Usunięcie danych z BIG

Usunięcie danych z BIG

autor wpisu
Dorota Cholewicka
20 stycznia 2023

Biura Informacji Gospodarczej to coraz bardziej popularne narzędzie tzw. miękkiej windykacji. Wpis do rejestru dłużników znacznie obniża wiarygodność finansową danej osoby i zmniejsza szanse uzyskania pożyczki lub kredytu. Sprawdź, kiedy można usunąć dane z BIG.

Spis treści:

 1. Biuro Informacji Gospodarczej - co to jest?
 2. Kiedy wierzyciel musi zgłosić dłużnika do BIG?
 3. Aktualizacja lub usunięcie informacji gospodarczej
 4. Co się dzieje, gdy wierzyciel sprzedał wierzytelność?
 5. Aktualizacja lub usunięcie danych z BIG - co może zrobić dłużnik?
 6. Usunięcie informacji przez Biuro Informacji Gospodarczej
Zwiń spis treści

Biuro Informacji Gospodarczej - co to jest?

BIG to instytucja działająca w moc Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, jak również udzielanie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia.

Jest to tak naprawdę rejestr, w którym umieszczane są dane dotyczące wiarygodności płatniczej Klientów, kontrahentów, dostawców, partnerów biznesowych określonej grupy przedsiębiorców. Każda osoba mająca problem ze spłatą, np. pożyczki na raty lub kredytu gotówkowego bądź opłacenia faktury może zostać odnotowana w BIG, gdy zostanie zgłoszona przez wierzyciela. Wówczas, gdy konsument będzie się starać o uzyskanie finansowania (na przykład chwilówki lub kredytu online), czy też będzie chciał zakupić na raty sprzęt RTV, uzyska decyzję odmowną.

Kiedy wierzyciel musi zgłosić dłużnika do BIG?

Dane o nieuiszczonych zobowiązaniach ma prawo przekazać do BIG-u każda osoba, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków, o których stanowią przepisy. Oznacza to, iż nie tylko banki, ubezpieczyciele, SKOK-i, pośrednicy kredytowi czy spółdzielnie, mają takie uprawnienia. Nie należy pominąć faktu, iż informacje do BIG-u mogą przekazywać podmioty w celu ich ujawnienia, które mają zawartą z Biurem stosowną umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Umowa taka jest zawsze sporządzana na piśmie pod rygorem nieważności.

Zgodnie z ustawą, wierzyciel może przekazać do Biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione następujące warunki:

 1. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
 2. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do Biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
 3. Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej).

Z kolei, wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
 2. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym o ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
 3. Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Aktualizacja lub usunięcie informacji gospodarczej

Ustawodawca jasno wskazuje sytuacje, w których wierzyciel musi zgłosić do BIG aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej. Wierzyciel występuje do biura niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o:

– uregulowaniu długu, częściowo lub całkowicie,

– wygaśnięciu zobowiązania,

– odzyskaniu przez osobę uprawnioną dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

– nieprawdziwości informacji gospodarczej,

– zmianie innych informacji gospodarczych.

W 2 ostatnich przypadkach wierzyciel jest zobowiązany do kontaktu z Biurem, tylko wtedy, jeżeli powziął wiarygodną informację. Trudno wyrokować, co ustawodawca miał na myśli. Niewątpliwie dłużnikowi będzie trudniej udowodnić zaniechanie wierzyciela, który nie przekazał do Biura, iż informacja gospodarcza jest nieprawdziwa.

Co się dzieje, gdy wierzyciel sprzedał wierzytelność?

Dawny wierzyciel informuje Biuro o sprzedaży wierzytelności. Jest do tego zobowiązany, gdyż jest to zmiana innej informacji gospodarczej. Jeżeli nowy wierzyciel, w ciągu 14 dni nie dokona aktualizacji danych, informacja gospodarcza zostaje usunięta.

Aktualizacja lub usunięcie danych z BIG - co może zrobić dłużnik?

W zakresie aktualizacji lub usunięcia danych dłużnik nie ma wielu bezpośrednich możliwości działania. Oczywiście uregulowanie zobowiązania lub zauważenie pomyłki ma doniosłe skutki prawne. Dłużnik jednak musi złożyć wniosek do wierzyciela. Jeżeli wierzyciel otrzyma stosowny wniosek od dłużnika, jest zobowiązany do aktualizacji lub usunięcia danych w Biurze. Dłużnik może również złożyć wniosek do wierzyciela o poinformowanie innych przedsiębiorców o aktualizacji lub usunięcia danych w biurze. W ten sposób dłużnik może poprawić swoją sytuację w oczach przedsiębiorców, którzy szukali informacji o dłużniku w Biurze jeszcze przed aktualizacją/usunięciem danych.

Ustawodawca przewidział karę grzywny do 30 000 złotych, wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili na czas wniosku o aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej lub podali nieprawdziwą informację gospodarczą.

Usunięcie informacji przez Biuro Informacji Gospodarczej

BIG usuwa informację gospodarczą:

 1. na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;
 2. przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro;
 3. przekazaną przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa;
 4. przekazaną przez wierzyciela, który został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;
 5. dotyczącą posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;
 6. na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;
 7. na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;
 8. po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Dorota mattes
Dorota mattes
2020-06-04 22:13:17

Spalcilam.zadluzenie i nadal widnieje na liście big do kogo może się zgłosić o wykreślenie proszę odp. Na maila [email protected] skoro są kary to ktoś musi zapłacić dłużnik musiałby zapłacić karę A wierzycielowi ma umknąć niby dlaczego

Marcin Szewczyk
Marcin Szewczyk
2020-05-11 19:53:34

Witam Serdecznie, zadłużenie w firmie telekomunikacjyjnej zostało uregulowane przez firmę komornicza ok pół roku temu. Mimo braku zadłużenie dalej widnieje w Big. Co powinienem zrobić?

Marcin szreder
Marcin szreder
2019-03-15 11:53:37

Proszę o kontakt 572 615 390

Joanna
Joanna
2018-09-06 07:54:45

A jak to jest z usuwaniem zapytań w infoMonitorze BIG?

Podobne artykuły

UOKiK wygrywa z Intrum Justitia
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
31 października 2013

UOKiK wygrywa z Intrum Justitia

Pekao z nową ofertą dla Ukraińców
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
29 czerwca 2018

Pekao z nową ofertą dla Ukraińców

Polacy marzą o Mercedesie
Wpisy
author
Aneta Jankowska
13 lipca 2018

Polacy marzą o Mercedesie

Nowe waluty w kantorze Alior Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 lutego 2019

Nowe waluty w kantorze Alior Banku

Lombardy w Poznaniu
Lombardy
author
Patryk Byczek
10 grudnia 2022

Lombardy w Poznaniu

Kasa Stefczyka Września
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 października 2020

Kasa Stefczyka Września

Porównaj