EPU po zmianach

author
Emilia Łobińska-Szyc
07 grudnia 2013
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej EPU) wprowadzono z całą pewnością w szczytnym celu, jednakże instytucja ta bardzo szybko stała się narzędziem służącym do kierowania spraw przedawnionych czy też dość wątpliwych.

Oczywiście dług przedawniony nadal pozostaje długiem i wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. EPU stało się jednak pożywką dla wszelkiej maści firm windykacyjnych lub faktoringowych kupujących pakietowo należności po terminie ich przedawnienia.

Wnoszona była rzesza spraw, w których przedawnienie roszczenia nastąpiło wiele lat temu, zaś dłużnik kilka razy zmienił adres zamieszkania. Nakazy doręczano przez awizo, zaś dłużnik najczęściej dowiadywał się o wydaniu tytułu wykonawczego po otrzymaniu wezwania od komornika.

Niższa opłata oraz brak konieczności dołączania dokumentów do pozwu – te cechy EPU były z pewnością nadużywane. Stąd zmiany – na pewno konieczne.

Ustawa zmieniająca EPU datowana jest na 10 maja 2013 roku, zaś weszła w życie w dniu 7 lipca 2013 roku. Wprowadzono ją przy okazji nowelizowania szeregu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż ustawodawca zauważył problem kierowania roszczeń przedawnionych do EPU. Stąd dodano art. 505 z indeksem 29a k.p.c. stanowiący, iż w EPU można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Skąd ów termin, skoro część roszczeń przedawnia się w dłuższych terminach (np. lat dziesięć) ? Otóż zapewne zauważono, że problemem EPU jest dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej przez powoda (lub częściej cedenta, czyli zbywcę długu na rzecz firmy windykacyjnej) działalności gospodarczej.

Warto jednak zauważyć, iż wspomniana zmiana ogranicza prawa wierzycieli, których roszczenia przedawniają się z upływem dziesięcioletniego terminu.

Ponadto rozszerzono obowiązki informacyjne powoda już na etapie wniesienia pozwu. Wnosząc pozew w innym trybie niż EPU, należy podać nr PESEL wyłącznie powoda. Jeżeli chodzi o EPU, to istnieje obowiązek wskazania również nr PESEL lub NIP (ewentualnie KRS) strony pozwanej.

Konieczne jest także wskazanie daty wymagalności roszczenia. Dodatkowo zapisano w ustawie, iż sąd może nałożyć na powoda (lub jego pełnomocnika czy też przedstawiciela) grzywnę, jeżeliw złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności w pozwie wskazany zostanie błędny PESEL, NIP lub inny dopuszczalny identyfikator.

Powyższe stanowią główne zmiany, jakie dokonały się lipcu w odniesieniu do EPC. Zmian chroniących dłużników wprowadzono więcej. Nowelizacja postępowania egzekucyjnego związana przede wszystkim z doręczaniem nakazów zapłaty na błędny adres dłużnika przedstawiona zostanie w kolejnej publikacji.

Marek Miecznikowski, Radca Prawny – Kancelaria Radcy Prawnego w Gdyni

author
Emilia Łobińska-Szyc
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Spółki Credit Agricole w Polsce propagują transport przyjazny środowisku

W drugiej połowie września ruszyła coroczna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Do rozpowszechnienia akcji w Polsce dołączyły spółki grupy Credit Agricole. Wydarzenia powstałe z tej okazji mają zachęcić do częstszego korzystania z tak zwanego „zielonego” transportu.  

author
Aleksandra Gościnna
21 września 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Władze Deutsche Banku

Deutsche Bank jest bankiem międzynarodowym z wieloletnią tradycją. Bank zajmuje się obsługą przedsiębiorstw, Klientów indytiwualnych oraz inwestycjami.

author
Patryk Byczek
30 kwietnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Zambrowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Zambrowie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
03 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

1000 przedstawicieli handlowych znajdzie zatrudnienie w Revolut

Revolut poinformował w komunikacie prasowym, że w Krakowie firma może stworzyć setki nowych miejsc pracy. Chodzi głównie o zbudowanie zespołu sprzedażowego, który ma tworzyć aż 1000 osób. Spółka poinformowała również, że krakowskie zespoły FinCrime i Customer Support otrzymają 200 nowych osób. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
03 kwietnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Bankowym Menedżerem

Tytuł Bankowy Menedżer po raz kolejny trafił w ręce Zbigniewa Jagiełły, Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Największy Bank w Polsce został nagrodzony w konkursie Najlepszy Bank 2020 za skalę działania, rozwój kanałów obsługi oraz wyniki.

author
Patryk Byczek
19 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Biuro Terenowe ZUS w Międzyrzeczu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Międzyrzeczu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj