zadluzenia.com
zamknij

Ponowna obniżka podstawowych stóp procentowych!

10 stycznia 2012 roku wchodzi w życie uchwała Rady Polityki Pieniężnej zmieniająca wysokość podstawowych stóp procentowych (obniżka o 25 punktów bazowych) do poziomu


• stopa referencyjna 4 % w skali rocznej;

• stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej;

• stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej;


Przypomnijmy, iż w niektórych przypadkach zmiana wysokości podstawowych stóp procentowych powoduje automatyczną zmianę wskaźników istotnych dla pożyczkobiorców czy kredytobiorców:


• Aktualna wysokość odsetek za zwłokę wynosi 13%.

Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa  stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.• Aktualna wysokość tzw. odsetek maksymalnych wynosi 22%

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Przy porównaniu ofert kredytowych banków bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest tzw. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), który aktualnie może być wyższy od 23% bowiem uwzględnia również inne koszty kredytu/pożyczki (np. ubezpieczenie).


Aktualne oprocentowanie pożyczki studenckiej jest nie mniejsze niż 2,13%

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.) stopa oprocentowania pożyczki studenckiej wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej  Narodowego Banku Polskiego.


Prosimy pamiętać, że obniżka stóp procentowych nie powoduje automatycznego obniżenia np. rat kredytu hipotecznego. Oczywiście wpływ ma znaczący i w większości przypadków dochodzi do zmiany wysokości raty. Mechanizm ustalania wskaźnika WIBOR, kluczowego dla wysokości rat kredytu, jest jednak dużo bardziej skomplikowany.


 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY