zadluzenia.com
zamknij

Wypłaty nie dostaniesz już w gotówce ?

Według Kodeksu pracy, pensję wypłaca się w gotówce, jednak w praktyce przeważa formalny wyjątek - pracodawca zwykle przelewa wypłatę na konto bankowe. Dane Narodowego Banku Polskiego pokazują, że 87% Polaków otrzymuje w taki sposób swoje wynagrodzenie.

 

 

Wyjątek ma stać się regułą

 

Wypłata przelewem na konto, nie do ręki. To nowy pomysł resortu rozwoju, który ma zapobiegać szarej strefie. Dlatego też w Kodeksie pracy zasada ma zmienić się w wyjątek, a ten przeistoczyć w regułę. Ministerstwo Rozwoju w opublikowanym niedawno projekcie ustawy o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych (z 50 do 10 lat), zamieściło zapis o domyślnym wysyłaniu wynagrodzenia na konto bankowe. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać:

 

Celem proponowanej zmiany jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty w formie gotówkowej na wniosek pracownika. (...) Innym ważnym celem proponowanej regulacji jest ograniczenie szarej strefy poprzez zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami elektronicznymi (kartowymi, przelewami itp.). Płatności gotówkowe, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając ukrycie transakcji. W efekcie mogą prowadzić do powstawania szarej strefy nawet w sytuacji, gdy jedna strona transakcji (najczęściej dokonująca płatności w gotówce) nie jest tego świadoma (tzw. pasywna szara strefa). Tym samym wprowadzenie regulacji zmniejszającej rolę gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy”.

 

W gotówce jedynie ze stosownym wnioskiem

 

Jak zakłada zmiana w Kodeksie, pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku, na który ma być przelewane wynagrodzenie. Natomiast jeśli pracownik zdecyduje się na pobieranie wypłaty w gotówce, to będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.  

 

Projekt póki co jest na etapie konsultacji publicznych.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY