Wszczęcie i przebieg egzekucji

Wszczęcie i przebieg egzekucji

autor wpisu
Maciej_Stanko
17 stycznia 2013
Początek egzekucji

Egzekucja komornicza zaczyna się od wysłania przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego. Do wniosku obligatoryjnie załączany jest tzw. tytuł wykonawczy – przeważnie nakaz zapłaty lub bankowy tytuł egzekucyjny w przypadku banków, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

W obecnym stanie prawnym wierzyciel może skierować wniosek do dowolnej kancelarii komorniczej w Polsce (nie ma już tak zwanej rejonizacji czyli obowiązku prowadzenia egzekucji przez komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika).

Innymi słowy wniosek egzekucyjny może trafić do komornika sądowego w Warszawie, mimo, ze dłużnik mieszka np. w Szczecinie. O tym do jakiej kancelarii trafi sprawa, decyduje przede wszystkim:

 • współpraca wierzyciela z kancelarią
 • skuteczność komornika
 • zbieg egzekucji z innym organem egzekucyjnym

Wniosek egzekucyjny wysyłany jest listem poleconym (przesyłka trafia do kancelarii po kilku dniach) lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego posługując się elektronicznym wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Obecnie prowadzone są prace nad zmianami w przepisach, których celem jest umożliwienie przesyłania do kancelarii także pozostałych wniosków pocztą elektroniczną, bez konieczności wysyłki ich tradycyjną pocztą.

Rejestracja sprawy

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego, kancelaria rejestruje sprawę nadając jej sygnaturę:

 • Km – najczęściej występująca, w sprawach o świadczenie pieniężne
 • Kms – do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych
 • Kmp – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się
 • Kmn – do rejestrowania czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi.

Sygnaturę akt komorniczych należy każdorazowo wskazać podczas kontaktu z kancelarią komornika sądowego, ułatwia to odszukanie sprawy.

Przebieg egzekucji

Jak wygląda przymusowe ściąganie należności ? Wszystko zależy od sposobów prowadzenia egzekucji, które wskaże wierzyciel we wniosku egzekucyjnym. To od niego należy decyzja z jakich składników majątku dłużnika komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne. Najczęściej banki/inne instytucje finansowe wskazują, że komornik ma prowadzić egzekucję z:

 • wynagrodzenia przysługującego dłużnikowi we wskazanym zakładzie pracy
 • wierzytelności przysługujących dłużnikowi z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • wierzytelność przysługująca dłużnikowi z tytułu nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym
 • rachunków bankowych
 • ruchomości stanowiących własność dłużnika
 • nieruchomości stanowiących własność dłużnika
 • renty/emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • innych źródeł utrzymania
 • praw majątkowych
 • papierów wartościowych
 • udziałów/akcji lub praw z tytułu udziału w spółce handlowej

Co istotne, komornik może prowadzić egzekucję z kilku elementów majątku równocześnie. Przykładowo będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za pracę, a jednocześnie zajmie pojazd dłużnika i wystawi go na sprzedaż w drodze licytacji komorniczej.

Przepisy stanowią bowiem, że „Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.”

Pamiętajmy o najważniejszej rzeczy – wszelkie wnioski w przedmiocie zaprzestania egzekucji z  któregoś ze sposobów jej prowadzenia, kierujemy wyłącznie do wierzyciela, a nie komornika sądowego. To wierzyciel wskazuje bowiem komornikowi we wniosku egzekucyjnym sposoby prowadzenia egzekucji. Tak więc odstąpienie od egzekucji z wynagrodzenia czy zajętej ruchomości leży w gestii wyłącznie wierzyciela, komornik zobowiązany jest do spełnienia jego woli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

strauss
strauss
2014-09-09 11:18:57

a teorii co innego, a w praktyce i tak dzicz, wolna amerykanka i nieludzkie zachowanie komorników. Do znajomej przyszedł kiedyś komornik, już z poważną gębą, że on tu przyszedł zajmować mienie, ile to ona z mężem nie są winni. A oni nie mieli pojęcia o co chodzi ale bynajmniej nie było im do śmiechu. Co się okazało? Bałwan nie sprawdził, czy jest ktoś jeszcze pod tym samym nazwiskiem... DNO totalne. Komornik to chyba najbardziej znienawidzony zawód na świecie

Podobne artykuły

Alior Bank w Tychach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 lipca 2019

Alior Bank w Tychach

Promocja: „200 za 2000 zł – V edycja” w AXA
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
14 grudnia 2019

Promocja: „200 za 2000 zł – V edycja” w AXA

PKO BP w Kartuzach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
25 września 2019

PKO BP w Kartuzach

Mastercard po raz ósmy na Pol’and’Rock Festival
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
31 lipca 2019

Mastercard po raz ósmy na Pol’and’Rock Festival

Rekordowe wyniki Spotify – pierwszy kwartał 2020
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 maja 2020

Rekordowe wyniki Spotify – pierwszy kwartał 2020

Banku Millennium doceniony w raporcie FOB
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 maja 2021

Banku Millennium doceniony w raporcie FOB

Porównaj