zadluzenia.com
zamknij

Informatyczna rewolucja w księgach wieczystych

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zakres proponowanych zmian można śmiało nazwać rewolucją:


- Każdy będzie mógł pobrać i wydrukować wyciąg z księgi wieczystej. Wydrukowany na domowej drukarce dokument będzie posiadał moc dokumentu wydanego przez sąd (Centralną Informację Ksiąg Wieczystych).

Powyższa funkcjonalność będzie możliwa po wniesieniu opłaty. Wysokość opłaty będzie regulowana rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż cena wyciągu będzie niższa niż obecna cena odpisu księgi wieczystej, co w połączeniu z radykalnym uproszczeniem procesu spowoduje wzrost zainteresowania powyższą usługą.

- Każdy, znając numer księgi wieczystej, będzie mógł w Internecie bezpłatnie zapoznać się z jej treścią (przeglądanie księgi wieczystej).

 


p>


- Każdy będzie mógł skorzystać z wyszukiwarki, szukając konkretnej księgi wieczystej za pomocą m.in. takich kryteriów jak nazwisko właściciela czy adres nieruchomości (wyszukiwanie księgi wieczystej). Powyższa funkcjonalność będzie możliwa po wniesieniu opłaty. Bezpłatny dostęp uzyskają m.in. administracyjne organy egzekucyjne i komornicy sądowi.

 


Proponowane zmiany mają wejść w życie pod koniec 2013 roku.


Więcej o projekcie ustawy można znaleźć m.in. na stronie Ministra Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4604,rada-ministrow-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o.html

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY