zadluzenia.com
zamknij

Zgoda ogólna i zgoda indywidualna

Przypomnijmy zagadnienie wyrażenia/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego. Zgoda kierowana jest do instytucji finansowej (Banku lub SKOKu), bądź do instytucji gromadzącej informacje o zobowiązaniach kredytowych, czyli do Biura Informacji Kredytowej S.A. Wyróżniamy zgodę ogólną oraz zgodę indywidualną.

 

Zgoda ogólna

 

Oświadczenie o wyrażeniu lub cofnięciu zgody ogólnej wysyłamy do Biura Informacji Kredytowej S.A. Wzór oświadczenia znajdziecie na portalu Zadluzenia.com w tym miejscu. Wyrażenie zgody ogólnej spowoduje następujący skutek: informacje o wszystkich zobowiązaniach, tj. jeszcze nie powstałych, trwających oraz wygasłych będą przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania. Innymi słowy każdy bank/SKOK składający zapytanie do BIKu będzie widział wszystkie nasze zobowiązania.

 

Jeżeli wyrazimy zgodę ogólną, a następnie nabywając kolejny produkt kredytowy, nie wyrazimy zgody indywidualnej, przetwarzane będą informacje o wszystkich wygasłych zobowiązaniach oprócz tego jednego, do którego nie wyraziliśmy zgody. Każdy bank/skok składający zapytanie do BIKU nie będzie zatem widział wszystkich zobowiązań. To jedyne zobowiązanie, po wygaśnięciu będzie przetwarzane tylko dla celów statystycznych, czyli w sekcji niewidocznej dla instytucji finansowych.


Wyrażenie zgody ogólnej jest wygodnym sposobem na budowanie wiarygodności kredytowej. Sprawdza się szczególnie wobec kredytobiorców sumiennie regulujących zobowiązania oraz wobec kredytobiorców, którzy oczekują w przyszłości sumiennego regulowania zobowiązań.

 

Analogicznie odwołanie zgody ogólnej jest wygodnym sposobem na poprawę wiarygodności kredytowej dla kredytobiorców, którzy przy każdym zobowiązaniu mieli problemy z dotrzymaniem terminów spłat.

 

Informacje o zgodzie ogólnej znajdziemy w początkowej części raportu:

 

 


Uwaga: statusy zgody ogólnej mogą być mylące:
 

a) zgoda nieudzielona– należy rozumieć, jako niepodjęcie decyzji


b) zgoda ogólna odwołana– sprzeciw, cofnięcie decyzji o udzieleniu zgody


c) zgoda udzielona– udzielenie zgody ogólnej

 

 

Zgoda indywidualna

 

Oświadczenie o wyrażeniu lub cofnięciu zgody indywidualnej wysyłamy do konkretnej instytucji finansowej, z którą zawarliśmy umowę kredytową. Może się zdarzyć, że decyzję podejmiemy podczas podpisywania umowy, kiedy na ostatniej stronie będziemy podpisywać stosowną klauzulę. Banki/SKOKi mają różną strukturę dokumentacji, więc powyższa klauzula może być przykładowo umieszczona na odrębnym dokumencie. Decyzję możemy zmienić w każdej chwili trwania zobowiązania, również po jego wygaśnięciu.

 

Wyrażenie lub cofnięcie zgody indywidualnej dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, konkretnego zobowiązania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zorientować się, gdzie wyraziliśmy lub odwołaliśmy zgodę, stosowną informację znajdziemy na raporcie BIK. Zarówno informacja ustawowa jak i płatne raporty BIK PLUS zawierają „historię” wyrażania zgód.

 

Informacje o zgodzie indywidualnej stanowią jeden z końcowych podsegmentów segmentu DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH. Każdy rachunek kredytowy zawiera m.in. podsegment informujący o zgodzie indywidualnej.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY