Polacy znajdują się w czołówce narodów Unii Europejskiej, które najwięcej wydają na napoje alkoholowe. Na podium w zestawieniu znalazła się Estonia, Łotwa i Litwa.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 07.12.2017
Udostępnij:

Średnia wydatków na alkohol dla państw UE wyniosła dokładnie 1,6% całkowitych wydatków gospodarstw domowych. Taki wynik oznacza łączne wydatki na kwotę 130 mld euro, czyli odpowiednik 0,9% PKB Unii. Eurostat opublikował dane, z których wynika, że suma ta przekracza 250 euro na mieszkańca UE (informacje nie uwzględniają sprzedaży trunków w restauracjach i hotelach). 

Zgodnie z danymi, najwyższy udział przeznaczonych pieniędzy na alkohol w wydatkach ogólnych notuje się krajach bałtyckich: 

1. Estonia – 5,6%
2. Łotwa – 4,8% 
3. Litwa – 4,2%
4. Czechy oraz Polska – po 3,6%
5. Węgry i Finlandia – po 2,9%

Natomiast najniższe odsetki wydatków gospodarstw domowych na napoje alkoholowe zauważono w:

– Hiszpanii – 0,8%
– Włoszech – 0,9%
– Austrii – 1,3%
– Portugalii – 1,4%
– Niemczech – 1,5%

W trakcie 10 lat największy wzrost odnotowano na Cyprze (z 1,6% w 2006 roku do 2% w 2016 roku). Wskaźnik wzrósł również w Czechach, z 3,2% do 3,6%. Z drugiej strony, wydatki na tego typu napoje zmalały na Litwie (z 5,2%w 2006 roku do 4,2% w 2016 roku), Bułgarii, Łotwie oraz Finlandii (spadek po 0,5%).

Ciekawe, że w przybliżeniu, obywatele UE wydają na napoje alkohole tyle pieniędzy, co na produkty medyczne, urządzenia oraz sprzęt i nieco więcej niż na ochronę socjalną i edukację. 

Komentarze