Biura Informacji Gospodarczej to coraz bardziej popularne narzędzie tzw. miękkiej windykacji. Świadomość współpracy wierzyciela z Biurem ma stanowić dodatkową motywację dla dłużnika, by uregulować dług. Aktualnie działają aktualnie 3 Biura Informacji Gospodarczej (szczegóły dostępne we wcześniejszym artykule). Podstawa prawna działalności Biur to ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530). Dziś zajmijmy się zagadnieniem „usunięcia danych z BIG”.

Autor: Maciej Stańko
Dodano: 11.04.2013
Udostępnij:

Obowiązki wierzyciela

Ustawodawca jasno wskazuje sytuacje, w których wierzyciel musi zgłosić do Biura aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej. Wierzyciel występuje do biura niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o:

– uregulowaniu długu, częściowo lub całkowicie

– wygaśnięciu zobowiązania

– odzyskaniu przez osobę uprawnioną dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona

– nieprawdziwości informacji gospodarczej

– zmianie innych informacji gospodarczych

W 2 ostatnich przypadkach wierzyciel jest zobowiązany do kontaktu z Biurem, tylko wtedy, jeżeli powziął wiarygodną informację. Trudno wyrokować, co ustawodawca miał na myśli. Niewątpliwie dłużnikowi będzie trudniej udowodnić zaniechanie wierzyciela, który nie przekazał do Biura, iż informacja gospodarcza jest nieprawdziwa.

Wierzyciel sprzedał wierzytelność. Co teraz ?

Dawny wierzyciel informuje Biuro o sprzedaży wierzytelności. Jest do tego zobowiązany, gdyż jest to zmiana innej informacji gospodarczej. Jeżeli nowy wierzyciel, w ciągu 14 dni nie dokona aktualizacji danych, informacja gospodarcza zostaje usunięta.

Jakie możliwości działania ma dłużnik?

W zakresie aktualizacji lub usunięcia danych dłużnik nie ma wielu bezpośrednich możliwości działania. Oczywiście uregulowanie zobowiązania lub zauważenie pomyłki ma doniosłe skutki prawne. Dłużnik jednak musi złożyć wniosek do wierzyciela. Jeżeli wierzyciel otrzyma stosowny wniosek od dłużnika, jest zobowiązany do aktualizacji lub usunięcia danych w Biurze. Dłużnik może również złożyć wniosek do wierzyciela o poinformowanie innych przedsiębiorców o aktualizacji lub usunięcia danych w biurze. W ten sposób dłużnik może poprawić swoją sytuację w oczach przedsiębiorców, którzy szukali informacji o dłużniku w Biurze jeszcze przed aktualizacją/usunięciem danych.

Wkrótce stosowne wnioski będą bezpłatnie dostępne w naszej bazie pism i wniosków.

Kary

Ustawodawca przewidział karę grzywny do 30 000 złotych, wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili na czas wniosku o aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej lub podali nieprawdziwą informację gospodarczą.

Usunięcie informacji przez Biuro Informacji Gospodarczej:

BIG usuwa informację gospodarczą:

1) na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;

2) przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro;

3) przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa;

4) przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;

5) dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;

6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;

7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

8) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Komentarze (4)

Spalcilam.zadluzenie i nadal widnieje na liście big do kogo może się zgłosić o wykreślenie proszę odp. Na maila [email protected] skoro są kary to ktoś musi zapłacić dłużnik musiałby zapłacić karę A wierzycielowi ma umknąć niby dlaczego

Marcin Szewczyk, 11 maja 2020 o 19:53

Witam Serdecznie, zadłużenie w firmie telekomunikacjyjnej zostało uregulowane przez firmę komornicza ok pół roku temu. Mimo braku zadłużenie dalej widnieje w Big.
Co powinienem zrobić?

Marcin szreder, 15 marca 2019 o 11:53

Proszę o kontakt 572 615 390

A jak to jest z usuwaniem zapytań w infoMonitorze BIG?