zadluzenia.com
zamknij

Bank BPH powołał Rzecznika Klientów

Kolejny Bank powołał Rzecznika Klienta - wewnętrzny bankowy organ, który służy jako instancja odwoławcza od wcześniejszych decyzji Banku.


Rzecznikiem Klienta Banku BPH został Krzysztof Motylski. Do zadań Rzecznika należeć będzie wsparcie i pomoc Klientów w relacjach z Bankiem. Służył on będzie także jako instancja odwoławcza w przypadku różnicy stanowisk oraz niezadowolenia z odpowiedzi Banku na reklamacje. Rzecznik będzie również zbierał uwagi, pomysły i opinie na temat funkcjonowania Banku.

 


Warunki skierowania sprawy do Rzecznika

 

Aby skorzystać z pomocy Rzecznika niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 

1) Korespondencja Klienta powinna stanowić odwołanie od wcześniejszej decyzji Banku 

 

2) Należy wskazać okoliczności sprawy oraz oczekiwane rozwiązanie

 

3) Wniosek do Rzecznika powinien być skierowany na piśmie.

 


Jak można zgłosić sprawę Rzecznikowi Klienta

 

Sprawę można zgłosić za pomocą różnych kanałów komunikacji:

 

- tradycyjną pocztą na adres: Marynarki Polskiej 177, 80-868 Gdańsk

 

- faksem na numer: 58 300 79 52 lub 58 300 71 20

 

- pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

- bezpośrednio w placówkach Banku

 

Jak zapewnia Krzysztof Motylski: "Powołanie Rzecznika Klientów jest jedną z inicjatyw realizowanych zgodnie z naszą filozofią „fair play”, potwierdzających otwartość Banku BPH na dialog z klientami. Naszym zamiarem jest zaoferowanie klientom możliwości odwołania od decyzji banku, w tym np. od wyniku rozwiązania złożonej wcześniej reklamacji.

Rozstrzyganie zgłoszenia odbywać się będzie w oparciu o postanowienia zawartych umów i przepisów prawa, ze szczególną dbałością o prowadzenie relacji w duchu fair play."

 

Czas pokaże czy powołanie Rzecznika Klienta było spowodowane faktyczną potrzebą poprawy relacji z Klientami, a nie jedynie misją z zakresu PR. 

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.bph.pl/pl/przydatne_informacje/rzecznik-klientow.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY