Podpis konsumenta.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można przesłać w formie elektronicznej lub drogą listowną.

Adres elektroniczny: [email protected]

Adres stacjonarny: BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa

Opłata arbitrażowa

Złożenie wniosku do arbitra bankowego jest bezwzględnie obciążone opłatą w wysokości 50 zł. Opłata ta może zostać obniżona jedynie w sytuacji, w której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł – wtedy opłata za taki wniosek maleje do 20 zł. Opłata musi być wpłacona drogą elektroniczną na rachunek Arbitra Bankowego. Jeżeli kwota nie zostanie wpłacona przed dostarczeniem wniosku, nie zostanie on przyjęty.

Wraz z wniesieniem wniosku konsument musi uiścić opłatę przekazem (przelewem) na rachunek Arbitra Bankowego. Podajemy szczegóły do przelewu (stan na dzień 1.01.2023):

 • numer rachunku: 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120,
 • PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa.

W takiej sytuacji bank jest zobowiązany do całkowitego zwrotu kosztu opłaty arbitrażowej konsumentowi.

W takiej sytuacji Biuro Arbitra jest zobowiązane do zwrotu połowy kosztu opłaty arbitrażowej konsumentowi.

W takiej sytuacji opłata nie jest zwracana konsumentowi.

W takiej sytuacji Biuro Arbitra jest związane do zwrotu połowy wniesionej opłaty arbitrażowej konsumentowi.

Postępowanie arbitrażowe - szczegóły

Orzeczenie Arbitra Bankowego musi zostać wydane w czasie 90 dni od złożenia wniosku. Wydłużenie tego czasu może nastąpić tylko w przypadku nadzwyczaj skomplikowanego sporu. Orzeczenie, które wyda Arbiter Bankowy, jest całkowicie ostateczne dla banków. Banki muszą wykonać orzeczenie w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania wypisu orzeczenia.

Arbiter bankowy - kontakt

Adres: 
BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI
ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa

E-mail:
[email protected]

Mapa dojazdu:  

Skutki prawne orzeczenia Arbitra Bankowego

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wszczęcie postępowania arbitrażowego zawsze zawiesza bieg roszczeń – aż do czasu zakończenia postępowania. Wydane w roku postępowania orzeczenie Arbitra Bankowego jest dla banku ostateczne. Nie można się od niego odwołać i go podważyć. Bank jest w obowiązku wykonać orzeczenie Arbitra Bankowego maksymalnie w ciągu 14 dni.

Jeżeli konsument nie jest zadowolony z orzeczenia Arbitra Bankowego, może jeszcze skierować się na drogę sądową – wystąpić z tożsamym żądaniem do sądu powszechnego.

Kto może zostać Arbitrem Bankowym i kto nim jest obecnie?

Arbiter Bankowy i jego zastępca powoływani są na czteroletnią kadencję przez Radę Związku Banków Polskich. Osoby powoływane są wybierane spośród osób, które spełniają szereg warunków: 

 • posiadają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • co najmniej przez 7 lat zajmowali stanowisko sędziego lub wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego,
 • wyróżniają się wysokim autorytetem moralnym,
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Obecnie funkcję Arbitra Bankowego pełni Katarzyna Marczyńska, która jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”  Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w sądownictwie. Funkcję Zastępcy Arbitra Bankowego pełni natomiast Jolanta Potocka – również absolwentka tego samego Wydziału Prawa, będąca obecnie radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w bankowości.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Arbiter Bankowy to instytucja, która zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy konsumentami a bankami. Z pomocy Arbitra Bankowego korzystają najczęściej osoby, które czują się oszukane przez bank. Jeżeli Arbiter Bankowy przyzna im rację, bank jest zobowiązany np.: do zwrócenia pieniędzy konsumentowi (przykład w zakresie roszczeń pieniężnych).

Pismo trzeba napisać według wzoru. Musimy w nim zawrzeć przede wszystkim swoje dane oraz opis przedmiotu sporu i nasze oczekiwania. Warto do wniosku załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające nasze roszczenia, np.: umowę z bankiem czy korespondencję.

Orzeczenia Arbitra Bankowego są ostateczne dla banku. Bank nie może odwołać się od orzeczenia arbitra. Klientowi natomiast przysługuje prawo skierowania sprawy dalej do sądu w celu ponownego rozpatrzenia.

Aby zostać Arbitrem Bankowym, trzeba spełnić szereg wymagań i zostać wybranym przez Radę Związku Banków Polskich.

Obecnie funkcję Arbitra Bankowego pełni Katarzyna Marczyńska, a funkcję Zastępcy Arbitra Bankowego pełni Jolanta Potocka.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Danuta
Danuta
2023-03-17 16:53:34

Arbiter Bankowy nie broni interesów Konsumentów, Klientów Banku. Pomimo dostarczenia dowodów przez Klienta Banku , ignoruje je i odrzuca wniosek. Nie żąda dowodów od Banku, wierzy na słowo. Arbiter Bankowy broni interesów Banku Szkoda czasu i pieniędzy. Tu nie znajdziesz sprawiedliwości.

2020-08-15 14:48:59

Prosze o definicje "podpisu konsumenta". Czy osoba upowazniona do mojego konta moze podpisac wniosek a jesli nie to dokladnie jaki podpis jest potrzebny (fax, elektroniczny lub orginalny dlugopisem). Mieszkam za granica i prosze o odpowiedz. Dziekuje

Krystyna Krotoska
Krystyna Krotoska
2020-03-17 08:01:10

W jaki sposób złożyc wniosek / czy jest specjalny druk. / jak zapłacić . Czy mogę złożyć wniosek w imieniu mojego chorego brata?

Podobne artykuły

Promocja: „Złap kontakt z miastem” w Raiffeisen Polbanku

Raiffeisen Polbank przygotował bardzo ciekawą promocję, skierowaną do nowych i obecnych Klientów instytucji. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy w jak najbardziej kreatywny sposób odpowiedzieć na pytania konkursowe. Promocja trwa do 23 września 2018 roku.

author
Patryk Byczek
29 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Kłobuck

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Kłobucku – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
23 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Zambrowie

Profi Credit to druga największa firma pożyczkowa w Polsce. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 25 000 zł, a wszystkie formalności możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Sprawdzamy, czy Profi Credit ma placówkę w Zambrowie.

author
Dominika Byczek
12 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Getin Bank wyróżniony za wysokiej jakości zdalną obsługę Klienta

Getting Bank poinformował w komunikacie prasowym, że portal mojebankowanie.pl kolejny raz przyznał instytucji tytuł lidera jakości obsługi w kanałach zdalnych uzyskując wynik powyżej 80%. Pierwsza fala tegorocznej edycji badania Instytucja Roku oceniała jak obsługiwani są Klienci, którzy interesują się kredytem gotówkowym. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
30 czerwca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki bez zaświadczeń Mońki

Szukasz pożyczki, która nie wymaga organizowania sterty zbędnych dokumentów? Jeżeli tak, sprawdź poniższy ranking pożyczek bez zaświadczeń dla miasta Mońki.

author
Patryk Byczek
12 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Biłgoraju

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Biłgoraju – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
30 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj