Bank Pocztowy zakończył pierwszą połowę bieżącego roku z bardzo dobrym wynikiem. Jak się okazało, instytucja wypracowała ponad 10 600 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wyniki pięciokrotnie wyższy, niż ten przed rokiem.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 01.10.2018
Udostępnij:


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank zarobił w pierwszym półroczu blisko 131 000 000 złotych.
 

Prowizje
 

W ramach prowizji, bank odnotował wpływy w wysokości 24 100 000 złotych.


 

Marża

Marża odsetkowa, jaką zrealizował bank, wyniosła po pierwszym półroczu 3,5%.

Koszty działalności

Koszty działania banku po pierwszym półroczu wzrosły do ponad 122 500 000 złotych.

Bank w liczbach

Do instytucji w ciągu pierwszej połowy 2018 roku dołączyło ponad 41 000 nowych Klientów, natomiast łączna liczba Klientów Banku Pocztowego wyniosła blisko 978 000. Bank obsługuje 698 000 aktywnych rachunków.
 

Sprzedaż kredytów

Bank Pocztowy udzielił w pierwszej połowie roku kredyty konsumpcyjne o łącznej wartości 314 000 000 złotych. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 104 000 000 złotych.
 

Komentarze