Banki zarobiły w pierwszym półroczu 7,8 mld zł

Banki zarobiły w pierwszym półroczu 7,8 mld zł

author
12 września 2018
Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zysk sektora bankowego w pierwszym półroczu wyniósł ponad 7 800 000 złotych, co oznacza wzrost o 16,6% względem pierwszego półrocza w roku ubiegłym.

Korzystny wynik finansowy jest, przede wszystkim, zasługą odsetek odprowadzanych przez instytucje finansowe. W pierwszym półroczu dodatni wynik osiągnęły 593 banki, stratnych instytucji było natomiast 19 banków. Straty w okresie od stycznia do czerwca wyniosły około 300 000 000 złotych.


 

Wyniki sektora bankowego

Wynik osiągnięty w roku obecnym w:
 

  • 66,9% stanowiły odsetki,

  • 19,8% stanowiły opłaty i prowizje,

  • 6% stanowiły zyski lub straty aktywów, zobowiązań i różnic kursowych,

  • 4,2% stanowiły przychody z dywidend,

  • 3,1% stanowiły koszty operacyjne oraz inne przychody.

Całkowity zysk banku wypracowany w okresie od stycznia do końca czerwca bieżącego wyniósł nieco ponad 1 845 600 000 złotych.

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1,8 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,3 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu prowizji o 0,2 mld zł” – można wyczytać w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Koszty pracownicze, w tym okresie, stanowiły blisko 50% kosztów administracyjnych. W komunikacie wyczytać można ponadto, że wynik z tytułu działalności operacyjnej stanowił 30,3% przychodów operacyjnych netto.

Wartość udzielonych kredytów
 

Banki, w porównaniu do pierwszego półrocza w roku poprzednim, udzieliły kredyty większą sumę kredytów.

Wartość:

– kredytów dla firm wyniosła ponad 376 900 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 4,9%
– kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła ponad 687 900 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 3,7%
– kredytów, udzielonych z przeznaczeniem na nieruchomości mieszkaniowe, wyniosła ponad 406 300 000 000 złotych
– kredytów konsumpcyjnych dla Klientów prywatnych wyniosła ponad 153 300 000 000 złotych
– kredytów w sektorze pozafinansowym wyniosła ponad 1 071 800 000 złotych, co oznacza wzrost o 4,2%.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny jest organem zajmującym się zbieraniem danych i informacji dotyczących wielu dziedzin życia publicznego oraz niektórych sektorów życia prywatnego w Polsce. Nadzór nad tą administracją rządową sprawuje Premier RP. GUS został założony w lipcu 1918 roku przez ówczesną Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Prezesem Urzędu jest obecnie Dominik Rozkrut.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Co to jest serwis ePUAP ?
Wpisy
author
22 października 2016

Co to jest serwis ePUAP ?

Co siódma osoba zarabia minimalną krajową
Bez kategorii
author
10 stycznia 2019

Co siódma osoba zarabia minimalną krajową

Alior Bank w Łapach
Oddziały
author
05 czerwca 2019

Alior Bank w Łapach

Podstawowy rachunek płatniczy
Ekonomia
author
29 maja 2018

Podstawowy rachunek płatniczy

Santander Bank Polska w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oddziały
author
25 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pożyczki bez BIK Przemyśl
Pożyczki miasta
author
11 maja 2022

Pożyczki bez BIK Przemyśl