Jak wykonać międzynarodowy przelew

Jak wykonać międzynarodowy przelew

author
28 marca 2013
Zlecenie przelewu międzynarodowego do rodzimego banku/SKOKu nie jest skomplikowane, jeżeli poznamy podstawowe mechanizmy i pojęcia. W większości przypadków do prawidłowej realizacji przelewu wystarczy dodatkowo znajomość kodu SWIFT/BIC banku odbiorcy i podanie nr rachunku odbiorcy w formacie IBAN. Koszty transakcji są mocno zindywidualizowane i zależą od polityki poszczególnej instytucji.

Kod SWIFT/BIC

SWIFT to międzynarodowa organizacja finansowa pośrednicząca w transakcjach pomiędzy instytucjami finansowymi. W praktyce tzw. kod SWIFT (nazywany też kodem BIC) to międzynarodowe oznaczenie banku. Zlecając przelew do kraju z tzw. jednolitego obszaru płatniczego Euro (w skrócie SEPA) musimy podać kod SWIFT/BIC banku odbiorcy przelewu.

Kraje wchodzące w skład SEPA:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poniżej przedstawiamy kody SWIFT/BIC banków działających w Polsce. Część banków zostało oznaczonych marką handlową, część nazwą rejestrową – w celu prostszej identyfikacji:

Alior Bank – ALBPPLPW

Alior Sync  – ALBPPLPW

Bank BPH  – BPHKPLPK

Bank DnB NORD Polska   –   MHBFPLPW

Bank Gospodarki Żywnościowej – GOPZPLPW

BGŻ Optima – GOPZPLPW

Bank Gospodarstwa Krajowego – GOSKPLPW

Bank Handlowy w Warszawie (Citi Handlowy) – CITIPLPX

Bank Millennium – BIGBPLPW

Bank Ochrony Środowiska – EBOSPLPW

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Polska – BOTKPLPW

Bank Pocztowy  – POCZPLP4

Bank Polska Kasa Opieki (PEKAO) – PKOPPLPW

Bank Polskiej Spółdzielczości – POLUPLPR

Bank Zachodni WBK – WBKPPLPP

BNP Paribas Bank Polska  – BNPAPLP1

BRE Bank Hipoteczny  – RHBHPLPW

BRE Bank  – BREXPLPW

Credit Agricole Bank Polska  – AGRIPLPR

Deutsche Bank PBC – DEUTPLPK

DZ BANK Polska  – GENOPLPW

Euro Bank SA – WBKPPLPP

FM Bank  – FMBNPLPW

Getin Noble Bank – GBGCPLPK

HSBC Bank Polska – HSBCPLPW

mBank (BRE Bank) – BREXPLPWMUL

Idea Bank  – RCBWPLPW

ING Bank Śląski  – INGBPLPW

Inteligo (PKO BP) – BPKOPLPW

Invest-Bank – IVSEPLPP

Kredyt Bank – KRDBPLPW

Meritum Bank ICB – BWEUPLPW 

Multibank (BRE Bank) – BREXPLPWMUL

Nordea Bank Polska – NDEAPLP2

Pekao Bank Hipoteczny – HYVEPLP2

Polbank (Raiffeisen Bank Polska) – RCBWPLPW

Polski Bank Przedsiębiorczości  – PBPBPLPW

PKO Bank Polski – BPKOPLPW

Rabobank Polska  – RABOPLPW

Raiffeisen Bank Polska  – RCBWPLPW

RBS BANK Polska – ABNAPLPW

Santander Consumer Bank  – SCFBPLPW

SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa)  – GBWCPLPP

VOLKSWAGEN BANK POLSKA  – VOWAPLP1

SKOKi – NBPLPLPW

IBAN

Chcąc wykonać przelew do kraju z obszaru SEPA oprócz kodu SWIFT/BIC musimy podać nr konta odbiorcy w formacie IBAN. Polska parę lat temu wprowadziła nowy standard numeracji rachunków bankowych, który radykalnie uprościł zagadnienie przelewu międzynarodowego. Kiedy zlecamy przelew krajowy wiemy, że numer rachunku odbiorcy składa się z 26 cyfr. Jeżeli zlecamy przelew międzynarodowy do banku w Polsce, wystarczy dodać oznaczenie PL przed numer rachunku.

Przykładowo definiując przelew międzynarodowy z Francji na rachunek Inteligo (np. 50102055581111133744800021) wskazujemy numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN: PL50102055581111133744800021

Jak długo trwa realizacja przelewu?

Definiując przelew zleceniodawca wskazuje tzw. datę waluty, czyli termin, w jakim środki mają być dostarczone do banku odbiorcy. Od banku przychodzącego zależy, kiedy nastąpi data uznania rachunku, czyli termin, w którym środki będą do dyspozycji odbiorcy.

Data waluty może być oznaczona terminem:

– Spot – drugi dzień roboczy  następujący po dniu zlecenia

– Tomnext – pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zlecenia

– Overnight – dzień zlecenia

Niektóre banki operują własnym słownictwem i np. proponują przelew zwykły, pilny lub ekspresowy. W każdym razie większość banków zaproponuje 3 powyższe możliwości.

To czy konkretny dzień jest dniem roboczym, zależy od prawodawstwa kraju siedziby banku zleceniodawcy. Przykładowo, jeżeli zlecimy przelew SPOT w banku amerykańskim 24 maja 2013 w piątek, środki zostaną dostarczone do rodzimego banku dopiero 29 maja w środę, bowiem 27 maja Amerykanie obchodzą Dzień Pamięci. Odbiorca może otrzymać środki dopiero w następnym tygodniu, ponieważ 30 maja świętujemy, tradycyjnie w czwartek, Boże Ciało. 

Ile to kosztuje?

Istnieją 3 warianty podziału kosztów. Wyboru dokonuje zleceniodawca przelewu:

1) klauzula kosztowa OUR: zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty

2) klauzula kosztowa BEN: odbiorca pokrywa wszystkie koszty i otrzymuje zdefiniowaną kwotę przelewu pomniejszoną o koszty wszystkich instytucji pośredniczących (bank wychodzący, pośrednik, bank przychodzący)

3) klauzula kosztowa SHA: zleceniodawca pokrywa koszty banku wychodzącego, odbiorca pokrywa koszty banków pośredniczących

Faktyczna wysokość kosztów zależy od poszczególnego banku zleceniodawcy oraz odbiorcy.

Jeżeli odbiorca jest obdarowanym i nie zna definiowanej kwoty przelewu to nigdy się nie dowie, jaką klauzulę wybrał zleceniodawca i z tego punktu widzenia wybór klauzuli jest kwestią drugorzędną. Jeżeli odbiorca jest np. kontrahentem lub komornikiem i czeka na otrzymanie konkretnej kwoty, wybór klauzuli przez zleceniodawcę jest kwestią pierwszorzędną. Będąc zleceniodawcą zwróćmy szczególną na wybór odpowiedniej klauzuli!

Znam numer rachunku, ale nie znam nazwy banku, tym samym nie potrafię wskazać kodu SWIFT/BIC – co robić ?

Wystarczy spojrzeć na 3,4,5 cyfrę numeru rachunku bankowego. Wspomniany ciąg cyfr tworzy tzw. cyfrowy wyróżnik banku akcyjnego.  Jeżeli np. ciągiem cyfr jest liczba 154, oznacza to, że odbiorca przelewu prowadzi rachunek w Banku Ochrony Środowiska. Poniżej przedstawiamy cyfrowe wyróżniki polskich banków akcyjnych i SKOKu. Banki spółdzielcze mają cyfrowy wyróżnik składający się z 3,4,5 i 6 cyfry numeru rachunku bankowego.

Alior Bank – 249

Alior Sync – 249

Bank BPH – 106

Bank DnB NORD Polska – 219

Bank Gospodarki Żywnościowej  – 203

BGŻ Optima – 203

Bank Gospodarstwa Krajowego – 113

Bank Handlowy w Warszawie  (Citi Handlowy) – 103

Bank Millennium  – 116

Bank Ochrony Środowiska  – 154

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Polska  – 221

Bank Pocztowy  – 132

Bank Polska Kasa Opieki (PEKAO) – 124

Bank Polskiej Spółdzielczości  – 193

Bank Zachodni WBK  – 109

BNP Paribas Bank Polska  – 160

BRE Bank Hipoteczny  – 215

BRE Bank – 114

Credit Agricole Bank Polska  – 194

Deutsche Bank PBC  – 191

DZ BANK Polska  – 174

Euro Bank SA – 147

FM Bank – 253

Getin Noble Bank – 248

HSBC Bank Polska – 128

mBank (BRE Bank) – 114

Idea Bank  – 195

ING Bank Śląski  – 105

Inteligo (PKO BP) – 102

Invest-Bank – 168

Kredyt Bank  – 150

Meritum Bank ICB  – 130

Multibank (BRE Bank) – 114

Nordea Bank Polska – 144

Pekao Bank Hipoteczny  – 189

Polbank (Raiffeisen Bank Polska) – 175

Polski Bank Przedsiębiorczości  – 187

PKO Bank Polski – 102

Rabobank Polska  – 200

Raiffeisen Bank Polska – 175

RBS BANK Polska – 167

Santander Consumer Bank  – 212

SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa)  – 161

VOLKSWAGEN BANK POLSKA – 213

SKOKi – 799

Przelew wewnątrz SEPA

Wspomnieliśmy na początku o Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro i wymieniliśmy listę krajów należących do SEPA. Jeżeli dokonujemy przelewu międzynarodowego między bankami z krajów należących do SEPA, możemy zaoszczędzić, zarówno czas jak i pieniądze. Dlaczego? Bowiem 2 banki są jedynymi uczestnikami procesu i nie korzystają z instytucji pośredniczącej (SWIFT).  W niektórych przypadkach możemy nieświadomie skorzystać z tzw. ścieżki SEPA, bowiem część przelewów zostanie automatycznie zrealizowanych zgodnie z procedurą SEPA, przy spełnieniu wszystkich koniecznych warunków.

Przelew zostanie zrealizowany zgodnie z SEPA, jeżeli:

– walutą nominowaną jest euro (ale możemy zlecić przelew w innej walucie i możemy otrzymać przelew w innej walucie,)

– banki należą do systemu rozliczeniowego SEPA (większość banków europejskich spełnia to kryterium. aktualna lista, dość nieczytelna, pod tym adresem)

– wybierzemy opcję kosztową SHA – zleceniodawca i odbiorcy ponoszą koszty tylko własnego banku

– nie wybierzemy dodatkowych opcji, np. klauzuli OVERNIGHT

Jeżeli definiując przelew, nie spełnimy łącznie wszystkich warunków, przelew zostanie zrealizowany za pośrednictwem organizacji SWIFT. Przelew ścieżką SEPA jest zdecydowanie tańszy (w niektórych polskich bankach koszt wynosi kilka złotych !), dlatego stanowi niezwyklę interesującą alternatywę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ania
ania
2015-02-18 12:05:17

macie jakieś doświadczenia z alior bankiem i przelewami międzynarodowymi? mnie interesuje co miesięczne przelewanie ok100 euro na konto w Niemczech. Przedstawili warunki ze niby tylko 5 zl za przelew a prowadzenie kont w kantor alior niby jest za darmo. Dość proste ale czy nie za proste i nie za tanie ? Czy macie jakieś inne opcje do polecenia?

emil
emil
2014-12-12 00:21:05

haha, przeczytałem artykuł, zjeżdżam na komentarze a tu widzę, że wszyscy myślą dokładnie to co ja. Pierwsza moja myśl, bo właściwie tekstu od deski do deski nie przeczytałem, bo się przeraziłem - WHAT THE FUCK? Już chyba łatwiej megazorda skonstruować...

cywil
cywil
2014-12-01 20:33:20

ej to jest strasznie pokręcone...

janek
janek
2014-11-26 02:28:50

mega posrane są międzynarodowe przelewy. Powinno to być jakoś łatwiej zorganizowane, żeby każdy mógł się w tym połapać a nie nie wiadomo ile szukać w sieci i po znajomych informacji. Nie lubię jak mi ktoś niepotzrzebnie życie komplikuje

kinga.t
kinga.t
2014-11-25 00:28:05

o masakra, nie widziałam że to takie zawiłe. Myślałam że po prostu wszystko automatycznie masz w banku a nie jeszcze musisz wyszukiwać jakieś kody z matrixa... :(

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Płock
Pożyczki miasta
author
17 maja 2022

Pożyczki bez BIK Płock

Gwiazda Bankowości dla ING Banku Śląskiego
Bez kategorii
author
09 czerwca 2019

Gwiazda Bankowości dla ING Banku Śląskiego

Szybkie pożyczki Mrągowo
Pożyczki miasta
author
25 czerwca 2020

Szybkie pożyczki Mrągowo

70% polskich par kłóci się o pieniądze
Blog
author
13 sierpnia 2018

70% polskich par kłóci się o pieniądze

Uwaga na fałszywych komorników
Dla zadłużonych
author
22 sierpnia 2018

Uwaga na fałszywych komorników

Dni wolne od pracy 2019
Ekonomia
author
05 listopada 2018

Dni wolne od pracy 2019