Nowe narzędzie do walki z Dłużnikami

Nowe narzędzie do walki z Dłużnikami

autor wpisu
Maciej_Stanko
18 lipca 2013

W czerwcu 2013 Grupa Kruk uruchomiła unikatowy na polskim rynku serwis internetowy VERIF.pl. Dedykowany jest on sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy mogą sprawdzić informacje na temat swoich przyszłych, potencjalnych kontrahentów.

VERIF.PL to połączenie usług weryfikacji informacji, prewencji oraz windykacji. Jego główną rolą jest zapewnianie przedsiębiorcom bezpieczeństwa i ochrony przed nierzetelnymi firmami czy kontrahentami. A wszystko to dzięki połączeniu kompleksowej weryfikacji firm, wywiadowni gospodarczej, narzędzi prewencyjnych i wspierających skuteczne odzyskiwanie należności.

Serwis VERIF.PL integruje bazy danych zawierające informacje na temat przedsiębiorców i jednoosobowych działalności gospodarczych z:

– Krajowego Rejestru Sądowego

– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

– Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

– Giełdy Wierzytelności VERIF.PL

– Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti Polska.

Korzystanie z VERIF.PL
Przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech opcji współpracy z serwisem VERIF.PL. Może z niego korzystać bezpłatnie  jako anonimowy użytkownik lub jako użytkownik zarejestrowany. Może również zawrzeć umowę o współpracy z opcją korzystania z przedpłaty w formie pre-paid, bądź umowę o współpracy na abonament.

Sprawdź, czy jesteś w bazie dłużników ERIF.

Niezarejestrowany użytkownik może bez ograniczeń sprawdzać obecność jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów i osób zarejestrowanych w KRS i CEiDG. Otrzyma również informację, czy na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL znajdują się ogłoszenia dotyczące sprzedaży zaległych wierzytelności danego podmiotu.
Natomiast zarejestrowany użytkownik, poza wyżej wymienionymi usługami, może skorzystać także z monitoringu danej firmy w bazie danych KRS oraz na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.

Liczba monitorowanych podmiotów nie podlega ograniczeniom ilościowym, a dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość zmonitorowania własnej działalności oraz zakupu raportów Wywiadowni Gospodarczej Info Veriti Polska.

Użytkownicy serwisu, którzy podpiszą umowę o współpracy, otrzymują nieograniczony dostęp do narzędzi prewencyjnych oraz narzędzi skutecznie wspierających proces windykacji należności. Mogą na przykład bezpłatnie dopisywać swoich dłużników do bazy danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. oraz na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL.

Każdy przedsiębiorca może także zamówić odpłatną spersonalizowaną pieczęć prewencyjną oraz jej elektroniczną wersję do wykorzystania w internecie. Pełni ona funkcję informacyjną o możliwości przekazania ewentualnego zadłużenia do Rejestru Dłużników ERIF lub wystawienia go na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL w przypadku, gdy klient zalega z uregulowaniem płatności.

W pakietach dodatkowych bezpłatną usługą jest również wpisywanie pozytywnych informacji o kontrahencie, działalności gospodarczej, czy firmie współpracującej. Takie informacje potwierdzą rzetelność firmy, a tym samym zachęcą do zawierania współpracy z uczciwymi, stabilnie prosperującymi podmiotami.

Dla kogo skierowany jest VERIF.PL?
Usługi dostępne w serwisie VERIF.PL skierowane są głównie do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To narzędzie dla rozważnie działających przedsiębiorców, które przed rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami chcą sprawdzić ich sytuację finansowo-prawną, a co za tym idzie – wiarygodność i rzetelność swoich potencjalnych kontrahentów lub klientów.

VERIF.PL to dla przedsiębiorców pewne źródło dostępnych informacji o konkretnych firmach, czy podmiotach gospodarczych. W zależności od potrzeb, każdy użytkownik może wybrać odpowiedni wariant współpracy. Chcemy, aby dzięki VERIF.PL przedsiębiorcy mieli w jednym miejscu możliwość korzystania z kilku narzędzi, które dotychczas były dostępne dla dużych przedsiębiorstw.

Co równie ważne, opłata za korzystanie z tych rozwiązań jest atrakcyjna i dobrze dopasowana do możliwości firm z sektora MŚP, a warunki współpracy są przejrzyste  – mówi Agnieszka Stawarz, członek  zarządu ERIF Business Solutions Sp. z o.o., która prowadzi serwis VERIF.pl.

Źródło: www.verif.pl

Etykiety: VERIF.PL, Grupa KRUK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Rawie Mazowieckiej
Oddziały
author
Patryk Byczek
28 lipca 2019

Credit Agricole w Rawie Mazowieckiej

Santander Bank Polska w Prudniku
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Prudniku

mBank placówki w Przemyślu
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019

mBank placówki w Przemyślu

ING Bank Śląski w Cieszynie
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Cieszynie

BGK wierzy, że plan finansowy 2020 można osiągnąć
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
06 września 2019

BGK wierzy, że plan finansowy 2020 można osiągnąć

Porównaj