Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – najważniejsze informacje

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – najważniejsze informacje

author
Katarzyna Wasiłowska
23 września 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.
Kategoria

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to instytucja powołana przez państwo, istniejąca w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Został utworzony przede wszystkim po to, by zapewnić większe bezpieczeństwo firmom, przedsiębiorcom poprzez wskazanie osób niewypłacalnych, działających na ich niekorzyść.

Jakie zadania ma Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Spis treści:

 1. Jakie zadania ma Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?
 2. Kto może znaleźć się w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?
 3. Czy można zostać wykreślonym z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?
 4. Wpis do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - konsekwencje
 5. Kto ma dostęp do bazy KRDN?
Zwiń spis treści

KRDN nie został powołany bez powodu. Spełnia on kilka bardzo istotnych funkcji, które przekładają się na sprawniejsze funkcjonowanie naszej gospodarki państwowej, chroniąc inwestycje i działalność firm m.in. poprzez:

 • odzyskiwanie należności od osób zadłużonych – wystarczającą motywacją dla dłużnika do zapłacenia należnej kwoty jest często przesłane pocztą wezwania do zapłaty, które w swojej treści posiada zapis, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może być podstawą do wpisania zadłużonego do KRDN-u;
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i umów – rejestr pozwala na wcześniejszą weryfikację potencjalnych klientów firmy (osób fizycznych i firm), z którymi pozostajemy w tzw. stosunkach gospodarczych bądź osób, z którymi łączą lub będą łączyć nas w przyszłości stosunki osobiste. Pozwala na sprawdzenie wypłacalności i wiarygodności prawnej konkretnych podmiotów, wskazuje, czy podmioty te mają zadłużenie;
 • zastosowanie prawne i procesowe – w przypadku konieczności egzekwowania drogą prawną należności wpis w KRDN może posłużyć jako potwierdzenie naszej racji oraz tego, iż dana osoba (dłużnik) z premedytacją działała/działa na naszą niekorzyść;
 • wydanie zakazu prowadzenia działalności – w przypadku, gdy zadłużony nie ureguluje swojego zobowiązania, przedsiębiorca będący jej przedstawicielem ma prawo do złożenia wniosku, który wpłynie na odebranie prawa zadłużonemu do prowadzenia własnej działalności, ale również bycia częścią szeroko rozumianych działalności, spółek. 

Kto może znaleźć się w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

W rejestrze może się znaleźć osoba, która jest:

 • osobą fizyczną, prowadzi działalność gospodarczą i obwieszczona została jej upadłość,
 • osobą fizyczną, prowadzi działalność gospodarczą i anulowano przeciwko niej postępowanie, o charakterze egzekucyjnym,
 • wspólnikiem, posiadającym prawną, majątkową współodpowiedzialność wobec spółki,
 • zadłużona i została zobowiązana do podania informacji na temat swojego stanu majątkowego,
 • tzw. dłużnikiem alimentacyjny (powyżej sześciu miesięcy braku wpłaty obligatoryjnego świadczenia alimentacyjnego),
 • przez sąd została pozbawiona możliwości prowadzenia działalności i bycia członkiem bądź reprezentantem spółki, stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni,
 • osobą fizyczną, posiadającą tytuł wykonawczy, dodana do rejestru przez ZUS za brak spłaty świadczenia w terminie 30. dni od wezwania.

Jak dodać dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

W kilku krokach przedstawimy Ci, w jaki sposób  wygląda dodawanie dłużnika do KRDN.

Krok 1. Wezwanie do zapłaty – na początku konieczne jest wysłanie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Wierzyciel musi posiadać potwierdzenie, iż taka informacja została dostarczona zadłużonemu.

Krok 2. Wypełnienie wniosku o wpis dłużnika do KRDN. Musisz wypełnić formularza KRS-D1 i posiadać tytuł wykonawczy.

Krok 3. Złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym.

Krok 4. Sąd w przeciągu 14. dni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie w sprawie dłużnika o wpisaniu go do KRDN.

Czy można zostać wykreślonym z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Z rejestru można być wykreślonym na mocy obowiązującego prawa (z urzędu), bez konieczności składania wniosku lub poprzez jego przedłożenie. W pierwszym przypadku skreślenie następuje po 10 latach od wpisu dłużnika do rejestru. W przypadku złożonego wniosku skreślenie jest możliwe dopiero, gdy tytuł wniosku zostaje pozbawiony mocy wykonawczej przez sąd. KRDN to nie jedyny rejestr dłużników. Oprócz niego istnieją jeszcze na przykład KRDERIF czy KBIG.

Wpis do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - konsekwencje

Jakie są konsekwencje dla dłużnika? Przede wszystkim wpis w KRDN znacząco wpływa na naszą wiarygodność jako potencjalnych kredytobiorców. Figurowanie w rejestrze może doprowadzić do otrzymania odmowy udzielenia kredytu od banku, na przykład w przypadku poszukiwania kredytów dla zadłużonych. Kolejną konsekwencją mogą być problemy przy zawieraniu umów o różnym charakterze, poczynając od tych najprostszych zawieranych na odległość przez telefon/internet.

Kto ma dostęp do bazy KRDN?

Do rejestru dostęp ma każdy. Informacje dotyczące osób niewypłacalnych zarówno tych, którym odebrano prawo do prowadzenia działalności jak i tych, wobec których wszczęto postępowanie procesowe są oddane do informacji publicznej. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja w serwisie, dokonanie płatności, zgodnie z cennikiem usług i posiadanie danych zadłużonego (PESEL lub/i imię, nazwisko).

Źródła:

https://krdn.pl/

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bocian Pożyczki w Olsztynie

Bocian Pożyczki jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm pożyczkowych w naszym kraju. Oferta firmy skierowana jest i do osób fizycznych, i do przedsiębiorców.

author
Dominika Byczek
17 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Ozorkowie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Ozorkowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
22 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Jaworznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu w Jaworznie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Patriotyzm zakupowy Polaków

Czym kierujemy się przy wyborze zakupów? Okazuje się, że coraz częściej zwracamy uwagę na to czy nasze pieniądze zostają w kraju, czy może jednak wypływają za granicę. 

author
Aneta Jankowska
17 listopada 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Pekao w Kozienicach

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Kozienicach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Przykład reprezentatywny – co to jest?

Przykład reprezentatywny pożyczki lub kredytu informuje o tym, ile może kosztować zobowiązanie. Nie jest to jednak równoznaczne z ofertą. Dowiedz się czym jest przykład reprezentatywny i jakie ma znaczenie przy wyborze oferty.

author
Dorota Grycko
26 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Porównaj