Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) informuje, że przeciętne zadłużenie Polaka wynosi średnio 5560 zł. Już co piąte gospodarstwo domowe ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 15.10.2018
Udostępnij:


 

20% rodzin w Polsce ma problemy finansowe

Polacy chętnie korzystają z produktów finansowych takich jak pożyczki, kredyty czy zakupy na raty. Dane Narodowego Banku Polskiego za ubiegły rok pokazują, że suma wszystkich zobowiązań finansowych Polaków przekroczyła już 700 mld zł.

Raport KPF, który zanalizował sytuację na rynku consumer finance (dane za III kw. 2018 roku) pokazuje, że większość konsumentów nie ma problemów z bieżącą obsługą zobowiązań kredytowych – 74,5% wskazań badanych.

Jednak jak wynika ze statystyk KPF, część gospodarstw domowych boryka się z problemami i zastanawia się jak wyjść z długów. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze swoimi zaległościami jest staranne przeanalizowanie budżetu i zaciśnięcie pasa lub pożyczka dla zadłużonych.  Dlaczego jednak mamy problemy ze swoimi finansami?

Okazuje się, że główną przyczyną zaległości finansowych Polaków jest… zapominalstwo.

Z raportu wynika, że:

  1. więcej niż 19% ankietowanych, przyznaje, że spłaca zobowiązania z małymi problemami,
  2. ponad 5% deklaruje, że robi to z dużymi problemami, ale opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy,
  3. 0,6% respondentów przyznaje się do opóźnień w spłacie zobowiązań o ponad pół roku.

 
Przyczyny problemów finansowych Polaków

W badaniu Komisji zadano ankietowanym pytanie o źródło ich problemów:

  • 56,5% respondentów wskazało na lekkomyślne zaciąganie zobowiązań i brak planowania wydatków i dochodów,
  • więcej niż 14% badanych, jako przyczynę swoich problemów wskazało wypadki losowe (np. utratę pracy lub chorobę),
  • 7,6% – nieprzywiązywanie wagi do terminowości regulowania rozliczeń finansowych. 

Niespłacone zobowiązania – za co statystyczny Kowalski musi oddać pieniądze?

Z raportu wynika, że najczęściej mamy problemy ze spłatą mniejszych zobowiązań, a ich rodzaj często zależy od płci dłużnika.
 
Zadłużeni mężczyźni najczęściej zalegają z wypłacaniem alimentów (25%), opłacaniem rachunków telefonicznych (24%) oraz ze spłatami rat pożyczek (24%).

Kobiety natomiast mają problemy ze spłacaniem pożyczek (42%), opłacaniem faktur telekomunikacyjnych (25%), a także nie są w stanie spłacać zaciągniętych kredytów (15%).
 
Dodatkowo, do obu grup dochodzą nieuregulowane rachunki za media, zaległe grzywny lub mandaty.

Ostrożne zaciąganie zobowiązań finansowych

KPF alarmuje, że za niespłaconymi kredytami, pożyczkami, ratami czy po prostu rachunkami kryje się zwykła ludzka niefrasobliwość, która później zmienia się w spiralę zadłużenia.

Zgubienie lub zapomnienie o rachunku, podanie błędnych danych do kontaktu, przeprowadzka, uniemożliwiająca odbiór faktur, czy brak kontrolowania wydatków kartą kredytową to jedne z głównych powodów rosnących długów.

Komentarze