zadluzenia.com
zamknij

Kara dla byłego Prezesa Krajowej Rady Komorniczej

Jarosław Świeczkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, został ukarany upomnieniem i obciążony kosztami postępowania dyscyplinarnego.

 

Samorząd komorniczy uznał, że doszło do naruszenia art. 21 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przypomnijmy, iż zgodnie z cytowanym artykułem komornikowi nie wolno podejmować dodatkowego zajęcia lub zatrudnienia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. Dodatkowe zatrudnienie komornik może podjąć za zgodą prezesa właściwego sądu apelacyjnego i rady izby komorniczej. O zamiarze podjęcia dodatkowego zajęcia komornik zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego i radę izby komorniczej. Prezes tego sądu w terminie tygodniowym może sprzeciwić się podjęciu tego zajęcia.”


Jarosław Świeczkowski, Prezes Krajowej Rady Komorniczej w latach 2010-2011, przez rok brał udział w programie „Interwencje” telewizji Polsat, udzielając bezpłatnych porad widzom. Komornik nie uzyskał stosownej zgody prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Ukarany zapowiedział odwołanie. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY