Każdy z nas powinien znać numery ratunkowe. Powinniśmy też być świadomi, kiedy można ich używać. Niestety, nie jest tak optymistycznie. Jak podaje MSWiA, z niemal 19 mln zgłoszeń na numer 112, jakie odnotowano w ubiegłym roku, prawie 45% z nich było fałszywych.  

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 13.02.2018
Udostępnij:

Niedawno obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Czy wiemy kiedy powinniśmy go używać? Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR) zarejestrowały w 2017 roku blisko 19 mln zgłoszeń przychodzących. Prawie 8,5 mln zgłoszeń, czyli około 45% wszystkich stanowiły zgłoszenia fałszywe. I chociaż odsetek ten zmniejszył się w porównaniu do 2016 roku o 2%, to nadal jest on bardzo duży. Polacy powinni mieć większą świadomość o nieblokowaniu numeru 112, bo ta linia służy ratowaniu życia i zdrowia.

Zgłoszenia do CPR w liczbach

– CPR przyjęły średnio więcej niż 1,5 mln połączeń miesięcznie w skali całego kraju 

– daje to 93 tys. zgłoszeń miesięcznie w każdym CPR

– w ubiegłym roku na jednego operatora w CPR przypadało średnio tysiąc zgłoszeń miesięcznie

– najwięcej połączeń zostało zarejestrowanych latem – w czerwcu, lipcu i sierpniu

– najwięcej zgłoszeń zarejestrowano w centrach w Katowicach (2,2 mln), Poznaniu i Radomiu (po ponad 1,8 mln)

– średni czas oczekiwania na odebranie połączenia w centrum powiadamiania ratunkowego nie przekracza 10 sekund

– najwięcej połączeń alarmowych rejestrowanych jest między godziną 13 a 19

– liczba połączeń w ciągu doby wzrasta od godziny 7, a  spada po godzinie 20

Centra Powiadamiania Ratunkowego odbierają połączenia kierowane na numer alarmowy 112 z o całego kraju. W Polsce funkcjonuje ich 17. Dwa znajdują się na Mazowszu, a po jednej placówce znajdziemy w każdym innym województwie. Centra zatrudniają 1183 operatorów numeru 112. Najwięce pracuje w Radomiu, Katowicach oraz w Krakowie.

Blokowanie numeru alarmowego – kary i zmiany w przepisach

W ubiegłym roku w listopadzie w życie wszedł znowelizowany przepis Kodeksu wykroczeń o karach za blokowanie numerów alarmowych. Przygotował go Prezydent RP Andrzej Duda. Zgodnie z regulacją, za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych, a przede wszystkim: 112, 997, 998 i 999 grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny.

Do tej pory samo wykonanie połączenia nie było uwzględnione w Kodeksie wykroczeń jako blokowanie numeru. Wcześniej art. 66 tego kodeksu stanowiłł, że kto – chcąc wywołać niepotrzebną czynność – fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. zł.

Po zmianach, przepis mówi, że karze będzie podlegał również ten, kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Przypadki blokowania numeru 112

Historie przypadków nadużyć numeru alarmowego 112, przytaczane przez autorów nowelizacji, mogą zaskoczyć. Mieszkaniec Nowego Tomyśla w trakcie sześciu godzin 67 razy wybierał numer 112 i 997. W ten sposób dezorganizował pracę dyżurnego policji i straży pożarnej. W innym przypadku, mieszkanka Ełku zablokowała policyjną linię telefoniczną, dzwoniąc na numer 997 więcej niż 200 razy dziennie. W jeszcze innej sytuacji, mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej dezorganizował pracę służb ratowniczych, łącząc się z numerem 112 od kilku do kilkuset razy dziennie. Łącznie wykonał 870 połączeń do Centrum powiadamiania Ratunkowego

Numer alarmowy 122 – co warto wiedzieć ?

Połączenie z numerem 112 jest całkowicie darmowe. Co ważne, można na niego zadzwonić nawet wtedy, kiedy w telefonie nie mamy zainstalowanej karty SIM. Od 2008 roku numer ten działa w całej Unii  Europejskiej. W Polsce oprócz numeru 122, zachowano także inne numery alarmowe jak: 99, 998 czy 997. W naszym kraju to MSWiA monitoruje funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego.

Aplikacja dla niepełnosprawnych

W planach MSWiA  jest pojawienie się specjalnej aplikacji mobilnej dla osób głuchych i niedosłyszących. Ma ona służyć do wysyłania zgłoszeń alarmowych na numer 112. MSWiA planuje pilotaż, który pozwoli na przetestowanie systemu pod kątem funkcjonalności i wprowadzenia ewentualnych zmian, współpracy z systemem informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz dostosowania systemu w zakresie bezpieczeństwa działania i wydajności dla dużej liczby użytkowników.

Nowa aplikacja będzie umożliwiać osobom niepełnosprawnym skuteczną komunikację z operatorami numeru alarmowego 112, tak, aby możliwe było udzielenie im niezbędnej pomocy. Co istotne, pozwoli na wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc w przypadkach, kiedy osoba zgłaszająca nie jest w stanie po prostu wykonać połączenia głosowego.

Edukacja od najmłodszych lat

Numery alarmowe służą do ratowania życia i zdrowia. Mimo, że odsetek fałszywych zgłoszeń spadł o 2%, to nadal jest bardzo wysoki. Jako odpowiedzialni obywatele powinniśmy edukować od najmłodszych lat dzieci i uczyć je nie tylko samych numerów ratunkowych, ale i tego, w jakich sytuacjach ich używać. W przyszłości może to komuś uratować życie.

Komentarze