Poziom skonsolidowanego zysku netto, który odnotował Citi Handlowy za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł ponad 145 840 000 złotych. Względem roku poprzedniego jest to wynik trzykrotnie wyższy.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.05.2018
Udostępnij:

Prognozy, które stawiano instytucji okazały się gorsze od wyników rzeczywistych.


 

Aktywa
 

Bank odnotował prawie 44 450 000 000 złotych z tytułu aktywów razem. Na koniec roku poprzedniego wynik ten wyniósł 43 040 000 000 złotych.


 

Wynik z tytułu prowizji i opłat
 

Kwartalny wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł ponad 141 600 000 złotych, gdzie w roku poprzednim uplasował się on na poziomie 134 290 000 złotych.
 

Wynik odsetkowy
 

Z tytułu odsetek bank odnotował 277 170 000 złotych, względem 254 280 000 złotych rok wcześniej.
 

Zysk netto w ujęciu jednostkowym

Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł 144 840 000 złotych wobec 39 630 000 złotych zysku osiągniętego rok wcześniej.
 

Marża odsetkowa

Marża spadła z 2,89% w ostatnim kwartale 2017 roku do 2,67% w pierwszym kwartale roku obecnego.

Koszty operacyjne
 

Koszty  operacyjne, które poniósł Citi Handlowy uplasowały się na poziomie ponad 346 000 000 złotych, względem 280 000 000 złotych w roku poprzednim.

Komentarze