zadluzenia.com
zamknij

Ponad 400 tysięcy osób skorzysta z abolicji

15 stycznia 2013 roku wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, potocznie nazywana ustawą abolicyjną.


Przez 24 miesiące, licząc od 15 stycznia 2013 roku, osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie nieuregulowanych należności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. z tytułu:


• składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe


• odsetek za zwłokę i różnych kosztów i opłat w tym kosztów postępowania egzekucyjnego


Osoby uprawnione do złożenia wniosku to m.in.  wspólnicy spółek osobowych, twórcy i artyści, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Katalog osób uprawnionych zawiera art. 8 ust 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Co istotne, skorzystać z umorzenia mogą wszystkie osoby, zarówno działający nieświadomie jak i celowo uchylający się od obowiązku uiszczenia składek.


Przy ewentualnej decyzji o rozpoczęciu procedury umorzenia należności należy wziąć pod uwagę negatywny skutek powyższego działania:


• kwota umorzonych składek nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu emerytury kapitałowej.


• okres za który umorzono naliczone składki nie będzie brany pod uwagę przy liczeniu okresu składkowego/nieskładkowego, będącego istotnym składnikiem przy ustalaniu tzw. emerytury ze starego systemu.

Więcej informacji, w tym wzory wniosków, pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2040

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY