zadluzenia.com
zamknij

Bardzo dobre wyniki Citi Handlowego

Poziom skonsolidowanego zysku netto, który odnotował Citi Handlowy za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł ponad 145 840 000 złotych. Względem roku poprzedniego jest to wynik trzykrotnie wyższy.

Prognozy, które stawiano instytucji okazały się gorsze od wyników rzeczywistych.


 

Aktywa
 

Bank odnotował prawie 44 450 000 złotych z tytułu aktywów razem. Na koniec roku poprzedniego wynik ten wyniósł 43 040 000 złotych. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat
 

Kwartalny wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł ponad 141 600 000 złotych, gdzie w roku poprzednim uplasował się on na poziomie 134 290 000 złotych.
 

Wynik odsetkowy
 

Z tytułu odsetek bank odnotował 277 170 000 złotych, względem 254 280 000 złotych rok wcześniej.
 

 

Zysk netto w ujęciu jednostkowym


Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł 144 840 000 złotych wobec 39 630 000 złotych zysku osiągniętego rok wcześniej.
 

Marża odsetkowa

Marża spadła z 2,89% w ostatnim kwartale 2017 roku do 2,67% w pierwszym kwartale roku obecnego.

 

Koszty operacyjne
 

Koszty  operacyjne, które poniósł Citi Handlowy uplasowały się na poziomieponad 346 000 000 złotych, względem 280 000 000 złotych w roku poprzednim.

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY