Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia

author
Dominika Byczek
30 grudnia 2012
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotną rolę, choć dość niewdzięczną, w powyższym procesie pełni pracodawca. Z jednej strony jest zobowiązany do skrupulatnych wyliczeń, dokonywania potrąceń i przekazywania środków pieniężnych do organu egzekucyjnego. Z drugiej natomiast, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub nawet karnej w przypadku naruszeń ciążących na nim obowiązków. Przyjrzyjmy się bliżej powyższej metodzie prowadzenia egzekucji.

Od którego momentu wynagrodzenie podlega zajęciu?

Od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli dostaliśmy wypłatę przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należności w drodze egzekucji z ruchomości. Jeżeli otrzymaliśmy przelew od pracodawcy przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należność w drodze egzekucji z rachunku bankowego.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji otrzymuje pracodawca oraz pracownik. Z reguły treść zawiadomień jest podobna, w zależności od adresata komornik zamieszcza wezwania i pouczenia.

Kwota wynagrodzenia podlegająca egzekucji

Kwotę wynagrodzenia podlegającą egzekucji oblicza pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pracodawca bierze pod uwagę przepisy kodeksu pracy dotyczące kwot wolnych od potrąceń. Szczegółowo temat opisany został w artykule pt. „czego nie może zająć komornik”. Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora “Ile może zająć komornik“.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pracodawca w ciągu 7 dni przesyła do komornika:

a) zestawienie wypłat z ostatnich 3 miesięcy z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe

b) harmonogram  tzn. termin i wysokość kwot przekazywanych wierzycielowi

c) ewentualne oświadczenia w razie istnienia przeszkód.

Jak widać egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się według ściśle określonego planu, o każdej zmianie w harmonogramie pracodawca zawiadamia komornika.

Jakie środki pieniężne od pracodawcy podlegają egzekucji?

  • płaca zasadnicza
  • premia (zarówno tzw. regulaminowa jak i uznaniowa)
  • „trzynastki”
  • nagrody roczne
  • nagrody okazjonalne
  • dodatki
  • dywidenda jeżeli jesteśmy posiadaczami akcji pracowniczych.

Czy środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do urlopu, zapomoga na święta) podlegają egzekucji ? Zdania są podzielone. Czasem dużo zależy od… księgowej i jej interpretacji. Naszym zdaniem, w kontekście stanowiska Ministra Sprawiedliwości z 2011 roku,  powyższe środki są wolne od egzekucji.

Egzekucja z wynagrodzenia a egzekucja z rachunku bankowego

Obecnie najbardziej popularnym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest przelew na rachunek bankowy. Zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, Komornik dokonuje zajęcia zarówno wynagrodzenia jak i rachunku bankowego Dłużnika. Pracodawca, po dokonaniu potrącenia dla komornika, przelewa na konto pozostałą część wynagrodzenia, która także zostaje zajęta z uwagi na zajęcie rachunku bankowego.

Jest to tzw. luka w postępowaniu egzekucyjnym i w takiej sytuacji koniecznie trzeba skierować wniosek do wierzyciela o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego w całości lub przynajmniej w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, wpływającej na rachunek bankowy.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zmiany w aplikacji Santander mobile

Drugi największy pod względem ilości aktywów bank w Polsce wprowadza unowocześnienia do swojej aplikacji mobilnej. Santander Bank Polska umożliwił swoim Klientom, między innymi, logowanie do aplikacji za pomocą odcisku palca.

author
Patryk Byczek
07 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile wyniesie czynsz w programie Mieszkanie Plus?

Resort infrastruktury i budownictwa poinformował, że 21 października projekt rozporządzenia Rady Ministrów dot. wysokości czynszów w programie Mieszkanie Plus został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten określa czynsz normowany, który będzie znacznie niższym czynszem, niż średnie czynsze rynkowe. Koszt budowy jednego metra kwadratowego dla miasta, które jest siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, określono na 3000 zł, a dla pozostałych miast - 2500 zł. 

author
Dominika Byczek
23 września 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit Agricole w Bielsku-Białej

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Trzy z jego oddziałów mieszczą się w Bielsku-Białej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz oferty placówek.

author
Patryk Byczek
10 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt we frankach – co to jest?

Dokładnie dekadę temu kredyt we frankach szwajcarskich był najchętniej wybieranym produktem bankowym w Polsce. Dziś żaden polski bank nie oferuje już tego typu finansowań, a ci konsumenci, którzy wciąż spłacają swe frankowe zobowiązania, zmagają się z poważnymi problemami finansowymi. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest kredyt we frankach i dlaczego został wykreślony z listy bezpiecznych produktów. 

author
Halszka Gronek
16 marca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Na Święta Wielkanocne wzrosną ceny żywności

BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym, że według przypuszczeń ceny żywności na Święta Wielkanocne będą 1,5% wyższe niż w ubiegłym roku. Trzeba mieć również świadomość, że w ciągu ostatnich pięciu lat na Wielkanoc ceny żywności z orku na rok wzrastały o około 3,8%. W zeszłym roku wzrost wyniósł 7,8%. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
30 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Provident we Wrocławiu

Szukasz firmy udzielającej pożyczki pozabankowe? Sprawdź ofertę Providenta – lidera na rynku pożyczek pozabankowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe dane na temat placówki w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
06 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj