Arbiter Bankowy – jak działa?

Arbiter Bankowy – jak działa?

author
Dominika Sobieraj
17 sierpnia 2018
Błędy zdarzają się wszystkim - mogą zdarzyć się także bankom. Jeżeli uważamy, że bank niepoprawnie wykonał swoje czynności lub nie dopełnił swoich obowiązków, ale nasza reklamacja nie została uwzględniona, możemy zwrócić się o pomoc do specjalnej instytucji. Sprawdź, jak działa Arbiter Bankowy i w czym dokładnie może pomóc. 

Spis treści:
1. Czym zajmuje się arbiter bankowy?
2. Czym nie zajmuje się arbiter bankowy?
3. Podstawa prawna.
4. Wniosek do Arbitra Bankowego.
5. Opłata arbitrażowa.
6. Postępowanie arbitrażowe – szczegóły.

7. Bankowy Arbiter – kontakt. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ARBITER BANKOWY?

Arbiter bankowy jest osobą, która ma za zadanie pomóc w problemach konsumenta z bankiem. Jest jednak kilka warunków, które musi spełnić dany spór, by arbiter mógł się nim zająć.

1. Spór musi zachodzić pomiędzy konsumentem i bankiem (zarówno członkiem Związku Banków Polskich, jak i bankiem niezrzeszonym). Konsumentem w rozumieniu tej zasady jest osoba zawierająca z bankiem umowę nie w celu związanym z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Spór musi dotyczyć roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych.
3. Spór musi powstać po dniu 1 lipca 2001 roku – po tym dniu musi zostać złożona pierwsza reklamacja.
4. Wnioskodawca nie prowadzi postępowania reklamacyjnego w banku (zostało one już zakończone).
5. Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 12 000 zł.
6. Wartość sporu dotyczącego kredytów hipotecznych nie może przekraczać 20 000 zł.

W przypadku dochodzenia kilku kwot ich wartość jest sumowana i również musi spełniać warunek piąty i szósty. Do kwoty nie wlicza się jednak odsetek i kosztów dodatkowych.


 

CZYM NIE ZAJMUJE SIĘ ARBITER BANKOWY?

Arbiter bankowy nie podejmuje się spraw:
– związanych ze świadczeniami Skarbu Państwa,
– dotyczących książeczek mieszkaniowych,
– dotyczących kredytów z dopłatami ze środków budżetowych,
– w sytuacji gdy w tym samym czasie toczy się postępowanie sądowe,
– jeżeli ich rozpatrzenie spowodowałoby poważne zakłócenie działania arbitra,

– w przypadku, gdy przedmiot sprawy wykracza poza kategorie sporów, które są objęte właściwością Arbitra Bankowego.


 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną, która zakłada istnieje funkcji Arbitra Bankowego, jest Statut Związku Banków Polskich. Stanowi on Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. 

Artykuł 27
1. Przy Związku działa Arbiter Bankowy na zasadach określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
2. Rada Związku może na wniosek Zarządu powołać Zastępcę Arbitra Bankowego.
3. Koszty działalności Arbitra Bankowego w części niepokrytej z opłat uczestników postępowania ponoszą członkowie Związku na zasadach określonych przez Radę Związku na wniosek Zarządu.


 

WNIOSEK DO ARBITRA BANKOWEGO

Wniosek musi złożyć sam konsument lub jego pełnomocnik. Dokument może być sporządzony zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej, oczywiście w języku polskim. 

Co musi zawierać takie pismo?

1. Imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania i adres korespondencji.
2. Numer telefonu i adres e-mail (nieobowiązkowo).
3. Nazwa, oddział i siedziba banku.
4. Precyzyjne określenie żądania.
5. Uzasadnienie żądania.
6. Dokument, który potwierdza postępowanie reklamacyjne w banku/Oświadczenie konsumenta, że w czasie 30 dni nie otrzymał odpowiedzi z banku na reklamację.
7. Podpis konsumenta.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można przesłać w formie elektronicznej lub drogą listowną.
Adres elektroniczny: [email protected]
Adres stacjonarny: BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa


 

OPŁATA ARBITRAŻOWA

Złożenie wniosku do arbitra bankowego jest bezwzględnie obciążone opłatą w wysokości 50 zł. Opłata ta może zostać obniżona jedynie w sytuacji, w której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł – wtedy opłata za taki wniosek maleje do 20 zł. Opłata musi być wpłacona drogą elektroniczną na rachunek Arbitra Bankowego. Jeżeli kwota nie zostanie wpłacona przed dostarczeniem wniosku, nie zostanie on przyjęty. 

Co z opłatą, gdy Arbiter Bankowy wygra spór?
W takiej sytuacji bank jest zobowiązany do całkowitego zwrotu kosztu opłaty arbitrażowej konsumentowi. 

Co z opłatą, gdy Arbitrowi uda się wynegocjować ugodę?
W takiej sytuacji Biuro Arbitra jest zobowiązane do zwrotu połowy kosztu opłaty arbitrażowej konsumentowi. 

Co z opłatą, gdy konsument cofnie wniosek?
W takiej sytuacji opłata nie jest zwracana konsumentowi. 

Co z opłatą, gdy Arbiter Bankowy odmówi rozpatrzenia sprawy?
W takiej sytuacji Biuro Arbitra jest związane do zwrotu połowy wniesionej opłaty arbitrażowej konsumentowi. 


 

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE – SZCZEGÓŁY

Orzeczenie Arbitra Bankowego musi zostać wydane w czasie 90 dni od złożenia wniosku. Wydłużenie tego czasu może nastąpić tylko w przypadku nadzwyczaj skomplikowanego sporu. 

Orzeczenie, które wyda Arbiter Bankowy, jest całkowicie ostateczne dla banków. Banki muszą wykonać orzeczenie w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania wypisu orzeczenia.


 

BANKOWY ARBITER – KONTAKT

Adres: 
BANKOWY ARBITRAŻ KONSUMENCKI
ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa

E-mail:
[email protected]

Mapa dojazdu: 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2020-08-15 14:48:59

Prosze o definicje "podpisu konsumenta". Czy osoba upowazniona do mojego konta moze podpisac wniosek a jesli nie to dokladnie jaki podpis jest potrzebny (fax, elektroniczny lub orginalny dlugopisem). Mieszkam za granica i prosze o odpowiedz. Dziekuje

Krystyna Krotoska
Krystyna Krotoska
2020-03-17 08:01:10

W jaki sposób złożyc wniosek / czy jest specjalny druk. / jak zapłacić . Czy mogę złożyć wniosek w imieniu mojego chorego brata?

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Wschowa
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
22 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Wschowa

KredytOK w Chojnicach
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
28 stycznia 2017

KredytOK w Chojnicach

Chwilówki Starachowice
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
25 marca 2022

Chwilówki Starachowice

Blik dostępny w Credit Agricole
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2018

Blik dostępny w Credit Agricole

Ranking kredytów konsolidacyjnych – październik 2019
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
04 października 2019

Ranking kredytów konsolidacyjnych – październik 2019

Porównaj