Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że dochód netto na osobę wynoszący 1467 złotych miesięcznie wystarcza, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe przez jeden miesiąc.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.06.2018
Udostępnij:

Mowa o opłaceniu mieszkania, uregulowania wszelkich należności za media, wyżywienia i funkcjonowania w społeczeństwie. Obliczona przez CBOS kwota nie uwzględnia jednak jakichkolwiek oszczędności. Aby przeżyć na wyższym poziomie, potrzeba oczywiście wyższego wynagrodzenia. 

Standardy życia
 

Wyliczenia CBOS mówią, że aby przeżyć życie na:
 

 • średnim poziomie potrzeba 2317 złotych netto,

 • wysokim poziomie potrzeba 3605 złotych netto.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziły, że średnie wynagrodzenie miesięczne w ubiegłym roku wynosiło 1598 złotych. Jest to kwota nieco wyższa od tej, która pozwala na zaspokojenie potrzeb podstawowych. Według Małgorzaty Omyły-Rudzkiej, która przygotowała opracowanie badania, „…im wyższy poziom zaspokojenia potrzeb omawiali respondenci, tym większa była rozpiętość podawanych przez nich dochodów oraz ich rozproszenie”.


 

ASPIRACJE POLAKÓW

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło również, jakimi kwotami chcieliby dysponować w życiu Polacy, aby zapewnić sobie życie na poszczególnych poziomach. Kwoty różnią się w zależności od osób w gospodarstwach domowych.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe
 

 • zaspokojenie potrzeb podstawowych – 2024 złote

 • życie na średnim poziomie – 2944 złote

 • życie dostatnie – 4081 złotych

Dwuosobowe gospodarstwo domowe
 

 • zaspokojenie potrzeb podstawowych – 3289 złotych

 • życie na średnim poziomie – 4879 złotych

 • życie dostatnie – 6485 złotych

Trzyosobowe gospodarstwo domowe
 

 • zaspokojenie potrzeb podstawowych – 3851 złotych

 • życie na średnim poziomie – 5881 złotych

 • życie dostatnie – 8549 złotych

Czteroosobowe gospodarstwo domowe
 

 • zaspokojenie potrzeb podstawowych – 4029 złotych

 • życie na średnim poziomie – 6448 złotych

 • życie dostatnie – 8873 złote

Warto zaznaczyć, że z każdym przeprowadzanym badaniem okazuje się, że wymagania zarobkowe Polaków gwałtownie rosną.
 

Komentarze