CBOS sprawdziło, co Polacy myślą o jednej z najgłośniejszych spraw gospodarczych, czyli o aferze Amber Gold. Okazuje się, że coraz mniej interesujemy się tą kwestią. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.04.2018
Udostępnij:

W wakacje dwa lata temu została powołana komisja śledcza, która zajęła się sprawą Amber Gold. Czy Polacy interesują się działaniami posłów w tej sprawie? Okazuje się, że zainteresowanie aferą jest umiarkowane. Tylko co trzeci badany śledzi przebieg sprawy. CBOS swoje wnioski przedstawiło w raporcie: “Opinie o działaniach organów państwa i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold oraz o komisji śledczej do zbadania ich prawidłowości”.

Zainteresowanie aferą Amber Gold maleje

Zainteresowanie pracami komisji nie jest duże. 32% dorosłych Polaków deklaruje, że obserwuje działania zespołu, a ponad połowa, bo 61% ankietowanych określiło, że nie interesuje się tym tematem.

Źródło: komunikat CBOS

Kto angażuje się w sprawę? Głównie są to osoby, które interesują się polityką i stale śledzą przebieg wydarzeń w tej kwestii. Co ciekawe, wśród badanych pojawiła się 20-procentowa grupa osób, które w ogóle nie słyszała o pracach komisji. 

Źródło: komunikat CBOS

To, czy ktoś interesuje się jeszcze aferą Amber Gold, zależy też od upodobań politycznych. Najczęściej sprawę śledzą zwolennicy PiS i osoby identyfikujące się z prawicą. W innych obozach nie widać większego zainteresowania. 

Jak Polacy oceniają prac komisji ?

  • 36% badanych, którzy są świadomi, że trwają pracę komisji, ocenia jej postępy bardzo dobrze lub raczej dobrze. 
  • 42% osób nie ma zdania w tej sprawie – to najliczniejsza grupa
  • 22% ankietowanych określiło prace komisji jako raczej złe lub bardzo złe


Źródło: komunikat CBOS

Komentarze