zadluzenia.com
zamknij

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotną rolę, choć dość niewdzięczną, w powyższym procesie pełni pracodawca. Z jednej strony jest zobowiązany do skrupulatnych wyliczeń, dokonywania potrąceń i przekazywania środków pieniężnych do organu egzekucyjnego. Z drugiej natomiast, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub nawet karnej w przypadku naruszeń ciążących na nim obowiązków. Przyjrzyjmy się bliżej powyższej metodzie prowadzenia egzekucji.

 

Od którego momentu wynagrodzenie podlega zajęciu?


Od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli dostaliśmy wypłatę przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należności w drodze egzekucji z ruchomości. Jeżeli otrzymaliśmy przelew od pracodawcy przed doręczeniem zawiadomienia, komornik spróbuje wyegzekwować należność w drodze egzekucji z rachunku bankowego.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji otrzymuje pracodawca oraz pracownik. Z reguły treść zawiadomień jest podobna, w zależności od adresata komornik zamieszcza wezwania i pouczenia.

 

Kwota wynagrodzenia podlegająca egzekucji


Kwotę wynagrodzenia podlegającą egzekucji oblicza pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim pracodawca bierze pod uwagę przepisy kodeksu pracy dotyczące kwot wolnych od potrąceń. Szczegółowo temat opisany został w artykule pt. „czego nie może zająć komornik”. Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora "Ile może zająć komornik".

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pracodawca w ciągu 7 dni przesyła do komornika:

a) zestawienie wypłat z ostatnich 3 miesięcy z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe

b) harmonogram  tzn. termin i wysokość kwot przekazywanych wierzycielowi

c) ewentualne oświadczenia w razie istnienia przeszkód.


Jak widać egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się według ściśle określonego planu, o każdej zmianie w harmonogramie pracodawca zawiadamia komornika.
 


Jakie środki pieniężne od pracodawcy podlegają egzekucji?

 

 

  • płaca zasadnicza

 

  • premia (zarówno tzw. regulaminowa jak i uznaniowa)

 

  • „trzynastki”

 

  • nagrody roczne

 

  • nagrody okazjonalne
  • dodatki
  • dywidenda jeżeli jesteśmy posiadaczami akcji pracowniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do urlopu, zapomoga na święta) podlegają egzekucji ? Zdania są podzielone. Czasem dużo zależy od... księgowej i jej interpretacji. Naszym zdaniem, w kontekście stanowiska Ministra Sprawiedliwości z 2011 roku,  powyższe środki są wolne od egzekucji.

 

Egzekucja z wynagrodzenia a egzekucja z rachunku bankowego


Obecnie najbardziej popularnym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest przelew na rachunek bankowy. Zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, Komornik dokonuje zajęcia zarówno wynagrodzenia jak i rachunku bankowego Dłużnika. Pracodawca, po dokonaniu potrącenia dla komornika, przelewa na konto pozostałą część wynagrodzenia, która także zostaje zajęta z uwagi na zajęcie rachunku bankowego.

Jest to tzw. luka w postępowaniu egzekucyjnym i w takiej sytuacji koniecznie trzeba skierować wniosek do wierzyciela o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego w całości lub przynajmniej w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, wpływającej na rachunek bankowy. Wskazany wniosek znajdą Państwa na naszym portalu w zakładce Pisma.

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY