Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia

autor wpisu
m_szydlowski
30 grudnia 2012

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotną rolę, choć dość niewdzięczną, w powyższym procesie pełni pracodawca. Z jednej strony jest zobowiązany do skrupulatnych wyliczeń, dokonywania potrąceń i przekazywania środków pieniężnych do organu egzekucyjnego. Z drugiej natomiast, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub nawet karnej w przypadku naruszeń ciążących na nim obowiązków. Przyjrzyjmy się bliżej powyższej metodzie prowadzenia egzekucji.

Od którego momentu wynagrodzenie podlega zajęciu?

Od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli dostaliśmy wypłatę przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należności w drodze egzekucji z ruchomości. Jeżeli otrzymaliśmy przelew od pracodawcy przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należność w drodze egzekucji z rachunku bankowego.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji otrzymuje pracodawca oraz pracownik. Z reguły treść zawiadomień jest podobna, w zależności od adresata komornik zamieszcza wezwania i pouczenia.

Kwota wynagrodzenia podlegająca egzekucji

Kwotę wynagrodzenia podlegającą egzekucji oblicza pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pracodawca bierze pod uwagę przepisy kodeksu pracy dotyczące kwot wolnych od potrąceń. Szczegółowo temat opisany został w artykule pt. „czego nie może zająć komornik”. Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora “Ile może zająć komornik“.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pracodawca w ciągu 7 dni przesyła do komornika:

a) zestawienie wypłat z ostatnich 3 miesięcy z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe

b) harmonogram  tzn. termin i wysokość kwot przekazywanych wierzycielowi

c) ewentualne oświadczenia w razie istnienia przeszkód.

Jak widać egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się według ściśle określonego planu, o każdej zmianie w harmonogramie pracodawca zawiadamia komornika.

Jakie środki pieniężne od pracodawcy podlegają egzekucji?

  • płaca zasadnicza
  • premia (zarówno tzw. regulaminowa jak i uznaniowa)
  • „trzynastki”
  • nagrody roczne
  • nagrody okazjonalne
  • dodatki
  • dywidenda jeżeli jesteśmy posiadaczami akcji pracowniczych.

Czy środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do urlopu, zapomoga na święta) podlegają egzekucji ? Zdania są podzielone. Czasem dużo zależy od… księgowej i jej interpretacji. Naszym zdaniem, w kontekście stanowiska Ministra Sprawiedliwości z 2011 roku,  powyższe środki są wolne od egzekucji.

Egzekucja z wynagrodzenia a egzekucja z rachunku bankowego

Obecnie najbardziej popularnym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest przelew na rachunek bankowy. Zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, Komornik dokonuje zajęcia zarówno wynagrodzenia jak i rachunku bankowego Dłużnika. Pracodawca, po dokonaniu potrącenia dla komornika, przelewa na konto pozostałą część wynagrodzenia, która także zostaje zajęta z uwagi na zajęcie rachunku bankowego.

Jest to tzw. luka w postępowaniu egzekucyjnym i w takiej sytuacji koniecznie trzeba skierować wniosek do wierzyciela o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego w całości lub przynajmniej w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, wpływającej na rachunek bankowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Co się zmieni po przejęciu PEKAO
Wpisy
author
Aneta Jankowska
12 grudnia 2016

Co się zmieni po przejęciu PEKAO

Luka czynszowa – na czym polega?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
17 maja 2019

Luka czynszowa – na czym polega?

T-Mobile Usługi Bankowe we Wrocławiu
Oddziały
author
Patryk Byczek
06 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe we Wrocławiu

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 stycznia 2021

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole

Zasiłek pogrzebowy 2021 – będzie podwyżka?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
15 grudnia 2020

Zasiłek pogrzebowy 2021 – będzie podwyżka?

Zmiany w egzekucji komorniczej
Porady
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
09 września 2016

Zmiany w egzekucji komorniczej

Porównaj