ERIF – co to jest?

ERIF – co to jest?

autor wpisu
Julia Wierciło
29 maja 2023

ERIF jest jedną z instytucji, która zbiera dane dotyczące zadłużeń osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Czym dokładnie jest baza ERIF i kto może do niej trafić? Sprawdźmy jakie informacje znajdują się w ERIF, a także jak usunąć z niej swoje dane.

Spis treści:

 1. ERIF - co to jest?
 2. Jakie dane widnieją w bazie ERIF?
 3. Kto może trafić do bazy dłużników ERIF?
 4. Jak sprawdzić, czy nasze dane znajdują się w ERIF?
 5. Jak usunąć swoje dane z ERIF?
 6. ERIF - kontakt
 7. Historia ERIF w Polsce
 8. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 9. Podsumowanie - najważniejsze informacje o ERIF
Zwiń spis treści

ERIF - co to jest?

ERIF S.A. jest jedną z instytucji, która działa w ramach Biura Informacji Gospodarczej. W bazie ERIF znajdują się dane osób, które nie spłacają zaciągniętych zobowiązań finansowych w określonym czasie. Od 2007 r. ERIF należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Jakie dane widnieją w bazie ERIF?

W zakresie swojej działalności, ERIF przyjmuje informacje gospodarcze, przechowuje informacje gospodarcze oraz ujawnia informacje gospodarcze zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe.

W rejestrze dłużników ERIF odnotowywane są zatem zarówno dane pozytywne, o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania, jak i negatywne, o podmiotach spóźniających się ze spłatą. Sprawdzania w bazie ERIF obawiają się często osoby wnioskujące o kredyt oddłużeniowy czy pożyczki bez zdolności kredytowej.

ERIF Biuro informacji gospodarczej może przyjmować, przechowywać oraz ujawniać informacje gospodarcze o:

 • zaległościach w spłacie zobowiązań (informacje negatywne),
 • rzetelnym regulowaniu zobowiązań (informacje pozytywne),
 • posłużeniu się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Dane osoby fizycznej, które widnieją w bazie ERIF to:

 • kwota zadłużenia,
 • data powstania zadłużenia,
 • terminy wezwań do zapłaty,
 • tytuł prawny,
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego.

Jeżeli chodzi o podmiot gospodarczy będą to również:

 • nazwa firmy,
 • adres,
 • przedmiot działalności,
 • numer REGON i numer NIP.

Kto może trafić do bazy dłużników ERIF?

Każda osoba fizyczna, a także firma, która posiada nieuregulowane zadłużenia może trafić do bazy ERIF.
W ERIF znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, w tym:

 • telekomunikacyjnego,
 • multimedialnego,
 • bankowego,
 • finansowego,
 • sektora budżetowego.

Jeżeli posiadamy zadłużenie związane z jednym z wyżej wymienionych podpunktów możemy znaleźć się w bazie ERIF. Baza ta jest dostępna na stronie internetowej ERIF. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dane były sprawdzane w bazie ERIF, wybierz pożyczki bez baz. Niestety wybór pożyczek bez BIK nie gwarantuje tego, że inne bazy niż BIK nie będą sprawdzane.

ERIF gromadzi także informacje dotyczące zapytań do BIG z okresu ostatnich 12 miesięcy.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Jak sprawdzić, czy nasze dane znajdują się w ERIF?

Z bazy ERIF BIG S.A. mogą korzystać wszyscy. Jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać do niej dostęp, są odmienne w zależności od kategorii podmiotu, który dokonuje weryfikacji.

Aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, na przykład pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy, np. biuro podróży, z którym planuje się wakacje, należy:

 • zarejestrować się w dedykowanym serwisie infoKonsument.pl,
 • założyć bezpłatne konto online,

Po zalogowaniu do swojego konta, należy odszukać zakładkę „Sprawdzanie” i w tym miejscu można pobrać trzy typy raportów:

 • raport na własny temat – aktualne podsumowanie, które zawiera wszystkie informacje gospodarcze na temat Konsumenta znajdujące się w danym momencie w ERIF BIG S.A.,
 • raport online z Rejestru Zapytań – zestawienie online wszystkich zapytań o osobę Konsumenta złożonych w ERIF BIG S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • raport o dokumencie – informacja o posłużeniu się skradzionym lub podrobionym dokumentem.

Konsument ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań co 6 miesięcy.

Dla prowadzących działalność gospodarczą lub reprezentujących firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową konieczne jest podpisanie umowy z ERIF BIG SA.

 • informacja gospodarcza dotycząca podmiotu niebędącego konsumentem jest informacją publiczną, zatem może ją sprawdzić każdy, kto korzysta z usług biura informacji gospodarczej. Może to być informacja o zadłużeniu lub o terminowym realizowaniu zobowiązań,
 • wykonanie sprawdzenia przebiega przez platformę internetową. Generowany jest raport zawierający potrzebne informacje,
 • informacje gospodarcze są jawne i może jest sprawdzić każdy, kto wystąpi z wnioskiem,
 • w przypadku konsumentów, niezbędne jest uzyskanie zgody (upoważnienia) danej osoby, na zweryfikowanie jej wiarygodności finansowej w biurze informacji gospodarczej. Rekomendowane jest uzyskanie upoważnienia na piśmie.

Jak usunąć swoje dane z ERIF?

Pierwszym sposobem na usunięcie naszych danych z bazy ERIF jest uregulowanie zadłużenia. Jeżeli mimo tego nasze dane w dalszym ciągu widnieją na liście, należy niezwłocznie znosić sprawę. Jeżeli uregulujemy zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych z ERIF BIG SA w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z bazy ERIF, może być zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela. Biuro usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Skutek ten nie nastąpi jednak, jeżeli nabywca wierzytelności, przed upływem wskazanego wyżej terminu, zwróci się do biura o dokonanie aktualizacji informacji w zakresie danych wierzyciela. W takim wypadku informacja o dłużniku pozostanie w bazie.

ERIF - kontakt

Najłatwiej nawiązać kontakt z ERIF poprzez telefon albo e-mail. Obie opcje podajemy poniżej.

ERIF – telefon: 22 594 25 30

ERIF – adres e-mail: [email protected]

Adres ERIF to natomiast Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.

ERIF – dane firmy

NIP: 526-27-53-128
KRS: 0000182408
REGON: 015613573

Historia ERIF w Polsce

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nadzór nad działalnością ERIF BIG S.A. sprawuje Ministerstwo Gospodarki, które zatwierdza Regulamin Zarządzania Danymi, określający m.in. szczegółowe rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z udostępnianiem informacji oraz sposoby zabezpieczenia tych informacji.

Z kolei nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Biuro to rozpoczęło swoją działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Warto również wskazać, że od 2004 roku spółka pozostaje członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

ERIF to skrót od nazwy Europejski Rejestr Informacji Finansowej. Jest to największy w Polsce biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej i wiarygodności finansowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

System ERIF jest stosunkowo bezpieczny, ponieważ działa zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Jak każde biuro informacji gospodarczej, tak też ERIF dba o poufność przechowywanych danych i stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak szyfrowanie, aby chronić informacje przed nieuprawnionym dostępem. Jednak jak w przypadku każdego systemu przechowującego dane osobowe, istnieje zawsze pewne ryzyko, dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i monitorować swoje dane.

Aby sprawdzić, czy jest się w ERIF, trzeba złożyć wniosek o udostępnienie raportu z historii kredytowej, który zawiera informacje o ewentualnych zaległościach w spłacie pożyczek, kredytów, rachunków, czy innych zobowiązań finansowych. Wnioski można złożyć za pośrednictwem strony internetowej ERIF lub w punktach obsługi klienta.

ERIF to jeden z biur informacji gospodarczej (BIG) działających w Polsce. Biura informacji gospodarczej to podmioty, które gromadzą i przetwarzają dane dotyczące historii kredytowej i wiarygodności finansowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. BIG to zatem nie tylko ERIF, ale także inne instytucje, takie jak BIK, KRD, czy BIG InfoMonitor. Każde z tych biur ma swoje własne zasady działania i oferuje raporty informacyjne dotyczące historii kredytowej. Dlatego ERIF i BIG to nie są dokładnie tożsame pojęcia, choć są związane ze sobą jako część szerszego systemu informacji gospodarczej w Polsce.

Z bazie ERIF sprawdzają przede wszystkim banki i instytucje pożyczkowe, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady komunalne, firmy windykacyjne, firmy użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele multimediów. 

Podsumowanie - najważniejsze informacje o ERIF

ERIF to krajowe biuro informacji gospodarczej, które gromadzi dane dotyczące historii kredytowej i wiarygodności finansowej osób oraz podmiotów gospodarczych. W raportach dostarczanych przez ERIF znajdują się informacje dotyczące konkretnych zobowiązań, takich jak pożyczki, kredyty czy rachunki. W raporcie znajdują się również informacje o zadłużeniu, wskazuje się np.: walutę nieuregulowanych zobowiązań, co pozwala ocenić skalę i rodzaj zaległości finansowych. Biuro to wskazuje także informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania, ponieważ osoba, której dane są zawarte w ERIF, ma prawo zgłaszać wątpliwości lub sprzeciwić się nieprawidłowym informacjom. Aby uzyskać dostęp do swojego raportu w ERIF, można złożyć wniosek przez stronę internetową ERIF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BM Alior Banku partnerem konferencji „Pasywna Rewolucja”
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 września 2021

BM Alior Banku partnerem konferencji „Pasywna Rewolucja”

Bank PKO BP z prestiżową nagrodą
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
25 listopada 2018

Bank PKO BP z prestiżową nagrodą

PKO BP w Czarnem
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019

PKO BP w Czarnem

Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 marca 2020

Wakacje kredytowe w Santander Consumer Banku

Alior Bank w Rabce-Zdroju
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 czerwca 2019

Alior Bank w Rabce-Zdroju

Porównaj