zadluzenia.com
zamknij

Kłopoty komornika

Przeciwko komornikowi Jarosławowi Świeczkowskiemu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Izbę Komorniczą w Gdańsku. Jarosław Świeczkowski jest komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie z kancelarią w Rumi (woj. Pomorskie). Dodatkowo w latach 2010-2011 był prezesem Krajowej Rady Komorniczej.

 

 

Świeczkowski przez rok brał udział w programie „Interwencje” telewizji Polsat udzielając bezpłatnych porad widzom. Zdaniem Izby Komorniczej w Gdańsku swoim zachowaniem złamał art. 21 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, iż „Komornikowi nie wolno podejmować dodatkowego zajęcia lub zatrudnienia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. Dodatkowe zatrudnienie komornik może podjąć za zgodą prezesa właściwego sądu apelacyjnego i rady izby komorniczej.”

Co istotne, komornik o zamiarze podjęcia dodatkowego zajęcia zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego i radę izby komorniczej, a prezes sądu apelacyjnego może w terminie tygodniowym sprzeciwić się podjęciu tego zajęcia. Jak się okazuje Jarosław Świeczkowski nie otrzymał stosownej zgody prezesa sądu. Ponadto złamał art. 5 kodeksu etyki zawodowej komornika, z którego wynika, że tylko rady izby i Krajowa Rada Komornicza są upoważnione do informowania w prasie oraz w innych mediach o działalności zawodowej komornika.

 

 

Świeczkowskiemu grozi upomnienie, nagana, kara pieniężna do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nawet wydalenie ze służby komorniczej. Postępowanie dyscyplinarne jest w toku, o jego rozstrzygnięciu poinformujemy Państwa na portalu zadluzenia.com.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY