EPU po zmianach

EPU po zmianach

author
Maciej_Stanko
07 grudnia 2013
Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej EPU) wprowadzono z całą pewnością w szczytnym celu, jednakże instytucja ta bardzo szybko stała się narzędziem służącym do kierowania spraw przedawnionych czy też dość wątpliwych.

Oczywiście dług przedawniony nadal pozostaje długiem i wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej. EPU stało się jednak pożywką dla wszelkiej maści firm windykacyjnych lub faktoringowych kupujących pakietowo należności po terminie ich przedawnienia.

Wnoszona była rzesza spraw, w których przedawnienie roszczenia nastąpiło wiele lat temu, zaś dłużnik kilka razy zmienił adres zamieszkania. Nakazy doręczano przez awizo, zaś dłużnik najczęściej dowiadywał się o wydaniu tytułu wykonawczego po otrzymaniu wezwania od komornika.

Niższa opłata oraz brak konieczności dołączania dokumentów do pozwu – te cechy EPU były z pewnością nadużywane. Stąd zmiany – na pewno konieczne.

Ustawa zmieniająca EPU datowana jest na 10 maja 2013 roku, zaś weszła w życie w dniu 7 lipca 2013 roku. Wprowadzono ją przy okazji nowelizowania szeregu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż ustawodawca zauważył problem kierowania roszczeń przedawnionych do EPU. Stąd dodano art. 505 z indeksem 29a k.p.c. stanowiący, iż w EPU można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Skąd ów termin, skoro część roszczeń przedawnia się w dłuższych terminach (np. lat dziesięć) ? Otóż zapewne zauważono, że problemem EPU jest dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej przez powoda (lub częściej cedenta, czyli zbywcę długu na rzecz firmy windykacyjnej) działalności gospodarczej.

Warto jednak zauważyć, iż wspomniana zmiana ogranicza prawa wierzycieli, których roszczenia przedawniają się z upływem dziesięcioletniego terminu.

Ponadto rozszerzono obowiązki informacyjne powoda już na etapie wniesienia pozwu. Wnosząc pozew w innym trybie niż EPU, należy podać nr PESEL wyłącznie powoda. Jeżeli chodzi o EPU, to istnieje obowiązek wskazania również nr PESEL lub NIP (ewentualnie KRS) strony pozwanej.

Konieczne jest także wskazanie daty wymagalności roszczenia. Dodatkowo zapisano w ustawie, iż sąd może nałożyć na powoda (lub jego pełnomocnika czy też przedstawiciela) grzywnę, jeżeliw złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności w pozwie wskazany zostanie błędny PESEL, NIP lub inny dopuszczalny identyfikator.

Powyższe stanowią główne zmiany, jakie dokonały się lipcu w odniesieniu do EPC. Zmian chroniących dłużników wprowadzono więcej. Nowelizacja postępowania egzekucyjnego związana przede wszystkim z doręczaniem nakazów zapłaty na błędny adres dłużnika przedstawiona zostanie w kolejnej publikacji. 

Marek Miecznikowski, Radca Prawny – Kancelaria Radcy Prawnego w Gdyni

Więcej informacji o Kancelarii Radcy Prawnego Marek Miecznikowski znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.kancelaria-mm.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Bielawie
Oddziały
author
Maciej_Stanko
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Bielawie

ING Bank Śląski w Czerwionce-Leszczyny
Oddziały
author
Maciej_Stanko
11 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Czerwionce-Leszczyny

Kredyt gotówkowy Sosnowiec
Kredyty miasta
author
Maciej_Stanko
23 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Sosnowiec

Provident stracił 60 000 Klientów
Wpisy
author
Maciej_Stanko
20 marca 2017

Provident stracił 60 000 Klientów

Eurobank opinie
Wpisy Inne
author
Maciej_Stanko
19 maja 2019

Eurobank opinie

Płatności zbliżeniowe – będziemy częściej podawali PIN
Bez kategorii
author
Maciej_Stanko
12 sierpnia 2019

Płatności zbliżeniowe – będziemy częściej podawali PIN