Rozstrzygnięto konkurs, który wyłonił Dyrektora nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Został nim Artur Granicki. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 14.05.2018
Udostępnij:

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_mediow/galeria?articleId=61688&p_id=18

Profil nowego Dyrektora

Artur Granicki to radca prawny, ekspert prawa rynku kapitałowego i prawa nowych technologii.Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, a także studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej pracował w departamencie funduszy inwestycyjnych UKNF czy jako prawnik wewnętrzny w instytucjach finansowych i kancelariach prawnych. Zajmował się doradztwem regulacyjnym oraz transakcyjnym dla spółek startupowych z zakresu FinTech.

Wyzwania dla Artura Granickiego

Komunikat KNF wymienia konkretne cele stojące przed nowym dyrektorem, do zrealizowania w niedalekiej przyszłości.

Pierwszym z nich jest rozwinięcie działalności Innovation Hub, czyli zachęcenie podmiotów z sektora FinTech do udziału w programie poprzez szybkie i sprawne wydawanie wiążących odpowiedzi na kierowane pytania. 

Kolejny to intensyfikacja prac nad piaskownicą regulacyjną (sandbox). Mowa tu o uruchomieniu w trakcie nadchodzących miesięcy wirtualnej piaskownicy regulacyjnej oraz wsparcie legislacji umożliwiającej pełne wprowadzenie piaskownicy regulacyjnej jak najszybciej. 

Nie można także zapomnieć o współpracy i dialogu ze środowiskiem startupowym oraz instytucjami publicznymi w celu poprawy środowiska prawnego dla rozwoju innowacji finansowych. Do tego zadania ma zostać wykorzystane wspieranie likwidacji barier prawnych oraz uregulowanie obszarów w których występuje brak pewności prawnej.

W komunikacie zaznaczono, że jednym z celów są również aktywne działania w celu zachęcania startupów do prowadzenia i rozwoju działalności innowacyjnej w Polsce, poprzez dialog z tym środowiskiem oraz pomoc w spełnieniu niezbędnych wymogów prawnych.

O KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma sprawować nadzór nad:

  • sektorem bankowym
  • rynkiem kapitałowym
  • rynkiem ubezpieczeniowym
  • rynkiem emerytalnym
  • instytucjami płatniczymi 
  • biurami usług płatniczych
  • instytucjami pieniądza elektronicznego
  • sektorem kas spółdzielczych

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku – czytamy.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja

Komentarze