Z projektu uchwały na walne zgromadzenie 22 czerwca wynika, że Alior Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za ubiegły rok.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 01.06.2018
Udostępnij:

Dywidenda jest częścią zysk spółki już po opodatkowaniu. Wypłaca się ją posiadaczom akcji, i jest ona możliwa jedynie w roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. Jej wysokość zależy od wysokości zysku, a o jej wypłacie decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

Jak podaje serwis ISBnews, akcjonariusze Alior Banku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok.

Zgodnie z postanowieniem walnego zgromadzenia banku, zysk netto za ubiegły rok, w kwocie 538 894 624,58 zł zostanie przeznaczony na:

– pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (stratę), wynikającą z końcowego rozliczenia zysku na okazyjnym nabyciu wydzielonej części Banku BPH w wysokości 43 051 209,19 zł

– kwota 495 843 415,39 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 5 819 468,26 zł

Na koniec 2017 roku aktywa banku wynosiły 69,5 mld zł.

Komentarze